The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21747
Title: Проблеми екологічної безпеки та сучасні концепції оптимізації природокористування. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 – «Е
Authors: Мудрак Г.В.
Keywords: проблеми екологічної безпеки, концепції оптимізації, природокористування
Date of publication: 2019-10-18 14:21:05
Last changes: 2019-10-18 14:21:05
Year of publication: 2019
Summary: У програмі з навчальної дисципліни «Проблеми екологічної безпеки та сучасні концепції оптимізації природокористування» спеціальності 101 – «Екологія» галузь знань – 10 «Природничі науки» другого (магістерського) освітнього рівня, що вивчається як вибіркова, подано: мету, завдання вивчення дисципліни; вимоги освітньо-професійної програми за якими студенти повинні оволодіти відповідними компетенціями, знати і вміти; зміст програми; очікувані результати навчання; список інформаційних джерел.
Програма з навчальної дисципліни «Проблеми екологічної безпеки та сучасні концепції оптимізації природокористування» розроблена для підготовки студентів денної і заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва спеціальності 101 – «Екологія» галузь знань – 10 «Природничі науки» другого (магістерського) освітнього рівня.
Навчальна програма орієнтована на активізацію виконавчого етапу навчальної діяльності cтудентів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21747.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21747.pdf Size : 654220 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska