The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21030
Title: Критерії вибору відновлювальних територій екологічної мережі Східного Поділля
Authors: Ковка Н. С.
Keywords: екомережа, відновлювальні території, ключові території, сполучна територія, критерії
Date of publication: 2019-09-09 16:49:43
Last changes: 2019-09-09 16:49:43
Year of publication: 2019
Summary: Проаналізовано літературні джерела, щодо критеріїв відбору відновлювальних, ключових та сполучних територій, методичні рекомендації щодо розроблення регіональних, місцевих схем екомережі. Визначено, що до відновлювальних територій екомережі Східного Поділля відносяться території, які низькопродуктивні, деградовані, селітебні ділянки, пасовища, орні та інші землі, які підлягають особливій охороні, збереженню, відновленню, відтворенню та раціональному використанню.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21030.pdf
Publication type: Програми конференцій
Publication: І Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми i перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів", (Вінниця, 15-16 трав. 2019 р.). - Вінниця : ВНАУ, 2019. - 7 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21030.pdf Size : 843056 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska