The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23755
Title: Переваги та недоліки процесів глобалізації для сільських територій України
Authors: Коляденко С. В.
Keywords: процеси глобалізації, сільські території
Date of publication: 2020-02-28 10:57:36
Last changes: 2020-02-28 10:57:36
Year of publication: 2019
Summary: Розвиток суспільства різних частин земної кулі відбувається за різними
напрямами та сценаріями, які людина ж і створює для себе. Сучасний етап
такого становлення характеризується розвитком процесів глобалізації, що
не дивно для розквіту в усьому світовому просторі інтенсивних технологій, інформатизації, цифровізації тощо. Не залишається осторонь і одна з
ключових галузей розвитку суспільних відносин – сільське господарство,
а за ним  – весь агропромисловий комплекс та розвиток власне сільських
територій.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23755.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації», 20 верес. 2019 р. - Хмельницький : Хмельн. ун-т управління та права ім. Л. Юзькова, 2019. - С. 128-130.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23755.pdf Size : 5102315 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska