The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20324
Title: Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості Вінницького регіону
Authors: Томашук І. В., Вольська Л. Л.
Keywords: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційна привабливість, можливості, загрози, ранжування, SWOT-аналіз
Date of publication: 2019-05-11 09:13:37
Last changes: 2019-05-11 09:13:37
Year of publication: 2019
Summary: У статті зазначено, що сучасний стан національної економіки передбачає необхідність активізації інвес- тиційної діяльності. Підкреслюється, що головною суттю інвестиційної привабливості є реалізація стратегії отримання максимального прибутку на вкладений капітал. Вказано, що інвестиційна привабливість регіо- ну може визначатися: сприятливим географічним розташуванням регіону; наявністю необхідних природних ресурсів; дешевою і кваліфікованою робочою силою; розвиненою інфраструктурою і ринком продукції. До- сліджено, що сприятливих умов для активізації інвестиційної діяльності можна досягти за рахунок балансу між фінансовими інтересами інвесторів та державою. Підкреслено, що розвиток інвестиційного ринку, пошук шляхів зниження загального рівня інвестиційних ризиків та стимулювання структурних перетворень в еко- номіці є факторами інвестиційної привабливості регіону. Встановлено, що Вінницька область є інвестиційно привабливим регіоном, оскільки має сильний промисловий і науковий потенціал, розвинуту транспортну інф- раструктуру, вигідне географічне розташування щодо ринків України та країн СНД, ЄС. Зроблено висновок, що Вінницька область потенційно може стати одним з провідних регіонів залучення іноземних інвестицій.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20324.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка та суспільство. - 2019. - Вип. 20. - С. 477-487.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20324.pdf Size : 1057986 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska