The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19315
Title: Прогнозування та використання земельних ресурсів. Методичні рекомендації для проведення практичних занять студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього сту
Authors: Шкатула Ю.М.
Keywords:
Date of publication: 2019-02-05 09:52:06
Last changes: 2019-02-05 09:52:06
Year of publication: 2019
Summary: Методичні рекомендації спрямовані на надання теоретичної допомоги студентам під час вивчення навчальної дисципліни «Прогнозування та використання земельних ресурсів». Містить теоретичний матеріал практичних занять. Основна увага зосереджена на зменшення деградаційний процесів грунтового покриву та відновлення родючості грунтів як безцінного, вичерпного, важко поновлюваного ресурсу нашої держави.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19315.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Ромигайло Ірина Юріївна
File : 19315.pdf Size : 691095 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska