The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23080
Title: Сучасні проблеми розвитку підприємств мясопродуктового підкомплексу України
Authors: Фуштей Л. Л.
Keywords: підприємства, мясопродуктовий підкомплекс
Date of publication: 2019-12-24 11:33:31
Last changes: 2019-12-24 11:33:31
Year of publication: 2019
Summary: Україна має сприятливі природно-кліматичні умови для виробництва
сільськогосподарської продукції, зокрема м’яса. У сучасних умовах
м’ясопродуктовий підкомплекс у нашій державі та світі є важливою ланкою
сільського господарства. Так, на думку В. Я. Месель-Веселяка,
м’ясопродуктовий підкомплекс – один зі складових агропромислового
комплексу. Основою його формування є галузі тваринництва, що займаються
вирощуванням худоби та птиці.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23080.pdf
Publication type: Програми конференцій
Publication: Міжнародна наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених та студ. "Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів", 15-16 трав. 2019 р. - Вінниця, 2019. - 6 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23080.pdf Size : 537753 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska