The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20300
Title: Геоінформаційні системи в екології. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами факультету та агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Ма
Authors: Колісник О.М.
Keywords: ГіС
Date of publication: 2019-04-15 15:46:25
Last changes: 2019-04-15 15:46:25
Year of publication: 2019
Summary: Розглянуті питання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів, розроблені і обґрунтуванні заходи і плани досягнення визначених цілей в яких враховані аспекти важливості, як основи сучасних технологій.
Рекомендації орієнтовані на активізацію навчального процесу студентами агрономічних спеціальностей.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20300.pdf
Publication type: Методичні вказівки
Publication: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20300.pdf Size : 544559 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska