The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19823
Title: Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Планування та організації діяльності підприємств»
Authors: Красняк О.П., Дудар Н.О., Довгань Ю.В.
Keywords: Планування, організація
Date of publication: 2019-02-25 09:57:56
Last changes: 2019-02-25 09:57:56
Year of publication: 2019
Summary: Робочий зошит підготовлено у відповідності з діючим навчальним планом підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та програмою дисципліни «Планування та організація діяльності підприємств», затвердженої циклової комісії економічних дисциплін Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну Протокол №5 від 20.11.2018р.
Робочий зошит є одним із можливих варіантів виконання практичних завдань з дисципліни «Планування та організації діяльності підприємств» студентами ВНЗ закладів І-ІІ рівнів акредитації.
Кожна практична робота складається з практичних завдань, питань для самоперевірки знань. Зошит містить також довідкові матеріали та список рекомендованої літератури.
Головна перевага робочого зошита полягає в систематизації матеріалу та представленні необхідних таблиць і формул для розв’язування завдань, а також виконання наскрізної задачі з планування.


URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19823.pdf
Publication type: Робочі зошити
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19823.pdf Size : 1937674 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska