The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21389
Title: Обґрунтування і розробка електрифікації технологічних процесів у теплицях на мало об’ємній гідропоніці
Authors: Кулинич Анатолій Іванович
Keywords: ОБҐРУНТУВАННЯ, РОЗРОБКА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ, ТЕХНОЛОГІЧНЙ ПРОЦЕС, ТЕПЛИЦІ НА МАЛО ОБ’ЄМНІЙ ГІДРОПОНІЦІ
Date of publication: 2019-11-05 10:34:22
Last changes: 2019-11-05 10:34:22
Year of publication: 2019
Summary: Обґрунтування і розробка електрифікації технологічних процесів у теплицях на мало об’ємній гідропоніці. Кулинич А. І. - магістерська кваліфікаційна робота. Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Вінниця, 2019.
Пояснювальна записка виконана на 101 листі друкованого тексту і містить 9 таблиць, 22 рисунки. При виконанні роботи було використано 44 літературних джерел.
Дипломна робота складається зі вступу, аналізу господарської діяльності ДГ „Бохоницьке“ та характеристики об’єкту планування, п’яти розділів основної частини, висновків, списку використаної літератури.
В магістерській кваліфікаційній проведено розрахунок і вибір технологічного та електротехнічного обладнання для створення необхідного мікроклімату, приготування та подачі живильного розчину в теплиці. Розробленні принципові електричні схеми.
Проведене дослідження автоматизованого електрообладнання для вирощування рослин та розсади в теплицях на мало об’ємній гідропоніці. Вибрані засоби автоматизації, проведено розрахунок системи автоматичного керування подачею живильного розчину.
В роботі розглянуті питання електропостачання, монтажу, налагодження та експлуатації електрообладнання. Ефективність прийнятих рішень підтверджена економічними показниками.
Також, в роботі проаналізовано заходи з охорони праці

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21389.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21389.pdf Size : 1913160 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska