The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21660
Title: Менеджмент інноваційно-інвестиційної діяльності з виробництва біогазу підприємствами АПК
Authors: Кушта Д.В.
Keywords: МЕНЕДЖМЕНТ, ІННОВАЦІЯ, ІНВЕСТИЦІЯ, ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, БІОГАЗ, ПОТЕНЦІАЛ, ПРОЄКТ
Date of publication: 2019-11-14 09:32:23
Last changes: 2019-11-14 09:32:23
Year of publication: 2019
Summary: Тема дипломної роботи – «Менеджмент інноваційно-інвестиційної діяльності з виробництва біогазу підприємствами АПК» (за матеріалами СВК «Прогрес», с. Студена Піщанського району Вінницької області).
Метою роботи є вдосконалення управління інноваційно-інвестиційною діяльністю та дослідження перспектив виробництва біогазу на досліджуваному підприємстві.
Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних та практичних аспектів управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства.
Об’єктом дослідження є механізм інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства та його потенціал у виробництві біогазу у СВК «Прогрес».
Теоретична і методологічна основа дослідження була сформована на основі систематизації і селективного відбору законодавчо-нормативних актів, монографічних та спеціальних наукових публікацій вітчизняних і зарубіжних дослідників та використання функціонально-структурного, системного аналізу; статистичного, графічного та табличного, монографічного методів, економіко-математичного аналізу; емпіричного методу та якісного аналізу.
В результаті виконання дипломної роботи були досліджені теоретичні основи менеджменту інноваційно-інвестиційного діяльності із забезпечення біогазового виробництва підприємствами АПК, проведений аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності підприємством та розроблено напрями її розвитку у сфері виробництва біогазу.
Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх прикладного застосування з метою вдосконалення інноваційно-інвестиційної діяльності та реалізації інноваційного проєкту з виробництва біогазу на підприємстві.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21660.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21660.pdf Size : 2480662 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska