The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22109
Title: Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на урожайні властивості сортів пшениці озимої в умовах дослідного поля ВНАУ
Authors: І.І. Василенко, І.С. Поліщук
Keywords: пшениця озима, попередник, біопрепарати, технології з елементами біологізації, урожайність, якість зерна, економічна ефективність.
Date of publication: 2019-12-01 12:26:12
Last changes: 2019-12-01 12:26:12
Year of publication: 2019
Summary: розробити та вдосконалити елементи біологізованої технології вирощування пшениці озимої, які б забезпечували підвищення врожайності зерна, високу його якість та економічну ефективність при зниженні антропогенного навантаження на навколишнє середовище.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22109.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22109.pdf Size : 1170564 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska