The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19322
Title: Аудит. Робочий зошит для виконання практичних завдань студентами галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання
Authors: Фабіянська В.Ю., Козаченко А.Ю.
Keywords: аудит, аудиторський ризик, джерела аудиту
Date of publication: 2018-12-26 11:34:10
Last changes: 2018-12-26 11:34:10
Year of publication: 2019
Summary: Робочий зошит для виконання практичних робіт містить завдання, за якими можна опрацювати необхідні практичні прийоми засвоєння і використання теоретичних знань з дисципліни «Аудит» та здобути навики практичної реалізації результатів дослідження в самостійно виконаних розробках. Призначений для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19322.pdf
Publication type: Робочі зошити
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19322.pdf Size : 885174 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska