The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21762
Title: Управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості України
Authors: Дімітрова З.А.
Keywords: інноваційний розвиток, управління, підприємство харчової промисловості, оцінювання, стратегія.
Date of publication: 2019-11-18 16:11:57
Last changes: 2019-11-18 16:11:57
Year of publication: 2019
Summary: Дипломна робота на темау: «Управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості України» (за матеріалами ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика», м. Вінниця). ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ – система умов, чинників та інструментів, які забезпечують формування і управління інноваційним капіталом ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика». ОБЄКТ дослідження є інноваційний капітал підприємства харчової промисловості при здійсненні управління ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика». МЕТА РОБОТИ – на основі проведеного аналізу тенденцій, підходів та методів забезпечення інноваційного розвитку в розрізі конкретного підприємства пошук напрямів удосконалення управління інноваційним розвитком підприємства харчової промисловості. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ – спостереження, порівняння, узагальнення, аналізу і синтезу, статистичний, монографічний. В дипломній роботі розглянуто теоретико-методичні основи управління інноваційним капіталом підприємства харчової промисловості. Проаналізовані основні показники діяльності ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика», оцінка управління інноваційним капіталом підприємства. За результатами дослідження сформульовані висновки та розроблені заходи щодо удосконалення управління підприємством харчової промисловості на основі формування інноваційного капіталу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21762.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: На плагіат
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21762.pdf Size : 1801423 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska