The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22017
Title: Розробка системи електропостачання комплексу для зберігання зернових та олійних культур
Authors: Грабовський Іван Сергійович
Keywords: РОЗРОБКА СИСТЕМИ, ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, КОМПЛЕКС ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ, ЗЕРНОВІ ТА ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ
Date of publication: 2019-11-27 16:12:34
Last changes: 2019-11-27 16:12:34
Year of publication: 2019
Summary: Розробка системи електропостачання комплексу для зберігання зернових та олійних культур. Грабовський І. С. - магістерська кваліфікаційна робота. Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Вінниця, 2019.
Пояснювальна записка виконана на 100 листах друкованого тексту і містить 16 таблиць, 15 рисунків. При виконанні роботи було використано 34 літературних джерела.
Магістерська кваліфікаційна робота складається зі вступу, аналізу господарської діяльності філія «Заболотне» ЗАТ ПК «Поділля» та характеристики комплексу для зберігання зернових та олійних культур, п’яти розділів основної частини, висновків, списку використаних джерел.
В магістерській кваліфікаційній роботі розглянуто і розкрито питання електропостачання комплексу для зберігання зернових та олійних культур на базовому господарстві.
Здійснений розрахунок та вибір потужності трансформаторів підстанцій для живлення комплексу. Вибрано два трансформатори типу ТМ потужністю 1000 кВА кожний.
Проведений розрахунок системи електропостачання та вибору електротехнічного обладнання для комплексу зерносховища. Організовано комерційний облік електроенергії на основі багатофункціональних лічильників типу Альфа А 1140.
Значна увага приділена розрахункам параметрів ізоляції та вибору лінійної арматури: вакуумних вимикачів, обмежувачів перенапруги на стороні 10 кВ, роз`єднувачів.
Розкрито особливості і вказані інструкції по будівельним роботам, розглянуті питання з електробезпеки.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22017.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22017.pdf Size : 2729260 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska