The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22116
Title: Взаємодія страхових компаній та комерційних банків
Authors: Дзюбенко О.
Keywords: страхові компанії, комерційні банки
Date of publication: 2019-12-02 09:05:42
Last changes: 2019-12-02 09:05:42
Year of publication: 2019
Summary: Сучасна економічна ситуація ускладнює процес консолідації обох ринків, проте при взаємодії цих ринків у перспективі вони одержать стратегічну конкурентну перевагу на ринку фінансових послуг. Чинниками ускладнення процесу консолідації є зокрема слабкий розвиток в Україні фінансових інститутів, куди могли б інвестувати кошти страхові компанії, низький платоспроможний попит, нерозвинута фінансова культура, бідність населення та інші.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22116.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту, 10-11 жовт. 2019 р. Т. 2. - Житомир, 2019. - С. 46-49.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22116.pdf Size : 1675550 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska