The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20657
Title: Підходи до фінансування освіти в умовах сталого розвитку
Authors: Грищук Н. В., Чорна Т.
Keywords: освіта, фінансування
Date of publication: 2019-06-11 10:48:45
Last changes: 2019-06-11 10:48:45
Year of publication: 2019
Summary: Сьогодні реформування освітньої галузі в нашій країні відбувається
швидкими темпами. Українська модернізація освіти враховує міжнародний
досвід, однак рухається по власній траєкторії. Змінюється організаційна
структура й модернізується нормативно-правова база функціонування
вітчизняної освітньої системи, а також розробляються напрями адаптації
освітніх закладів до обмеженості державного фінансування.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20657.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Наукові відкриття та фундаментальні наукові дослідження: світовий досвід : зб. наук. пр. «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., (20 трав. 2019 р., м. Полтава). - Полтава : Європейська наукова платформа, 2019. - Т. 7. - 1 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20657.pdf Size : 365652 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska