The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2018

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
30447 Деформируемость заготовок при радиальном выдавливании с противодавлением Алиева Л.И., Сивак Р.И., Коцюбивская Е.И., Сухоруков С.И. С Зроблена оцінка технологичної деформовності заготовки при радіальному видавлюванні з прикладеним про 51
29148 Вплив апівіту на життєздатність бджолиних сімей в період зимівлі. Разанова О.П. Дк Досліджено вплив вуглеводної підгодівлі з апівітом на життєздатність бджолиних сімей у період зимівл 94
29145 Селекція корів за різним підбором та призначенням. Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції".( м.Вінниця, 25-26 жовтня 2018 р.) Казьмірук Л.В. Дк Оцінка доцільності використання гомогенного та гетерогенного групового підбору до корів племінного я 123
29141 Зерно тритикале як фактор стимулювання обмінних процесів в годівлі свиней. Овсієнко С.М. Дк Досліджено ефективність використання зерна тритикале як кормової добавки в годівлі свиней 88
29128 Morphological blood indices of bulls in experimental chronic cadmium toxicosis YY Lavryshyn, BV Gutyj, OR Palyadichuk, VY Vishchu Сун The article presents the results of research on the influence of cadmium load on the body of young c 117
29120 Органолептична оцінка м”яса кролів вирощених при введені до складу раціону пребіотику Циганчук О. Б. Дк М’ясна продуктивність кролів визначається, перш за все, – спадковістю, а також рядом паратипових фа 75
29042 Дослідження ефективності застосування різних способів подрібнення кормів. Бабин І. А. Дк Подрібнення твердих матеріалів широко використовується у різних галузях агропромислового комплексу. 140
29033 Use of cream compounds (methyonine) of copper in rice Farionik Т. V., Boychuck V. М., Glavatchuk V. A., Сун In the complete feeding of animals, including pigs, an important role is given to mineral elements, 79
29029 Сучасний стан екологічно безпечної продукції в Україні Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М. Дк Вирощування екологічно чистої продукції. 69
28968 Туризм – запорука соціально-економічного розвитку сільських територій Табенська О. І. Дк Туризм – запорука соціально-економічного розвитку сільських територій. 81
28964 Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності в Німеччині Табенська О. І. Дк Розглянуто сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності в Німеччині. 85
28939 Формування професійної компетентності майбутніх агроінженерів на основі інтегративного підходу Джеджула О. М. Дк Проаналізовано підходи до формування професійної компетентності майбутніх агроінженерів на основі і 105
28932 Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності Табенська О. І. Дк Тенденції розвитку індустрії гостинності. 93
28931 Проблеми та перспективи впровадження інтеграційних процесів в індустрії гостинності Табенська О. І. Дк Розглядаються питання проблем та перспектив впровадження інтеграційних процесів в індустрії гостинно 66
28930 Інноваційна діяльність як запорука розвитку підприємництва Табенська О. І. Дк Розкрито питання інноваційної діяльності у розвитку підприємництва. 123
28929 Сучасні тенденції розвитку сфери туризму Табенська О. І. Дк У доповіді йдеться про тенденції розвитку сфери туризму. 75
28928 Застосування інноваційних процесів у господарській діяльності закладів готельно-ресторанного бізнесу Табенська О. І. Дк Застосування інноваційних процесів у господарській діяльності закладів готельно-ресторанного бізнесу 84
28916 Теоретичні основи інтелектуального підприємництва в регіоні. Проскура В. Ф., Коляденко С. В. Сун В статті розглянуто наукові теоретичні підходи до визначення поняття інтелектуальне підприємництво. 176
28901 Статика взаємодії абсолютно твердих тіл із сипким середовищем Солона О. В. Дк Розкрито питання статики взаємодії абсолютно твердих тіл із сипким середовищем. 84
28900 Застосування вібротехнологій при виробництві трав’яного борошна Солона О. В. Дк Застосування вібротехнологій при виробництві трав`яного борошна. 85
28895 Динаміка руху виконавчих органів машини з приводом просторових коливань Омельянов О. М. Дк Кероване вібраційне поле в технологічних машинах дозволяє отримати практично необмежені траєкторії в 68
28894 Аналіз приводів для збудження механічних коливань Омельянов О. М. Дк Розглянуто конструкції приводних механізмів машин для сепарації сипкої продукції. На основі аналізу 64
28888 Використання механічних коливань у технологічних процесах агропромислового виробництва Омельянов О. М. Дк Одним із шляхів науково-технічного прогресу в АПК є застосування нових фізичних методів обробки с.-г 71
28875 Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК України Паламаренко Я. В. Дк Стратегічне управління інноваціями дає змогу успішно реалізовувати питання планування і впровадження 94
28872 Вплив позакореневих підживлень на площу прикачанного листка у кукурудзи Паламарчук В. Д., Коваленко О. А. Сун У статті висвітлено результати вивчення впливу позакореневих підживлень мікродобривами «Еколист моно 120
28868 Інформаційне забезпечення прогнозування розвитку економічних процесів аграрного підприємства Волонтир Л. О. Дк 68
28866 Особливості антикризової політики на підприємстві Волонтир Л. О. Дк 111
28864 Інформаційні технології в аудиті Волонтир Л. О. Дк 74
28863 Фінансово-економічна, кредитна та облікова політика підприємств Волонтир Л. О. Дк 99
28862 Функціонування вітчизняного фондового ринку Волонтир Л. О. Дк 122
28861 Інформаційна логістика в контролінгу аграрного підприємства Волонтир Л. О. Дк 59
28859 Моделювання впливу факторів виробництва на якість продукції: інформаційне забезпечення Волонтир Л. О. Дк 78
28858 Концептуальні засади інформаційної логістики бізнес-структур підприємств апк Волонтир Л. О. Дк 88
28856 Логістичні інформаційні системи: стан та принципи побудови Волонтир Л. О. Дк 98
28855 Логістичні інформаційні системи: стан та принципи побудови Волонтир Л. О. Тд 106
28840 Структура потребления и индекс потребительских цен в Украине Хаецкая О. П. Дк Проанализированы изменения стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг постоянно 64
28829 Організаційно-економічний механізм в ефективному управлінні процесами на підприємстві Паламаренко Я. В., Лесько Л. В. Тд Сучасні умови ринкової економіки характеризуються нестабільністю та невизначеністю зовнішнього серед 60
28828 Economic efficiency of production of legal products by innovative methods Palamarenko Y. V. Тд The hydroponic method of growing based on using nutritious substrate – «The system of swimming platf 68
28826 Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК України Паламаренко Я. В. Тд Агропромисловий комплекс України характеризується значним виробничим потенціалом, що актуалізує проб 98
28821 Оцінка та шляхи покращення діяльності валютно-курсової політики національного банку України Паламаренко Я. В., Мороз К. М. Тд Валютно-курсова політика національної економіки на нинішньому етапі історичного розвитку націлена на 73
28818 Діагностування мостів колісних тракторів, як засіб зменшення вібраційного навантаження Спірін А. В. Дк Розкрито питання діагностування мостів колісних тракторів, як засіб зменшення вібраційного навантаже 58
28816 Суміщення процесів витирання насінників бобових трав із сепарацією насіннєвого вороху Спірін А. В. Дк Розкриті питання суміщення процесів витирання насінників бобових трав із сепарацією насіннєвого воро 86
28815 Математична модель польового сушіння сіна Спірін А. В Дк Математична модель польового сушіння сіна 56
28814 Шляхи зниження втрат при заготівлі сіна Твердохліб І. В. Дк Розглянуто питання зниження втрат при заготівлі сіна 57
28813 Дослідження робочого процесу глушника шуму активного типу Твердохліб І. В. Дк Зроблено дослідження робочого процесу глушника шуму активного типу. 62
28811 Суміщення процесів витирання насінників бобових трав із сепарацією насіннєвого вороху Твердохліб І.В. Дк Розкрито питання суміщення процесів витирання насінників бобових трав із сепарацією насіннєвого воро 93
28805 Перспективи застосування вібраційних ефектів в сипких технологічних системах харчових і переробних виробництв Полєвода Ю. А. Дк За останні роки вібраційні технології набули більш широкого використання в різних галузях господарст 54
28801 Технології збирання насіння люцерни Твердохліб І. В. Дк Люцерна – багаторічна бобова культура і є основним джерелом виробництва кормового білка. 78
28760 Аналітична інтерпретація процесу змішування високодисперсних матеріалів Полєвода Ю. А Дк При описі процесів змішування сипких матеріалів в останні десятиліття все більше застосування знаход 65
28759 Розробка технологічного комплексу для механічної очистки технічного вуглецю Полєвода Ю. А Дк На сьогоднішній день однією з головних технологічних операцій у процесі теплової переробки автомобіл 60
28758 Граничні умови сушіння насіння гарбуза Цуркан О. В., Полєвода Ю. А., Присяжнюк Д. В. Дк Оскільки стійкість сирого насіння гарбуза обмежена, його потрібно сушити до кінцевої вологості 6-7 97
28756 Вібраційне перемішування сипких технологічних систем переробних та харчових виробництв Полєвода Ю. А., Михальова Ю. О. Дк Однією з найбільш актуальних проблем при впровадженні сучасних високоінтенсивних технологій у переро 89
28565 Контролінг процесів управління в логістичних ланцюгах аграрного сектору Потапова Н. А. Дк Український аграрний сектор позиціонується як один із базових точок розвитку національної економіки 98
28563 Вплив міжнародної логістики на продуктові ринки Потапова Н. А. Дк Логістика забезпечує процес зниження витрат в частині координації та інтеграції процесів управління 124
28556 Plasticity for pre-deformed billet Солона О. В., Деревенько І. А., Купчук І. М. Дк 95
28510 Особливості функціонування розподільчої логістики АПК Потапова Н. А. Дк Розподільча логістика охоплює ряд функцій, пов’язаних із гарантованою доставкою продукту до спожив 80
28509 Корпоративний розвиток в Україні Потапова Н. Дк Корпорація - це акціонерне товариство, що поєднує діяльність декількох фірм для досягнення їхніх 200
28508 Перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні Потапова Н. Дк Ідея соціального підприємництва привернула увагу науковців та бізнесменів, на тлі сучасного загостр 202
28507 Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств Потапова Н. Дк Проблематика активізації інноваційної діяльності вітчизняних підприємств набуває принципового значе 178
28506 Соціальне підприємництво: стан та перспективи Потапова Н. Дк Наразі Україна проходить важливий період реалізації своєї цілі щодо підвищення соціального, економ 149
28505 Інноваційно-інвестиціний розвиток як рушійний фактор економічного успіху підприємства Потапова Н. Дк Для забезпечення успішної діяльності підприємств важливого значення набуває розвиток інноваційно-ін 151
28504 Бізнес-аналітичні системи в управлінні логістикою Потапова Н. А. Дк Стрімкий розвиток сучасної економічної науки зумовив появу нових течій та напрямів досліджень. Одни 141
28503 Економетричне обгрунтування оцінок якості продукції в логістичних ланцюгах Потапова Н. А. Дк Основним принципом логістичного менеджменту є управління процесами діяльності направлене на максимал 192
28502 Смарт-логістика як складова іноваціного розвитку агробізнесу Потапова Н. А. Дк Існування логістичних систем визначається правилами та критеріями системного аналізу економічних про 127
28479 Дослідження екологічної та економічної ефективності експлуатації ДВЗ, працюючих на альтернативних видах палива Музичук В. І. Дк Проведені дослідження екологічної та економічної ефективності експлуатації ДВЗ, працюючих на альтерн 142
28476 Джерела теплопостачання підприємств харчової галузі. Дослідження систем теплопостачання підприємств харчової галузі Музичук В. І. Дк Досліджено джерела теплопостачання підприємств харчової галузі. 186
28306 Розвиток соціальних бізнес-проектів на сільських територіях Головня О. М. Тд Матеріали присвячені проблеміц розвитку сільських територій за рахунок агрохолдингів. 96
28305 Підприємницька діяльність в аграрному секторі як середовище формування потенціалу виробництва біопалива Томашук І. В. Дк Розглянуті питання підприємницькщї діяльності в аграрному секторі як середовища формування потенціал 86
28304 Шляхи удосконалення використання ресурсного потенціалу в аграрних підприємствах Томашук І. В. Дк Розглянуті питання удосконалення використання ресурсного потенціалу в аграрних підприємствах. 136
28299 Динаміка та особливості розвитку ринку продукції птахівництва в Україні Царук Л. Л. Дк В доповіді висвітлені виробництво м`яса та яєць птиці і поголів`я птиці в динаміці. 99
28295 Використання модифікованої браги як кормової добавки у тваринництві Паладійчук О. Р. Дк Розглянуті питання використання модифікованої браги як кормової добавки у тваринництві. 90
28250 Особливості структури сучасних селитебних ландшафтних комплексів Середнього Придністер'я. Мудрак О. В., Мудрак Г. В., Алєксєєв О. О. Тд На основі картографічного й історико-краєзнавчого матеріалу, комплексного екологічного моніторингу, 112
28248 Теоретичне обгрунтування оцінки кормів і раціонів у продукції молока за сирим протеїном і водорозчинними вуглеводами при різному вмісті сирої клітковини Скоромна О. І. Дк Оцінка кормів у продукції молока на основі нового принципу за відношенням валової енергії (ВЕ), сиро 154
28246 Вибір і обґрунтування функціональних біфідостимулюючих інгредієнтів для десертних ферментованих продуктів Соломон А. М. Дк Лікувальне харчування сприяє підвищенню захисних сил організму, його імунного статусу, відновленню 100
28239 Аналіз забруднення важкими металами їстівних грибів Вінницького району Врадій О. І., Вергеліс В. І. Дк Досліджено інтенсивність забруднення важкими металами грибів різної кулінарної обробки. 95
28222 Біфідостимулюючі інгредієнти для десертних ферментованих продуктів Соломон А. М Дк Повітря, вода, ґрунт є середовищами, в яких знаходиться багато мікроорганізмів. Вода, ґрунт містять 121
28218 Вплив вологості сировини та доз консерванту Літосил плюс на біохімічний склад та енергетичну цінність люцернового силосу Сироватко К. М. Дк Наведено результати досліду по вивченню впливу різних доз консерванту Літосил плюс за різного рівня 135
28207 Маркетингові аспекти глобальної переробки горіху волоського Луцяк В. В., Амонс С. Е. Тд Розвиток бізнесу з вирощування волоських горіхів, переробки їх на олію та її експорт на зовнішні рин 194
28203 Забезпечення якості та безпечності сільськогосподарської продукції. GLOBAL G.A.P. Новгородська Н. В. Дк Сьогодні виробникам харчової продукції вимагається гарантувати, що їх продукт вирощений в безпечних 99
28191 Біфідостимулюючі компоненти у продуктах спеціального призначення Бондар М. М. Дк Технологічний прогрес у сучасній харчовій промисловості, зазвичай, повязаний з використанням широког 86
28177 Підвищення якості м’яса птиці на стадіях виробництва Новгородська Н. В. Дк Оптимізація умов вирощування (тривалість відгодівлі, досягнення планованої живої маси, щільність пос 108
28171 Використання харчових волокон у м’ясних продуктах Новгородська Н. В. Дк Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні та розробленні технології м`ясних січених напівфа 145
28158 Продуктивність і якісний склад молока залежно від санітарно-гігієнічних умов утримання корів та сезонних чинників Поліщук Т. В. Дк Одержані результати досліджень можуть бути використані для коригування відбору корів у процесі удоск 161
28013 Концепція освітньої діяльності вінницького національного аграрного університету Д 99
27846 Production and Use of Biofuels Kaletnik G. П This book is intended to serve as a compendium on the state-of-the-art research in the field of biof 345
27684 Предпосылки формирования учения о криминалистической технологии Комісарчук Р. В. Суз 238
27661 Технологічна парадигма криміналістики Комісарчук Р.В. Сун У статті означені окремі технологічні складові частини криміналістики. 247
27660 Идея техники, как предпосылка формирования технологической парадигмы криминалистики Комісарчук Р. В. Суз В статье пределены отдельные компоненты учения о криминалистической технологии. 168
27576 Зміни окремих фізико-хімічних властивостей грунтів у системі біологізації землеробських технологій Мазур В. А., Забарна Т. А. Сун У статті висвітлено результати моніторингу частини балансового землекористування ННВК «Всеукраїнськи 115
27510 Урожайність зерна кукурудзи залежно від обробки насіння та позакореневих підживлень Шевченко Н. В. С Викладено результати досліджень із вивчення впливу передпосівної обробки насіння бактеріальним препа 277
27508 Формування площі листкової поверхні рослин гібридів кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування. Шевченко Н. В. Тд Найвищий показник листкової поверхні середньоранній гібрид "Переяславський 230 СВ" показав 218
27258 Автоматизация проектирования технологических процессов механической обработки и сборки Севостьянов І. В. Сун Объект исследования – технологические процессы механической обработки и сборки в машиностроении. Цел 219
25870 Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Сун Обгрунтовано теоретико-методичні засади й визначено особливості розвитку особистих селянських господ 255
25866 Розвиток і моделювання техніки в агропромисловому виробництві Островський А. Й. Тд Комп’ютерне моделювання деталей сільськогосподарських машин із метою візуалізації напрацьовано у Він 114
25842 Мінеральний вміст яєць за дії пробіотика. Чудак Р. А., Побережець Ю. М. Суз Встановлено, що за використання пробіотичної добавки «Пробіол» у годівлі курок-несучок збільшується 127
25650 Вплив біопрепаратів залежно від природньої водозабезпеченості вегетаційного періоду мексиканського фізалісу в умовах Правобережного Лісостепу України Полутін О. О. Тд Підвищення середньої температури повітря літніх місяців призвело до суттєвого збільшення теплових ре 186
25636 Показники біометрії фізалісу мексиканського залежно від строку садіння Вдовенко С. А., Полутін О. О. Тд Комплексне вивчення закономірностей росту, розвитку та формування врожаю фізалісу можливе лише на 239
25631 Розвиток рослини фізалісу мексиканського залежно від схеми садіння в умовах відкритого ґрунту північної провінції Правобережного Лісостепу Вдовенко С. А., Полутін О. О. Тд Вибір схеми садіння та визначення площі живлення рослин залежить від цілого ряду чинників. Найбільш 132
25436 Смарт-логістика як складова інноваційного розвитку агробізнесу Потапова Н. А. Тд Ключову роль у зростанні ефективності аграрного сектору економіку відіграє електронне сільське госпо 245
25387 Development of Diagnostic Test Systems Using Nanoparticles for Determination of Markers of Ecologically Significant Diseases Stoinova A., Zubkov A., Panchenko V., Stanishevskiy Y. СSc Diseases of animals and humans are largely environmentally related. With the timely detection of the 2
25273 Дослідження впливу параметрів адаптивної системи гідроприводів відокремлювача на діапазон регулювання швидкості робочих органів Іванов М. І., Шаргородський С. А., Руткевич В. С. Тд Сучасний стан розвитку сільськогосподарської техніки передбачає подальше підвищення рівня гідрофікац 200
25112 Біологічні особливості та потенціал урожайності енергетичних культур родини тонконогових в умовах України Курило В. Л., Рахметов Д. Б., Кулик М. І. Сун Обґрунтовано необхідність всебічного вивчення та вирощування енергетичних культур на маргінальних зе 209
25111 Influence of agrotechnical and chemical measures on weediness in sweet Sorghum crops (Sorghum Bicolor) and the output of biogas = Вплив агротехнічних та хімічних заходів на бур’янистість в посівах солодкого сорго (сорго двобічне) та вихід біогазу Grabovskyi M., Fedoruk Yu., Pravdyva L., Grabovska T., Kurylo V., Fedorulc N. Суз The use of agrotechnical and chemical measures for the protection of sweet sorghum crops from weeds 215
25092 Influence of the technology of the through study of agricultural machines on the agroengineers’ readiness for the project activity Pryshliak V. M. Дк Here is presented the influence of pedagogical technology of the through study of agricultural machi 124
25091 Підвищення ефективності механізованого процесу садіння картоплі та обґрунтування конструктивно-технічних параметрів картоплесаджалки Пришляк В. М. Дк В даній статті проводиться дослід для впровадження європейської технології з інноваційною картопляно 221
25090 Theory of project preparation of agroengineers on the basis of scientific work on the development of agricultural = Теорія підготовки проектів агроінженерів на основі наукових робіт з розвитку сільського господарства Pryshliak V. Дк The conducted scientific researches on the theory of project preparation of agroengineers based on s 133
25003 Вплив вологості сировини та доз консерванту Літосил плюс на біохімічний склад та енергетичну цінність люцернового силосу Сироватко К. М., Зотько М. О., Маслоїд А. П. Сун У лабораторних і виробничих умовах досліджено вплив бактеріально-ферментного препарату Літосил плюс 149
24931 Інноваційний розвиток механіко-технологічних процесів сівби біоенергетичних культур на основі вчення академіка П. М. Василенка Пришляк В. М. Дк Велике значення акад. П.М. Василенко приділяв фізико-математичній підготовці майбутніх агроінженерів 276
24910 Розвиток наукових основ механіки немонотонного пластичного деформування і вдосконалення технологічних процесів обробки металів тиском Сивак Р. І. Дк Спрямована головним чином на інтегральну оцінку енергосилових параметрів процесів. Світова тенденція 221
24909 Experimental study of an improved root crop cleaner from admixtures Bulgakov V., Ivanovs S., Nowak J., Bandura V., Nesvidomin A., Ihnatiev Ye. СSc One of the ways to raise the quality of sugar beet harvesting is the use of improved digging tools t 199
24906 Investigation of oil extraction from the canola and soybean seeds, using a microwave intensifier Bandura V., Bulgakov V., Adamchuk V., Ivanovs S. Суз Intensification of the technological processes in the production of vegetable oils is a topical scie 219
24899 Планування багатофакторного експерименту у дослідженні процесу сушіння зерна пшениці Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В. Тд Серед основних критеріїв оцінювання процесу сушіння зернової сировини було обрано кінцеву вологість 310
24898 Формализация колебательного движения сыпучей дискретной среды в колеблющейся емкости Цуркан О. В., Ковбаса В. П. Тд В работе описана формализация колебательного движения сыпучей дискретной среды в колеблющейся емкост 128
24897 Перпективи використання в сільськогосподарському виробництві вібраційного поля при розділенні неоднорідних систем Цуркан О. В., Омельянов О. М. Тд В роботі розглянуті перспективи та області застосування вібраційного поля при розділенні неоднорідни 202
24896 Використання механічних коливань у технологічних процесах агропромислового виробництва Омельянов О. М. Тд Головною відмінною рисою механічних коливань, як одного з видів механічних впливів, є можливість пер 162
24875 Перспективи використання в сільськогосподарському виробництві вібраційного поля при розділенні неоднорідних систем Омельянов О. М. Тд Унікальні можливості вібраційної дії як найбільш загального та ефективного способу керування динаміч 189
24874 Аналіз приводів для збудження механічних коливань Омельянов О. М. Тд Механічні коливання вібраційних робочих органів збуджуються декількома різними способами, серед яких 149
24873 Оценка пластичности металлов при немонотонном деформировании Сивак Р. І. Тд Основной задачей обработки металлов давлением является получение заготовок заданной формы без наруше 160
24872 Особливості оцінки пластичності металів і механіки немонотонного пластичного деформування Сивак Р. І. Тд Основною задачею механіки деформованого твердого тіла за межами пружності є визначення напружено-деф 152
24807 Оцінка граничних деформацій при немонотонному навантаженні Сивак Р. І., Савчинський І. Г. Тд Розроблено розрахунковий апарат, який дозволяє оцінювати напружено-деформований стан в процесах плас 187
24790 Методи дослідження фізико-механічних властивостей матеріалів. Веселовська Н. Р., Посвятенко Е. К., Солона О. В., Будяк Р. В. Нп У навчальному посібнику розглянуті методи дослідження та випробування матеріалів для машинобудування 336
24784 Formation on build-ups in solid deformed bodies Posvyatenko E. K., Posvyatenko N. I., Budyak R. V. Тд Різання сталей на низьких та середніх швидкостях супроводжується наростоутвореннямю Наріст має ту са 180
24783 Прискорення масообмінних процесів - дієвий результат пріоритетного виробництва Будяк Р. В., Жученко Г. А. Тд На теперішній час керівникам кожного підприємства - виробника харчової продукції потрібно чітко усві 225
24771 Obtaining and characteristic of the magnesium organic forms on the basis of products of bifidobacteria processing and their metabolites Budiak R., Kapusian A., Antipina O. Сун The possibility of obtaining bioavailable mixed ligand chelate complexes of Magnesium has been consi 229
24725 Шляхи збільшення продуктивності посівних агрегатів Кондратюк Д. Г. Сун Викладені результати досліджень з обґрунтування шляхів підвищення продуктивності посівних агрегатів, 235
24723 Форсування потужності дизельного двигуна за рахунок використання турбонаддування Рябошапка В. Б., Пясецький А. А., Єленич А. П. Сун проведено аналіз технічних характеристик різних марок двигунів, зокрема тракторних, сучасних та знят 243
24722 Аналіз сегментно-пальцевого ріжучого механізму для контурної підрізки крон дерев Середа Л. П. Тд Сегментно-пальцеві ріжучі механізми широко використовують в сільському господарстві, незважаючи на з 167
24720 Малозатратні технології в рослинництві. Проблеми і перспективи Середа Л. П. Тд Україна, яку з давніх часів вважали житницею Європи, завдяки наявності значної кількості високопроду 118
24716 Садіння пророслих бульб Томчук В. В. Дк Садіння – одна з головних операцій в процесі вирощування картоплі. Садять картоплю картоплесаджалка 235
24697 Методика дослідження енерговитрат механізованих операцій в рослинництві Швець Л. В. Тд У господарствах України технологію Clearfield не використовують, ми зробимо обґрунтування цієї техно 165
24696 Інтенсифікація процесів при переробці олійних культур Бандура В. М. Дк В даній роботі розкрито оптимальні умови сушіння в інфрачервоному та мікрохвильовому опроміненні сон 250
24687 Перспективні технології збирання цукрових буряків Труханська О. О. Тд Механізоване збирання цукрових буряків є найбільш енергозатратним у сільськогосподарському вироб 254
24686 Формування системної єдності техніки та технологій для аграрного сектора Труханська О. О., Спірін А. В. Тд Нинішній ринок сільськогосподарських машин пропонує вітчизняним виробникам широкий спектр різном 185
24678 Вплив вібрації на роботу валу мийної машини при митті коренеплодів Швець Л. В. Дк Обладнання для очищення і сульфітації картоплі. Машини барабанного типу. У лінії для очищення і суль 194
24677 Процес вальцювання, як підготовча операція об’ємного штампування для алюмінієвих сплавів Швець Л. В. Тд Актуальність розробки і впровадження маловідходних технологічних процесів штампування поковок з алюм 232
24673 Технологічні перспективи догляду за садом Труханська О. О., Швець Л. В. Тд Технологічні перспективи догляду за садом. Основною метою обрізання дерев є отримання збаланс 123
24670 Розробка пристрою для очищення та відновлення мастила Швець Л. В. Сун У результаті інтенсивного зростання парку двигунів внутрішнього згорання, а також підвищення уваги д 175
24669 Технічні засоби для поліпшення якості збирання коренеплодів цукрових буряків Труханська О. О. Дк Мехaніко-технологічні принципи і технічні рішення, що застосовуються при конструюванні кор 152
24668 Технічні засоби для поліпшення якості зберігання коренеплодів цукрових буряків Швець Л. В. Дк Самохідний бурякозбиральний комбайн — це спеціальний або універсальний енергетичний засіб, на якому 162
24653 Вплив відновлювальних джерел енергії на технічний стан обладнання розподільних мереж Рубаненко О. Є., Бондаренко Є. А., Гунько І. О., Коваль А. М. С В статті досліджуються перехідні процеси під час увімкнення-вимкнення електричного обладнання розпо 318
24652 Дослідження системи моніторингу параметрів режиму роботи сонячної панелі Рубаненко О. Є., Гунько І. О., Рубаненко О. О. Сун У статті проаналізовано динаміку збільшення потужностей сонячної енергетики у 2017 році в Україні і 177
24651 Інноваційний підхід у використанні універсально-збірних пристосувань Островський А. Й. Сун Вагомим внеском в розширення спектру обслуговування техніки в агропромисловому комплексі є застосува 250
24646 Задачі моделювання технічних систем як обєктів розробки Зелінська О. В. Сун У даній роботі розглянуто завдання моделювання великих технічних систем (ВТС), які розв`язуються апа 258
24644 Біохімічний склад перги Лісостепу України Броварський В. Д., Зотько М. О., Ткаченко О. П. Сун Досліджено біохімічний склад перги отриманої за різних медозборів в умовах Лісостепу України. Вст 230
24643 Вплив стресостійкості на продуктивність свиней Зотько М. О. Дк Світовий досвід переконує, що закономірним процесом для розвинутих країн є розвиток свинарства на пр 154
24637 Socrates VNAU – the new online platform for improving the quality of student learning = Сократ VNAU - нова онлайн-платформа для підвищення якості навчання студентів Matusiak M. Дк Socrates is an electronic system containing the following blocks: Thesaurus and Webmaster Testing an 155
24631 Розробка рецептур та технології отримання спредів Фіалковська Л. В. Суз Метою дослідження є визначення вимог до якості олії як сировини для виробництва спредів та розробка 139
24608 Актуальні проблеми організації живлення курчат бройлерів Огороднічук Г. М. Дк Вивчено вплив пробіотичних препаратів на забійні показники птиці. 183
24600 Механізм пільгового кредитування фермерів та його регіональні програми Алескерова Ю. В. Дк Висвітлено основні аспекти фінансової безпеки підприємства та окреслені основні напрямки удосконален 471
24596 Вплив кліматичних умов на мікроорганізми Соломон А. М. Дк Вода, ґрунт містять органічні та неорганічні речовини, характерні для них, або потрапляють як резуль 232
24594 Вплив кліматичних умов на мікроорганізми Соломон А. М. Тд Повітря, вода, ґрунт є середовищами, в яких знаходиться багато мікроорганізмів. Вода, ґрунт містять 163
24592 Фінансова безпека сільськогосподарського підприємства Гуцаленко О. О. Дк Висвітлено основні аспекти фінансової безпеки підприємства та окреслені основні напрямки удосконален 345
24590 Выбор и обоснование функциональных бифидостимулирующих ингредиентов для десертных ферментированных продуктов Соломон А. М. С Функциональные продукты получают по инновационным технологиям и рассматривают не только как источник 134
24588 Технічні засоби в аквакультурі Кононенко Р. В., Кононенко І. С., Мушит С. О. Нп У посібнику викладено теоретичний матеріал, надані питання для самоперевірки та список рекомендовано 2188
24583 Проблеми та перспективи менеджменту внутрішнього туризму Прилуцький А. М. Дк В останні роки туристична галузь стала важливим соціальним і політичним явищем, що здійснює вплив на 208
24577 Організація внутрішньогосподарського контролю в системі управління науково-дослідних установ Козаченко А. Ю. Дк Здійснена оцінка стану внутрішньогосподарського контролю Інституту біоенергетичних культур і цукрови 158
24566 Контроль як функція управління земельними ресурсами в Україні Фабіянська В. Ю. Дк Земельні ресурси України є її національним багатством, а відтак перебувають під особливою охороною з 130
24565 Обсяг застосування та екологічна оцінка хімічних засобів захисту рослин Шевчук О. А., Ткачук О. О., Ходаніцька О. О., Вергеліс В. І. Сун Проаналізувавши літературні дані встановлено, що потреба в застосуванні фунгіцидів нових класів пов’ 180
24563 Statistical express control of the peak values of the differential-thermal analysis of solid materials Semenov A., Baraban S., Semenova O., Voznyak O., Zhahlovska O., Vydmysh A., Yaroshenko l. СSc Increase of the probability of non-destructive control of structural-sensitive parameters of solid m 178
24562 Удосконалення машинних технологій та відповідного обладнання на операції зрізу гички Швець Л. В.,Труханська О. О. Тд Основною сировиною для виробництва цукру в Україні та багатьох європейських країн є цукрові буряки 165
24561 Вплив сортових особливостей на врожайність рослин патисона в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І. І. Дк Грунтово-кліматичні умови Лісостепу Правобережного сприятливі для вирощування плодів патисона сортів 188
24553 Економічна ефективність використання віброозонуючої сушарки в технологічному процесі сушіння зерна Янович В. П., Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В. Тд Економічна ефективність удосконаленого або розробленого зерносушильного обладнання виявляється в пр 308
24552 Проблеми та перспективи розвитку сучасного агросервісу Цуркан О. В., Сандуляк А. М. Тд Інтенсивний розвиток сільського господарства передбачає відповідний рівень матеріально-технічної баз 260
24550 Розвиток незалежного аудиту в Україні в контексті наближення до законодавства СС Фабіянська В. Ю. Дк Внаслідок змін нормативного забезпечення фінансового обліку та аудиторської діяльності, поступово зб 167
24546 Митний пост-аудит Гуцаленко Л. В., Марчук У. О., Фабіянська В. Ю. Нп Розробка навчального посібника є своєчасною та актуальною, оскільки виникає необхідність підвищення 1927
24541 Пристрій для вібраційної фінішної обробки внутрішніх поверхонь деталей сільськогосподарської техніки Ярошенко Л. В., Видмиш А. А. Тд Пристрій для вібраційної фінішної обробки внутрішніх поверхонь деталей сільськогосподарської техніки 185
24536 The Influence of Globalization of Society on International of Higher Education in Ukraine and Poland = Вплив глобалізації суспільства на міжнародну вищу освіту в Україні та Польщі Pantsyreva H. V. Дк We are an innovative, forward-thinking university with high standards of teaching, research and su 197
24535 Кут ковзання в різальній парі бітерно-ножового апарату Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф. Тд Взаємодія робочих органів машин з трав’яною масою, якість і енергоєм-ність процесу подрібнення в зна 287
24532 Збереження і відтворення біорізноманіття Східного Поділля – пріоритет збалансованого розвитку регіону Мудрак Г. В. Дк Збереження біорізноманіття (БР) є одним із найважливіших завдань збалансованого розвитку суспільства 386
24531 Екосистемний підхід - основа збалансованого розвитку агролісівництва України Фурдичко О. І., Нагорнюк О. М., Мудрак О. В., Мудрак Г. В. Дк Довкілля, і насамперед лісові екосистеми, завжди впливало на світогляд, господарську діяльність, п 194
24530 Особенности экологического мониторинга агроландшафтов Полесья Мудрак А. В., Тарасенко Г. С., Мудрак Г. В. Тд В статье представлена методика совершенствования экологического мониторинга агроландшафтов П 254
24524 Socrates VNAU - the new online platform for improving the quality of student learning Palamarchuk I. Дк Socrates VNAU. 112
24519 Методи знешкодження непридатних пестицидів у Вінницькій області Матусяк М. В. Дк Непридатні пестициди (НП) – це препарати, що не можна використовувати у сільському господарстві чи п 339
24518 Особливості вирощування садивного матеріалу сосни кримської (pinus pallasiana) із використанням ЕМ-технологій Матусяк М. В. Тд Вирощування та використання для створення штучних лісових насаджень лісового садивного матеріалу із 161
24489 Розробка технологічного комплексу для механічної очистки технічного вуглецю Янович В. П., Полєвода Ю. А. Тд На сьогоднішній день однією з головних технологічних операцій у процесі теплової переробки автомобіл 138
24362 Technological interaction of the roots with the screw surface of the cleaning system Труханська О. О. Сун We have conducted the theoretical and experimental studies of the combined cleaning system (CCS) fun 133
24358 Гідравлічні приводи в системах подрібнення деревини Гунько І. В., Кравець С. М., Служанюк М. О. Сун У статті проведено аналіз сучасних машин для подрібнення деревини, в якому розглянуті приводи робочи 401
24357 Підвищення якості ремонту і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки Труханська О. О. Сун Наведено шляхи підвищення якості ремонту і технічного обслуговування сільськогосподарської т 434
24351 Фотосинтетична продуктивність сої залежно від елементів технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України Циганський В. І., Циганська О. І. Тд Досліджено вплив окремих елементів технології вирощування на величину фотосинтетичної продуктивност 154
24346 Оцінка якості м’яса свиней за згодовування БВМД «Енервік» Білявцева В. В. Дк При аналізі кормових добавок нового покоління, що застосовуються в годівлі тварин, що найбільше розп 159
24345 Вплив інокуляції та позакореневих підживлень на зернову продуктивність нуту в умовах Лісостепу Правобережного Мордванюк М. О. Дк В Україні останніми роками, які були особливо посушливими, перспективними є такі сільськогосподарськ 142
24343 Об'єкт злочину у науці кримінального права Колос С. С. Сун У статті розглянуті основні концепції та теорії об’єкта злочину, що сформувалися на сучасному етапі 347
24336 Баланс важких металів в організмі курей за введення в їх раціон кремнієво-мінеральної витяжки Разанов С. Ф., Кабаченко О. С. Сун Наведені результати досліджень з вивчення балансу свинцю, кадмію, цинку та міді у організмі курей по 181
24326 Формування врожаю плодів кабачка залежно від мульчування грунту в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. Тд Одним із методів полегшення вирощування рослин, створення сприятливих умов, зокрема і для кабачка 166
24318 Вплив сортових особливостей на врожайність та біометричні показники продукції патисона в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. Тд Для вирощування плодів патисона в умовах виробництва використовувати гібрид Санні Делайт та сорт Жен 137
24308 Сезонна оцінка якості м’яса кролів породи каліфорній ці та фланери, вирощених в умовно чистій та другій зоні щодо радіоактивного забруднення Дишкант О. В., Радзиховський М. Л., Льотка Г. І. Сун У статті представлені дані щодо порівняльної оцінки поживності кролятини залежно від пори року, по 355
24305 Сорти квасолі звичайної, як чинник екологізації сільськогосподарського виробництва Мазур О. В. Сун Виділено сортозразки квасолі звичайної, які характеризуються високою стійкістю до ураження хвороба 164
24300 Особливості структури сучасних селитебних ландшафтних комплексів Середнього Придністер'я Мудрак О. В., Мудрак Г. В., Алєксєєв О. О. С На основі картографічного й історико-краєзнавчого матеріалу, комплексного екологічного моніто 250
24296 Аналіз забруднення важкими металами лісових ягід в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О. І. Тд Забруднення важкими металами лісових ягід в умовах Лісостепу Правобережного України. 173
24294 Effect of foliar application of inoculation and seed yield formation and quality indexes of grain chickpea Mordvaniuk M. Дк Chickpea has a wide range of adaptations, an important agricultural value. Today, the main task is t 193
24246 Формування врожаю овочевих рослин залежно від змін погодних умов у Правобережному Лісостепу України Паламарчук І. І. Тд Оптимальні умови для росту, розвитку, формування врожаю досліджувальних рослин створюються у вологі, 173
24245 Вплив сорту та гібрида на продуктивність і динаміку плодоношення кабачка в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. Тд Встановлено вплив сортових особливостей та погодних умов, що складалися в роки проведення досліджен 106
24244 Формування врожаю та динаміка плодоношення рослин кабачка залежно від сортових особливостей та стимуляторів росту в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. Тд За результатами досліджень встановлено, що сорти та стимулятори росту рослин впливали на динаміку п 190
24203 Інвестиційний потенціал регіону як основа забезпечення його сталого розвитку Кришталь Т. М., Лаглер К., Підвальна О. Г. Сун Мета статті полягає в обґрунтуванні необхідності переходу регіону на траєкторію сталого економічного 333
24168 Особливості децентралізації публічної влади в Україні Пронько Л. М. Тд Розглядаються актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права. 135
24163 Оцінка інтенсивності накопичення радіонуклідів у білковій продукції бджільництва за вапнування ґрунтів Гуцол Г. В. Сун Вивчено вплив вапнування ґрунтів медоносних угідь з високим рН середовищем на інтенсивність переходу 200
24145 Корупція в Україні: особливості, проблеми та сучасні тенденції Березюк С. В., Фіщук Н. Ю. Тд Визначення корупції часто пов’язують із сутністю поняття «corruption» – що з латинського означає 143
24144 Rospects for the development of bioenergy in Ukraine = Перспективи розвитку біоенергетики в Україні Бабина О. М. Дк Рrospects for the development of bioenergy in Ukraine = Перспективи розвитку біоенергетики в Україні 133
24125 Управління витратами як засіб забезпечення конкурентоспроможності Фіщук Н. Ю. Тд Розбудова ринкових відносин вимагає від підприємств підвищеної уваги до ефективності господарюванн 121
24121 Генетичний потенціал сортів люпину білого і його реалізація у сільськогосподарське виробництво Панцирева Г. В. Тд Люпин - надзвичайно важлива культура у сучасному аграрному виробництві України та світу. Прогресуюч 192
24117 Господарсько-біологічна оцінка перспективних сортів люпину кормового в Україні Панцирева Г. В. Тд Важливим елементом в організації збалансованої годівлі сільськогосподарських тварин є кормовий білок 140
24039 Financial support of agriculture in the european union Aleskerova Y. Дк В сборник материалов конференции вошли тезисы докладов, которые стали предметом обсуждения участнико 190
24026 Вплив кількості технологічних операцій на фізико-механічні властивості біомаси люцерни при заготівлі сіна Мазур В. А., Балагура О. В., Журенко Ю. І. Сун В науковій статті описано, що однією з умов успішного розвитку тваринництва є забезпечення міцної ко 229
23963 Інформаційна безпека при використанні електронного банкінгу Юрчук Н. П. Тд Сучасні інформаційні технології активно впроваджуються у банківську сферу, а їх застосування стає не 208
23916 Співвідношення документування злочину та контролю за його вчиненням Грібов М. Л., Венедіктов А. А., Венедіктова Ю. Є. С У статті досліджено особливості використання терміну «документування» у теорії та практиці оперативн 250
23911 The Structuring of the Lands Nature Reserve Fund Central Forest-Steppe of Ukraine Halchenko N., Ilchenko V., Mudrak O., Mudrak G. Суз In the work for the territory of the Central Forest-steppe (Vinnitsa, Cherkasy and Poltava regions), 276
23899 Формування інтегрованої соціально відповідальної системи менеджменту в контексті сталого розвитку аграрних підприємств Герасименко Ю. В., Мазур В. А. Сун Обґрунтовано, що соціально-відповідальний бізнес охоплює траєкторію вирішення питань соціального, ек 201
23863 Організація та методика обліку орендних операцій у сільськогосподарських підприємствах Любар О. О., Іщенко Я. П. Сун Розкрито економічну сутність та зміст оренди. З метою впорядкованості, цілеспрямованого й ефективног 1560
23815 Мобільний кормороздавач (Пат. на корисну модель № 128759) Грицун А. В., Яропуд В. М. Пнк Мобільний кормороздавач містить двигун внутрішнього згорання, бункер, ходову частину. Містить передн 194
23814 Підвісний кормороздавач (Пат. на корисну модель № 127356) Яропуд В. М., Будяк Р. В. Пнк Підвісний кормороздавач містить бункер, вивантажувальні шнеки, вивантажувальні горловини, шиберні за 144
23806 Мобільний кормороздавач (Пат. на корисну модель № 127354) Яропуд В. М., Ковальчук О. В., Журенко Ю. І. Пнк Мобільний кормороздавач складається з кузова, причіпного пристрою, ходової частини, двох поздовжніх 189
23799 Економічна ефективність та перспективи виробництва біогазу у Вінницькій області Пришляк Н. В., Даровік О. О. Тд Біогаз складається, в основному, з метану та вуглекислого газу, а також із залишкових газів, таких, 175
23796 Екологічна, енергетична та соціально-економічна ефективність виробництва біогазу з відходів сільськогосподарської продукції Пришляк Н., Рижук Ю. Тд Проаналізовано види сировини, що доцільно використовувати задля виробництва біогазу в промислових ма 284
23790 Безробіття як соціально-економічна проблема населення України Киш Л. М., Білоус К. І. Дк Розглянуто безробіття як соціально-економічна проблема населення України. 184
23787 Engineering management of vibrating machines for targeted mechanical activation of premix components (Web of Science) Yanovych V., Honcharuk T., Honcharuk I., Kovalova K. СSc The article shows the technological scheme and the implementation of structural vibration equipment 258
23769 System of measures to increase investment attractiveness in the sphere of biofuel production Prishlyak N. V. Тд One of the innovative energy-saving trends in agricultural enterprises is the use of bioenergy, raw 160
23762 Ріст трудової міграції в Україні та її наслідки Скорук О. П. Дк Вільний вихід України на європейський вектор розвитку супроводжується не лише великою кількістю пол 143
23759 Накопчення Pb і Cd у зерні сільськогосподарських культур під час зберігання в умовах змін клімату Ватаманюк О. В., Яковець Л. А. Тд Метою дослідження було встановити інтенсивність зниження концентрації свинцю і кадмію у зерні пшениц 166
23734 Результати досліджень фотодатчика визначення забрудненості молокопровідної лінії Пришляк В. М., Бабин I. А. Сун Процес промивання молочно-доїльного обладнання є однією з найважливіших технологічних операцій, від 338
23713 On the influence of curvature of the trajectories of deformation of a volume of the material by pressing on its plasticity under the conditions of complex loading Ogorodnikov V. А., Dereven’ko I. А. , Sivak R. I. СSc In the experimental investigations of the plasticity of cylindrical specimens of R9, R12, and R18 st 382
23711 Якість м’яса перепелів за дії фітобіотика Чудак Р. А., Побережець Ю. М., Вознюк О. І., Добронецька В. О. Дк Встановлено, що використання у годівлі перепелів сухого екстракту ехінацеї блідої сприяє більшому н 195
23701 Growth of labor migration in Ukraine and its effects Skoruk E. Суз The paper examines a range of the cause-and-effect re lations of the issues of employment of Ukraine 213
23700 Ріст трудової праці в Україні та її наслідки Скорук О. П. Тд В статті розкривається тема трудової міграції українців до Європи. 111
23698 Аналіз ефективності системи матеріального стимулювання ТОВ “УСТЯ” Киш Л. М., Білоус К. І. Пк Безробіття і зайнятість - найважливіші показники використання людських ресурсів у виробничому проце 232
23654 Перспективні напрями організації фермерської кооперації Скорук О. П., Зубар І. В. Сун У статті розглянуто світовий досвід організації перспективних напрямків фермерської кооперації та 258
23628 Дослідження коефіцієнта згасання ультразвуку в кавітуючому рідинному середовищі Берник І. М. Дк Розглянуто сутність уявлення протікання технологічного процесу під дією кавітації. Зазначено вплив 197
23619 Обґрунтування параметрів приводу лоткової вібросушаки для сушіння сипучої сільськогосподарської продукції Стаднік М. І., Ярошенко Л. В., Омельянов О. М. Сун Запропоновано конструкцію вібраційної сушарки принцип роботи якої ґрунтується на переміжному нагріва 213
23612 Мінеральний вміст яєць за дії пробіотика Чудак Р. А., Побережець Ю. М. Дк Останнім часом підвищення якості яєць стало актуальною проблемою. Це обумовлено тим, що донедавна пе 160
23599 Сутність еколого-економічної безпеки та її роль в сталому розвитку АПК Лутковська С. М. Сун У статті досліджено сутність еколого-економічної безпеки як платформи для формування сталого розвит 190
23554 Біопаливо: перспективи виробництва і використання в Україні Бабина О. М. Тд Для України біоенергетика є одним із стратегічних напрямків розвитку сектору відновлюваних джерел 179
23546 Способи утримання корів та їх вплив на сухостійний та дійний періоди Вознюк О. І. С Представлені матеріали різних способів утримання сухостійних та лактуючих корів з використанням майд 160
23525 Structural characteristics of the future specialist competencies Lutsiak V. V. Тд The global educational crisis caused by the inadequate paradigm based on knowledge and on the interp 220
23521 Критерії і показники проектувальної майстерності майбутніх фахівців з туризму Волошина О. В. Сун У статті розглядаются критерії і показники проектувальної майстерності майбутніх фахівців з туризму 150
23520 Використання інтерактивних технологій для формування естетичного смаку у студентів ВНЗ засобами іноземних мов Волошина О. В. Сун У статті висвітлено досвід застосування інтерактивних технологій у процесі формування естетичного 140
23498 Спосіб виготовлення вісесиметричних виробів з днищами і горловинами штампуванням обкочуванням (Пат. на винахід 116672) Матвійчук В. А., Явдик В. В., Штуць А. А. Пнв Винахід відноситься до обробки металів тиском і може бути використаний для виготовлення трубчастих в 105
23497 Підготовка фахівця для захисту рослин від шкідливих організмів Окрушко С. Є. Тд Обгрунтована підготовка фахівця для захисту рослин від шкідливих організмів. 261
23494 Дослідження напружено-деформовного стану матеріалу заготовок при прямому витискуванні методом штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Колісник М. А., Штуць А. А. Сун кільцевої заготовки зі складним профілем торцевої частини, який отримано шляхом прямого витискування 289
23313 Management of Soil Fertility Based on Improvement Methodological Approach to Evaluation of Arable Land: Case of Ukraine Ulko Y., Kucher A., Salkova I., Priamukhina N. СSc The article deals with the issues of the management of soil fertility based on the application of tw 172
23250 Управління розвитком сільських територій у контексті децентралізації влади Томашук І. В., Мулик М. В. Тд Управління розвитком сільських територій у контексті децентралізації влади. 143
23249 Методологічні основи дослідження управління земельно-ресурсним потенціалом сільських територій Томашук І. В., Горінська В. М. Тд Організація процесів управління земельно-ресурсним потенціалом сільських територій характеризується 122
23248 Сучасні підходи до управління кадровим потенціалом підприємств Томашук І. В., Грабар В. С. Тд Кадровий потенціал підприємства — це загальна характеристика персоналу як одного з видів ресурсів, 121
23247 Теоретичні аспекти ділової активності Вашківська Ю. Ю. Тд Актуальність даної теми полягає в аналізі теоретичних підходів до визначення сутності ділової активн 134
23242 Посівні якості насіння сої залежно від погодних умов у Правобережному Лісостепу Рудська Н. О. Сун Соя – одна з найцінніших сільськогосподарських культур. Її висока цінність зумовлена не тільки широ 175
23239 Технологические свойства молока и продуктивность коров в условиях летнего содержания Полищук Т. В. Суз Исследованиями установлено, что разработаны технологические элементы предложенной технологии поэтапн 236
23205 Аналіз розвитку банківських інновацій та нових каналів продажу банківських послуг Гуцаленко О. О., Стефанишина Д. В. Тд Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональн 189
23138 Податкове регулювання реального сектору економіки Гарбар Ж. В., Кондукоцова Н. В. Сун У статті визначено основні засади формування бюджетної політики як інструменту соціально-економічног 754
23020 Особливості міжнародних розрахунків та валютних операцій органічних операторів України Гуцаленко О. О., Гончарук І. В. Тд Відображено особливості розрахунків операторів ринку органічної продукції при експортно-імпортних о 191
22970 Інтеграція математичної та фахової підготовки студентів на агрономічному факультеті Левчук О. В. Сун В статті піднімаються проблеми трансформації математичних курсів на агрономічному факультеті в умова 182
22937 Вдосконалення дизайну самохідної косарки Малаков О. І., Веселовська Н. Р. Тд Вдосконалення дизайну самохідної косарки. 192
22936 Побудова та впровадження інтегрованого інформаційного середовища технологічної підготовки машинобудівного виробництва Веселовська Н. Р. Тд Побудова та впровадження інтегрованого інформаційного середовища технологічної підготовки машинобуді 468
22920 Облік і місце фінансових результатів у звітності підприємства Гудзенко Н. М., Григораш М. В. Сун За результатами здійснених теоретичних досліджень розглянуто, уточнено сутність фінансового результа 515
22799 Математичне моделювання технологічного процесу завантаження судна вібраційним конвеєром : Mathematical modeling of technological processes of ship loading with a vibrating conveyor Іванчук Я. В., Іскович-Лотоцький Р. Д., Коц І. В., Севостьянов І. В. Сун Визначено високу ефективність технологічного процесу вантажно-розвантажувальних робіт на морському т 432
22753 Дослідження і розробка технології збагаченого молока Фіалковська Л. В. Сун В статті представлені дослідження і розробка технології молока, збагаченого вітамінами. 398
22192 Стратегічне управління, як основна частина менеджменту підприємства Киш Л. М. С У статті розглянуто поняття стратегічного управління. Розкрито реальний стан цієї проблематики. По 563
22190 Фінансова стійкість компанії в сучасних умовах Киш Л. М. С У статті розглянуто поняття фінансової стійкості компанії в сучасних умовах. Розкрито реальний ста 418
22189 Системні характеристики логістичного забезпечення аграрного сектору економіки Киш Л. М. Сун Досліджено систему логістики як складову сучасного суспільства. Логістику визначено як частину лан 146
22000 Майбутнє аграрного сектору України: погляд молодих вчених Жукотанська В. В., Козак М. М., Волошина О. В. Пк Майбутнє аграрного сектору України: погляд молодих вчених. 487
21275 Особливості формування кормової та насін­нєвої продуктивності колекційних зразків люцерни різного еколого-географічного похо­дження Бугайов В. Д., Горенський В. М., Мамалига В. С. С Отримано інформаційну базу даних вихідного матеріалу люцерни посівної за кормовою та насіннєвою прод 344
21244 Ефективність використання у тваринництві біологічно активних добавок на основі підмору бджіл Разанова О. П., Чудак Р. А. Мвв У монографії викладено теоретичний та експериментальний матеріал з використання кормових біологічно 845
21096 Шляхи зменшення повторної ферментації в силосованих кормах Зелінська І. П. Пк Консервуюча ефективність хімічних речовин залежить від строку та кількості обробок ними кормів, біол 616
21091 Вміст і перетравність поживних речовин кукурудзяного силосу новими бактеріями Зелінська І. П. Пк В доповіді оглянуто інноваційні досягнення при заготівлі кормів, оптимальні умови та фактори загот 280
21047 Вплив ефірних олій у годівлі поросят Вугляр В. С. Пк Чим інтенсивніше розвивається промисловість в умовах науково- технічної революції, тим складніші в 314
21045 Вплив згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки «Ефіпрот» на продуктивність молодняку свиней Вугляр В. С. Пк Стимулюючим фактором розвитку галузі свинарства в Україні є дефіцит у раціонах мінеральних речовин 278
21044 Ефірні олії у раціонах відлучених поросят Вугляр В. С. Пк Антибіотики часто використовують там, де умови утримання тварин та птахів далекі від ідеальних й і 306
21042 Загальна фітопатологія Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М., Окрушко С. Є. Мвв В навчальному посібнику подаються відомості про хвороби рослин, подана характеристика фітопатогенних 18447
21027 Забезпечення ефективності роботи двигунів внутрішнього згорання працюючих на різних видах біопалива шляхом розробки змішувача з електронним керуванням чутливим до навантажувально-швидкісних режимів (проміжний 1 етап) Калетнік Г. М., Мазур В. А., Гунько І. В., Браніцький Ю. Ю., Галущак О. О., Бурлака С. А. Нз Проведено аналіз альтернативних видів палива. Визначено, що біодизельне паливо є одним з найбільш пе 810
21026 Методика визначення потенціалу джерел відновлювальної енергії на прикладі Сандракської ГЕС у Вінницькій області Рубаненко О. О., Гончарук І. В., Гончарук Т. В., Бандура В. М., Видмиш А. А., Матвійчук В. А., Янович В. П., Колісник М. А., Прутська Т. Ю., Бурко К. В. Нз Методика визначення потенціалу джерел відновлювальної енергії на прикладі Сандракської ГЕС у Вінни 365
21019 Динаміка забруднення атмосферного повітря Ковка Н. С. Пк Атмосферне повітря є одним з визначальних чинників, що впливає на стан здоров’я людини. Завдяки ін 755
21016 State and ways to improve of rural development in Ukraine Костюченко Д. Л. Пк The strategic direction of development of Ukrainian economy predetermines a need to transform the ag 298
21015 Аграрні розписки як стимулюючий фактор розвитку сільських територій Костюченко Д. Л. Пк стан сільського господарства знаходиться у нерозривному зв’язку із розвитком сільських територій. Ос 218
21014 Аналіз підходів до оцінювання рівня бідності сільських територій в Україні Костюченко Д. Л. Пк Для України забезпечення зайнятості населення можливо за рахунок формування збалансованого ринку пра 205
21011 Прогноз масового поширення стовбурових шкідників зони Українського Полісся та його актуальність Логінова С. О. Пк Одним з перших етапів у вирішені проблеми збереження і раціонального використання ресурсів природн 375
21010 Особливості ураження стовбуровими шкідниками хвойних порід дерев у Вінницькиій області Логінова С. О. Пк Всихання основних лісоутворюючих порід у північній півкулі мають подібні ознаки перебігу процесу і в 586
21007 Методи збереження біотичного різноманіття Східного Поділля при формуванні екологічної мережі регіону Ковка Н. С. Пк Для отримання оптимального балансу між територіями, які використовуються інтенсивно і такими, що під 386
21002 Органічне сільське господарство: екологічно чиста технологія, її важливість та можливість у формуванні продовольчої безпеки Вдовиченко І. П., Мудрак Г. В. Тд Органічне сільське господарство: екологічно чиста технологія, її важливість та можливість у формуван 258
20993 Методи збереження біотичного різноманіття Східного Поділля при формуванні екологічної мережі регіону Ковка Н. С., Мудрак Г. В. Тд Для отримання оптимального балансу між територіями, які використовуються інтенсивно і такими, що під 287
20990 Еколого-освітня діяльність щодо створення національної екологічної мережі Ковка Н. С. Пк Важливе місце серед комплексу заходів, спрямованих на забезпечення екологічної безпеки, охорони до 230
20989 Формування фізико-механічних властивостей сірого лісового грунту залежно від вирощуваної культури Вдовиченко І. П., Забарна Т. А. Сун Висвітлено результати оцінки впливу різних полезаймаючих культур на формування механічного та агре 377
20984 Вплив державної підтримки на розвиток підприємницької діяльності в аграрній сфері Охота Ю. В. Пк Аграрний сектор економіки держави, яка була і є аграрною, є одним із найважливіших сфер виробницт 316
20982 Strategy of government of menedement state land: foreign experience Samborska O. Суз Стратегія управлінням державною землею. Іноземний досвід. 159
20975 Мотиваційний складник налагодження партнерських відносин із персоналом як внутрішніми стейкхолдерами підприємства Герасименко Ю. В. С Статтю присвячено питанню налагодження партнерських відносин із персоналом як внутрішніми стейкхолде 195
20962 Вплив застосування біологічних препаратів на посівах люцерни посівниї як засіб забезпечення грунту азотом Врадій О. І. Тд Досліджено питання застосування біологічних препаратів при вирощуванні бобових культур та роль азотф 158
20959 Аналіз забруднення важкими металами їстівних грибів Вінницького району Врадій О. І., Вергеліс В. І. Тд Досліджено інтенсивність забруднення важкими металами грибів різної кулінарної обробки. Виявлено, щ 202
20942 Дослідження доцільності зміни складу суміші дизельного та біодизельного палив в процесі роботи автономних енергетичних установок Гунько І. В., Галущак О. О., Браніцький Ю. Ю. Сун У статті проведено дослідження доцільності використання біодизельного палив, а саме динамічного регу 315
20941 Визначення факторів впливу біопалива на глобальні зміни клімату Гунько І. В., Галущак О. О., Бурлака С. А. Сун У статті проведено аналіз використання викопних видів палива, що призводить до забруднення навколишн 353
20939 Лексико-семантичне поле «час» у мові повісті Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять» Горобець Г. С У статті досліджено особливості лексико-семантичного поля «час», вивчено його структуру, здійснено а 466
20921 Вплив конюшини лучної на підвищення родючості грунтів Забарна Т. А. С Конюшина лучна є однією з найбільш поширених високобілкових культур. В працях історика Феофаста (317 174
20918 Моноблочний електрогідравлічний розподільник Стаднік М. І., Іванов М. І., Моторна О. О., Переяславский O. M. Тд Для управління виконавчими двигунами в сучасних самохідних технологічних машинах як сільськогосподар 232
20917 Создание специального электрогидравлического распределителя Стадник Н. И., Иванов Н. И., Моторная О. О., Переяславский А. Н. Тд Современные мобильные машины, которые используются в технологических процессах различных отраслей на 223
20913 Методичні підходи до оцінки сталості розвитку регіону Чечетова Н. Ф., Бондаренко В. М., Підвальна О. Г. Сун Стаття присвячена проблемам оцінки сталого розвитку регіону. Розглянуто підходи до оцінки сталого ро 333
20911 Сталий економічний розвиток регіону: інвестиційна складова Балахова О. В., Лаглер К., Підвальна О. Г. Сун У статті розглянуто базові механізми активізації інвестиційної діяльності та визначено необхідність 321
20910 Характеристика маркетингової політики сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалива Семчук І. А. Сун Питання енергетичної залежності України в останні роки постає дуже гостро, адже розвиток ринку біопа 305
20907 Особливості стратегічного управлінського обліку в Україні Бурко К. В., Бельдій А. М. Тд Дослідження особливостей стратегічного управлінського обліку в Україні. 248
20903 Дослідження впливу соскової гуми на дійки вимені корів Грицун А. В., Бабин І. А., Севостьянов І. В. Сун Проаналізовані і оцінені теоретичні дослідження роботи виконавчого механізму доїльного апарату попар 406
20902 Дослідження метрологічних характеристик пристрою для вимірювання вакууметричних параметрів лінії промивки доїльної установки Бабин І. А. Сун В науковій статті на основі критичного аналізу відомих технічних засобів для діагностики стану доїль 314
20900 Особливості організації бухгалтерського обліку в агрохолдингах Любар О. О., Цуркан А. О. С У статті обґрунтовано необхідність застосування особливого підходу до організації обліку в агропроми 361
20899 Організаційні основи побудови обліку витрат операційної діяльності на підприємстві Любар О. О., Григораш М. В. С У статті досліджено організаційні основи побудови обліку витрат операційної діяльності на підприємст 368
20898 Долслідження напружено-деформованого стану матеріалу заготовок при прямому витискуванні методом штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Колісник М. А., Штуць А. А. Сун Проаналізовано характер формозміни та розв’язана задача визначення напружено-деформованого стану кіл 314
20897 Дослідження ауску стрічкових конвеєрів Стаднік М. І., Видмиш А. А. Сун В статті досліджено ефективність використання однодвигунних, дводвигунних, тридвигунних електроприво 465
20896 Особливості формування кластерів в туристичному секторі регіональної економіки Підвальна О. Г. С В статті розглянуто відмінності регіонального туристичного кластера від кластерів в інших секторах е 226
20895 Сталий соціально-економічний розвиток регіону: проблеми, цілі, завдання Кришталь Т. М., Бондаренко В. М., Підвальна О. Г. С У статті обгрунтовано наукові засади формування концепції соціально- економічного розвитку регіонів 400
20894 Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів вібраційного зневоложувача Зозуляк І. А., Зозуляк О. В. Тд Овочеві та баштанні культури посідають одну з провідних позицій серед культур, що використовуються в 234
20892 Біогаз - в домогосподарствах - запорука енергонезалежності сільських територій Калетнік Г. М., Здирко Н. Г., Фабіянська В. Ю. С У статті окреслено переваги використання домогосподарствами біогазових установок для забезпечення ї 558
20891 Дослідження ефективності застосування різних способів подрібнення кормів Яропуд В. М., Бабин І. А. Тд Подрібнення твердих матеріалів широко використовується у різних галузях агропромислового комплексу. 186
20890 Математична модель взаємодії сипкого матеріалу із вібруючим решетом Алієв Е. Б., Яропуд В. М. Тд Явища контактної взаємодії є одними з найбільш цікавих проблем досліджень молекулярної динаміки гран 426
20889 Бізнес-аналіз як базис розвитку цифрової економіки Коляденко С. В., Ушкаленко І. М. С Встановлено, що в сучасному світі неможливо уявити розвиток економіки окремих країн, галузей, компан 460
20881 Статистика та динаміка взаємодії абсолютно твердих конкрецій із сипучим середовищем Солона О. В., Ковбаса В. П. Сун Дана частина статті є продовженням першої частини однойменної статті. У цій частині виведені рівнянн 292
20870 Установка для виготовлення паливних брикетів Алієв Е. Б., Яропуд В. П., Гаврильченко О. С., Іванченко О. В., Пацула О. М. Сун За рахунок удосконалення технологій переробки макух можливе виділення лушпиної фракції, яка містить 301
20868 Рентабельність операційної діяльності підприємств обліково-аналітичний аспект Правдюк Н. Л. С Методологічною основою пізнання об’єкта дослідження обрано наукові постулати системного розв’язанн 1982
20867 Розробка і дослідження процесів штампування обкочуванням складно профільних заготовок Матвійчук В. А., Колісник М. А., Любін М. В. Сун В статті проведено розробку і дослідження різних технологічних схем процесу штампування обкочуванням 383
20866 Аналіз конструктивних і технологічних рішень, спрямованих на ефективність виробництва при виготовленні різьбових отворів в нержавіючих сталях Любін М. В., Токарчук О. А. Сун Внаслідок інтенсивного розвитку галузей машинобудування конструкції сучасних виробів включають значн 402
20863 Особливості симбіотичної продуктивності квасолі в умовах Лісостепу Правобережного Гайдай Л. С. С Розглянуто результати трирічних наукових досліджень з визначення впливу факторів передпосівної іноку 267
20859 Обгрунтування параметрів пристрою для доподрібнення зерна при загоешвлі кукурудзяного силосу Гунько І. В., Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф. Сун Наведено значення кукурудзяного силосу серед стеблових кормів в раціоні ВРХ. Фаза розвитку кукурудзи 377
20858 Розробка кінематичної схеми причіпного комбайна для збирання енергетичної верби Калетнік Г. М., Шаргородський С. А., Браніцький Ю. Ю. Сун Публікація присвячена питанням розробки кінематичної схеми причіпної машини для збирання ен 649
20857 Prospects for management and development of property relations in business partnerships = Перспективи управління та розвитку відносин власності в ділових партнерствах Pronko L. M., Mazur K. V. Мвз The article deals with topical issues concerning the development o f property relations in economic 260
20855 Development of mulchers branch of fruit trees between the rows of an intensive garden Руткевич В. С. Сун A constructive-technological scheme of a technical tool for shredding cut branches in the garden row 366
20852 Оптимізація технологічних прийомів вирощування проса лозовидного в умовах Лісостепу Правобережного Браніцький Ю. Ю. Сун У статті встановлено оптимальну ширину міжрядь рослин проса лозовидного, що забезпечує одержання най 212
20851 Удосконалення технологічних прийомів вирощування проса лозовидного в умовах лісостепу правобережного Браніцький Ю. Ю. Сун У статті доведено, що найоптимальним строком сівби проса лозовидного є перша декада травня, що заб 168
20847 Універсальне енергозберігаюче пастеризаційне обладнання для виробництва жирових продуктів Гунько І. В., Майборода Ю. В., Зозуляк І. А. С Проаналізовані недоліки відомого обладнання для пастеризації молока, в результаті чого установлено, 385
20837 Науково-методичні підходи до розробки маркетингової стратегії підприємства та світове господарство Савіна С. С. С У статті розглядаються підходи до розроблення маркетингової стратегії підприємства. Наведено умови, 607
20836 Стратегії та технології інноваційного розвитку корпорацій Полінкевич О. М., Юдіна М. І., Ющишина Л. О., Лазановський П. П., Стеців Л. П. Мвв В третьому розділі наведено результати досліджень щодо стратегічного маркетингового планування, проа 4993
20835 Формування системи фінансового планування підприємства в умовах невизначеності Савіна С.С. С У статті розглядаються проблеми фінансового планування підприємства. Особливу увагу приділено сутнос 331
20834 Управління прибутком в системі фінансововго менеджменту підприємства Савіна С. С., Гиренко Ю. В. С У статті розглянуто актуальне питання управління прибутком підприємства. Наведено сутність прибутку, 532
20833 Особливості формування міжрегіонального економічного простору в Україні: можливості та перешкоди Прямухіна Н. В., Салькова І. Ю. Сун Статтю присвячено дослідженню особливостей формування міжрегіонального економічного простору, що суп 305
20832 Сравнительная характеристика химического состава длиннейшей мышцы спины телят выращенных по системе мясного скотарства «корова-теленок» Голубенко Т. Л. Суз Скот породы шароле широко используют для промышленного скрещивания с коровами молочных и молочно-мяс 227
20827 Якісні характеристики насіння бобів кормових залежно від передпосівної обробки регуляторами росту рослин Шевчук О., Кравчук Г., Вергеліс В. Сун У статті представлені результати досліджень по вивченню якісних характеристик насіння бобів кормов 561
20787 Особливості управління фінансовим потенціалом аграрних підприємств в умовах трансформаційних змін в економіці Мазур В. А., Кубай О. Г., Мельник А. В. Сун У статті висвітлено питання сутності, ролі й значення управління фінансовим потенціалом аграрних пі 223
20778 Економічна ефективність виробництва біодизелю з олійних культур Паламаренко Я. В. Тд У теперішній час, виробництво біопалива та його зв’язок із забезпеченням енергетичної безпеки для Ук 197
20756 Вирощування бугайців різник порід та їх помісей з використанням цілорічної однотипної годівлі при вирорбництві якісної та дешевої яловичини в умовах покуття Казьмірук Л. В., Калинка А. К., Лесик О. Б., Шпак Л. В. Сун Стаття присвячена аналізу вирощування бугайців різних порід та їх помісей жуйних із використанням од 376
20753 Продуктивність озимого ріпаку залежно від рівня удобрення та строку посіву в умовах Правобережного Лісостепу України Мацера О. О. С У статті наведено результати впливу різних строків посіву та норм добрив на формування елементів стр 195
20748 Розробка технології і рецептур напоїв з сироватки для дієтичного харчування Фіалковська Л. В. Сун Метою дослідження є визначення вимог до якості молочної сироватки як сировини для виробництва квасу 311
20744 Впровадження моделі саморегулювання підприємницької та професійної діяльності як напрям реалізації державної політики дерегуляції в Україні Гарбар Ж. В., Гарбар В. А. Сун У статті наведено ознаки, критерії, цілі саморегулювання та інструменти, які використовуються в проц 425
20737 Підвищення конкурентоспроможності підприємств Вінницької області при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Красняк О. П., Глуха А. О. С У статті досліджено сучасний стан та тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємст 295
20736 Обґрунтування впливу температури компонентів сумішевого палива на роботу двигуна Галущак О. О., Бурлака С. А., Галущак Д. О., Малаков О. І. С Визначено показники технологічних, хімічних, фізичних і теплотворних властивостей, виконано математи 408
20731 Розвиток молокопродуктового підкомплексу в Україні Петриченко О. А. Мвв Доведено складність природи розвитку складних відкритих систем. Досліджено особливості та проблеми р 582
20718 Забезпечення спроможності вітчизняних агропродовольчих підприємств до коменціалізації нових видів харчових олій Луцяк В. В., Амонс С. Е. Сун Статтю присвячено дослідженню питань забезпечення спроможності вітчизняних підприємств до комерціалі 847
20716 Уточнення аналітичних виразів для встановлення інерційно-жорсткісних параметрів двомасових резонансних вібраційних машин Ланець О. С., Боровець В. М., Деревенько І. А. С Отримано низку аналітичних виразів, в яких враховано взаємовплив жорсткісних параметрів в системі. П 498
20701 Туризм - запорука соціально-економічного розвитку сільських територій Табенська О. І. Тд Досліджено сучасні глобальні проблеми людства, значний попит на природні ресурси, ефективний розвито 678
20700 Особливості природокористування в межах Дністровської сполученої території регіональної екологічної мережі Мудрак Г. В., Слободянюк О. В. Тд Враховуючи науково-методичні підходи і власні польові дослідження розглянуто особливості природокори 355
20699 Харчові добавки та їх функціональна роль Соломон А. М., Віштак І. В., Войціцька О. М., Бондар М. М. Сун У виробництві молочних продуктів у сучасній харчовій промисловості використовуються різноманітні ха 836
20698 Розробка рецептур дитячих варених сосисок Войціцька О. М. Сун Неякісного дитячого харчування в Україні вистачає. За даними органів у справах захисту прав споживач 492
20697 Експрес діагностика адаптивних форм мікобактерій туберкульозу Войціцька О. М. С Стаття присвячена всебічному дослідженню анатомо-морфологічних та мікробіологічних механізмів розвит 239
20696 Інноваційна діяльність як запорука розвитку підприємництва Табенська О. І. Тд На сучасному етапі розвитку людства необхідно досліджувати механізми збереження ресурсного пoтeнцiaл 221
20684 Зерно тритикале як фактор стимулювання обмінних процесів в годівлі свиней Овсієнко С. М. Сун У роботі висвітлено результати дослідження ефективності використання зерна тритикале як кормової д 945
20679 Цифрова економіка як базис формування позитивного потенціалу іміджу регіону України Коляденко С. В. Сун У статті висвітлені питання змін, що викликані в економіці процесами глобалізації та призводять до 423
20678 Інноваційна діяльність як запорука ефективного підприємництва Табенська О. І. Тд На сучасному етапі розвитку людства необхідно досліджувати механізми збереження ресурсного потенці 300
20669 Діагностика підприємства під час фінансової кризи як складник антикризової політики Мулик Т. О., Григораш М. В. С У статті досліджено методику діагностики підприємства під час фінансової кризи, причини фінансової к 124
20665 Інституціональні аспекти трансформації земельних відносин Коляденко Д. Л. Сун Проаналізовано стан економічного регулювання земельних відносин в умовах сучасного розвитку аграрно 585
20664 Формування соціальної інфраструктури як найважливішого фактору соціально-економічних перетворень Коляденко С. В., Проскура В. Ф. Сун У статті скомпоновано та проаналізовано основні чинники, що є причинами соціально-економічної нерів 727
20663 Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів інфрачервоної вібраційної сушарки Зозуляк І. А., Токарчук О. А., Зозуляк О. В. Тд Одним з перспективних способів сушіння сипучих матеріалів є спосіб сушіння в віброкиплячому шарі, як 195
20662 Вплив міжнародної логістики на продуктові ринки Потапова Н. А. Тд Логістика забезпечує процес зниження витрат в частині координації та інтеграції процесів управління 186
20661 Формування професійної компетенції майбутніх економістів в процесі вивчення іноземної мови Манжос Е. О. С У статті розглянуто формування професійної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення і 311
20660 Розробка конструктивно-технологічної схеми дробильно-сушильного агрегату для виробництва пелет Янович В. П., Сосновська Л. В., Чуйко С. Л. Тд Розвиток біоенергетики пов`язано з постійним зростанням цін на невідновні види енергоресурсів. Світо 178
20653 Фінансове забезпечення як важливий елемент фінансового механізму діяльності підприємств Грищук Н. В., Турчик Т. В. Тд Питання фінансового забезпечення є невід’ємною складовою будь-якого суб’єкта підприємництва, так як 255
20645 Аналіз господарської діяльності. Мулик Т.О., Материнська О.А., Пльонсак О.Л. Нп Навчальний посібник містить методичні матеріали до вивчення лекційного курсу, навчальні завдання для 22
20632 Землі України природний потенціал забезпечення виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції Коляденко С. В., Коляденко Д. Л. Сун У статті розглянуто особливості земельних ресурсів як засобу виробництва у сільському господарстві: 345
20576 Розробка вібраційного млина кутових коливань для виробництва кормів Янович В. П., Сосновська Л. В. Тд В Україні поступово відновлюється тваринництво. Забезпечення галузі достатньою кількістю якісних к 196
20569 Особливості формування сходів редьки олійної залежно від застосування варіантів коткування в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я. Г. Сун У статті висвітлено результати вивчення ефективності та доцільності застосування коткувань при форму 487
20568 Рівень забур’яненості агрофітоценозу редьки олійної залежно від параметрів його формування Цицюра Я. Г. С Висвітлено результати узагальнення багаторічного вивчення особливостей формування бур’янів в агрофіт 254
20567 Врахування деяких мотиваційних аспектів діяльності суб’єктів господарювання АПК у моделюванні та прийнятті рішень Бурдейна Л. І. Сун У статті розглянуто деякі моделі планування господарської діяльності підприємства, що будуть мати 211
20551 Формування базових професійних компетенцій бакалаврів - завдання сучасної освіти у ВНЗ аграрного профілю Лутковська С. М. С В статті визначено, що професійні компетенції є не лише професійними базовими (науковими) знаннями т 2801
20548 Використання інноваційних педагогічних технологій при вивченні природничо-наукових дисциплін у ЗВО аграрного профілю Лутковська С. М. С У статті розглянуто основні принципи розвитку інноваційної діяльності на прикладі викладання науково 374
20544 Механізми ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва Бурлака Н. І., Мирошніченко О. В. С У статті представлені процеси і механізми ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва. Д 204
20513 Управління активами як засіб реалізації стратегічних завдань фінансового менеджменту в страховій компанії Марценюк-Розарьонова О. В., Музиченко К. В. Тд Особливий характер кругообігу коштів страхових компаній дозволяє їм нагромаджувати значні фінансові 256
20506 Аналіз стану та ефективності використання активів страхової компанії Марценюк-Розарьонова О. В., Музиченко К. В. Тд Складність процесу управління активами страховиків пов’язана з ризиковим характером їх діяльності, н 272
20502 Сучасний стан та перспективи розвитку страхування туристів Марценюк-Розарьонова О. В., Нечипорук В. М. Тд На сьогоднішній день користується попитом туристичне страхування, адже за останній рік спостерігає 644
20501 Поняття ринку аграрної продукції України в системі міжнародної торгівлі Польова О., Гусонька Д. С Наведено визначення поняття ринку аграрної продукції України. Визначено концепцію цього ринку в мова 424
20500 Формування фінансового потенціалу страхової компанії Марценюк-Розарьонова О. В., Бондар А. В. Тд Страхові компанії як специфічні підприємства створюються задля отримання прибутку, та водночас предм 312
20498 Роль іноземних банків на національному ринку банківських послуг Марценюк-Розарьонова О. В., Кошульнікова О. О. Тд Процеси глобалізації світової економіки не оминають банківську систему України. Іноземний капітал 614
20497 Стан та перспективи розвитку ринку банківських послуг в Україні Марценюк-Розарьонова О. В., Шмігельська В. В. Тд Банківська система є однією із найважливіших складових фінансового ринку, а її стабільність та розв 1699
20496 Сучасний стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування Марценюк-Розарьонова О. В., Озвенчук О. А. Тд Україна формує класичну трирівневу пенсійну систему. Третій рівень створено у вигляді добровільного 225
20484 Features of insurance in the field of tourism Martsenyuk-Rozaryonova O. V. Сун Rest is one of the essential conditions of preservation and strengthening of health, maintenance of 227
20473 Фактори підвищення конкурентоспроможності підприємства АПК на основі інноваційних перетворень Чіков І. А. С У статті досліджено фактори підвищення конкурентоспроможності, інноваційного розвитку та умов іннова 302
20449 Апарат нечіткої логіки в задачах стратегічного менеджменту корпорації Рузакова О. В. Тд Основою для розробки стратегії розвитку промислового підприємства є стратегічний аналіз. Він перед 265
20444 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117071) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Іванове С., Белоєв Х. І., Кангалов П. Г., Пенчева В. І. Пнв В пристрої для транспортування та очистки коренебульбоплодів під нижнім вихідним отвором решітчастог 353
20443 Контролінг процесів управління в логістичних ланцюгах аграрного сектору Потапова Н. А. Тд Український аграрний сектор позиціонується як один із базових точок розвитку національної економік 175
20435 Газоенергетичний обмін у телиць нової популяції м’ясного комолого сименталу жуйних за різних технологій утримання в умовах регіону Буковини Калинка А. К., Лесик О. Б., Довгань-Мартинюк М. Б., Казьмірук Л. В. С На основі матеріалів досліджень висвітлено газоенергетичний обмін у телиць м’ясного сименталу велико 233
20433 Вплив регулятора росту Марс EL на урожайність буряка столового Окрушко С. Є., Пінчук Н. В., Голюк Ю. В. С Представлено результати досліджень урожайності коренеплодів та їх товарності у столових буряків при 182
20428 Інформаційно-логістичні системи управління аграрним підприємством Волонтир Л. О., Зелінська О. В. Сун У статті здійснено аналітичний огляд інформаційних систем управління аграрним підприємство 483
20425 Особливості функціонування розподільчої логістики АПК Потапова Н. А. Тд Збут сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки посідає одне із ключових місць в ла 176
20420 Методичні підходи до формування ефективного механізму управління економічною діяльністю сільськогосподарських підприємств: футурологічні аспекти Бурєннікова Н. В., Завгородній І. В. С Мета статті полягає у дослідженні методичних підходів до формування ефективного механізму управління 308
20416 Increasing the reliability of agricultural machinery work Spirin A., Polievoda Y., Tverdokhlib I. С Improving the planning and management of its maintenance and repair on the basis of modern technical 203
20415 Безробіття як соціально-економічна проблема населення України Киш Л. М., Білоус К. І. Тд Безробіття і зайнятість - найважливіші показники використання людських ресурсів у виробничому процес 281
20414 Транспортна логістика в агарному секторі: реалії та перспективи розвитку Киш Л. М. Сун Досліджено роль логістики в розвитку аграрного сектора економіки. Проаналізовано особливості транс 453
20409 Фінансова стабільність як основний індикатор ефективності національної економіки Киш Л. М. С У статті розглянуто основні аспекти фінансової стабільності, розкрито реальний стан цієї проблематик 476
20381 Формування професійної компетенції майбутніх агроінженерів на основі інтегративного підходу Джеджула О. М. Тд Обгрунтовано основні принципи інтеграційного підходу при вивченні інженерних дисциплін: принцип суб` 341
20351 Обліково-нормативне забезпечення управління витратами на біологічні перетворення у тваринництві Правдюк М. В., Правдюк А. Л. С Досліджено особливості відображення обліку витрат на біологічні перетворення у тваринництві. 402
20349 Вплив елементів технології на функціонування асиміляційного апарату люпину білого Панцирева Г. В. С Формування продуктивності в результаті фотосинтетичної діяльності рослин в посівах визначається функ 286
20346 Вплив режиму доїння на склад та властивості молока корів української чорно-рябої молочної породи Варпіховський Р. Л. Сун Встановлено, що реконструюючи тваринницькі ферми, сьогодення вимагає оптимальних підходів щодо дотри 362
20337 Лексико-семантичне поле "час" у складі метафори (на матеріалі мови художніх творів Михайла Стельмаха) Горобець А. С У статті проаналізовано елементи лексико-семантичного поля "час", ужиті в метафоричному зн 460
20336 Контрактний підхід у контексті сучасних економічних досліджень ринку Логоша Р. В., Мазур К. В., Підвальна О. Г. Сун У статті розкрито еволюцію поглядів на сутність і роль категорії «контракт» у контексті сучасних еко 526
20335 Податковий контроль як основний елемент податкової системи Алескерова Ю. В., Бельдій А. М. С У статті розглянуто податковий контроль, його трактування у вітчизняній та зарубіжній літературі, ме 236
20327 Providing Dialogue of Educational Interaction with Students for Formation the Readiness to Partnership Молоченко В. В. Суз Summary: The article analyzes the theoretical conditions of providing dialogical character of educat 355
20321 Взаємодія природи і культури в епоху екологічної кризи Тарасенко Г., Мудрак О., Мудрак Г., Балтремус К. Тд Межа між природою і культурою не є абсолютною. Вона є відносною, оскільки не протиставляє їх, а розр 255
20291 Математичне та імітаційне моделювання процесів функціонування вузла концентрації гібридних логістичних потоків транзакцій Підгурський О. І. Сун У роботі описано результати математичного та імітаційного моделювання вузла концентрації (розподілу) 436
20290 Імітаційне моделювання процесів обслуговування потоків повідомлень оперативної, довідкової та регламентної інформації вузлом комп’ютерної мережі науково-дослідної установи Підгурський О. І., Присяжнюк О. І. Сун У роботі описано результати реалізації розробленої автором імітаційної моделі процесів обслуговуванн 411
20289 Eastern podilia as structural-functional system of european environmental network Mudrak O., Ovchynnykova Y., Mudrak G., Nagorniuk O. Тд Biodiversity conservation is one of the most importan t tasks of the human community to achieve its 185
20249 Особливості вантажоперевезень зернових культур морським транспортом Потапова Н. А., Ушкаренко І. М., Качуровський С. В. Сун Обґрунтовано необхідність дослідження рівня логістичної інфраструктури для покращення показників екс 427
20247 Виробництво та використання біопалив в Україні: економетричні підходи, моделювання Калетнік Г. М., Бурєннікова Н. В., Потапова Н. А. Сун У статті досліджено тенденції у виробництві й споживанні енергоресурсів в Україні та світі за останн 511
20246 Організація єдиного електронного науково-освітнього простору сучасного університету Гончарук І. В., Юрчук Н. П. Сун У статті обґрунтовано доцільність створення єдиного електронного науково-освітнього простору в закла 818
20172 Кредитні аспекти державної підтримки розвитку аграрного сектору України Алескерова Ю. В., Радченко О. Д., Тодосійчук В. Л. Сун Досліджено особливості кредитування аграрного сектору, у тому числі пільгового, яке визнано найбіль 605
20171 Прогностична валідність конкурсного відбору до магістратури за спеціальністю 081 “Право” Шевчук О. Ф. Сун У статті вперше вивчаються кореляційні зв’язки між складовими конкурсного відбору до магістратури за 466
20168 Викладання «Спеціальної генетики сільськогосподарських культур» у вищому аграрному навчальному закладі Мамалига В. С. С Подано структуру дисципліни та методику її викладання у ВНАУ. 315
20151 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117071) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Івановс С., Белоєв Х. І., Кангалов П. Г., Пенчева В. І. Пнв Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, що складається з рами, подавального транс 384
20150 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 118322) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Янович В. П., Борис М. М. Пнв Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, який складається з рами, подавального тра 330
20149 Методи оцінки рівня екологічної безпеки в агросфері України Нагорнюк О. М., Мудрак О. В., Собчик В. Т., Мудрак Г. В. Дк Усвідомлення важливості екологічної безпеки агросфери як основного джерела життя людей дає можливіст 253
20146 Program-target educational project “Eсоschool - school for future”: the state, problems and prospects of implementation Mudrak G. V., Mudrak O. V. Тд Подано програму проекту формування і функціонування екошколи 205
20138 Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва в Україні Хаєцька О. П. С Розглянуто особливості функціонування підприємництва в Україні. Зазначено, що підприємництво є рушіє 422
20100 Особливості впливу аграрного сектору Східноподільського регіону на сучасний стан біорізноманіття та зміни агрофітоценозів унаслідок застосування гербіцидів Тітаренко О. М. С У статті розглянуто питання впливу сільськогосподарської діяльності на стан біорізноманіття Східного 226
20087 Моделювання стану та перспектив розвитку сільських територій в контексті трансформації земельних відносин в Україні Томашук І. В. Тд Трансформаційні процеси в сільській місцевості України обумовлені широким колом факторів-погіршенням 307
20086 Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Томашук І. В., Томчук О. Ф. Тд Оцінка ресурсного потенціалу, структурних зрушень і особливостей взаємодії складових елементів, перс 262
19991 Fermented desserts of functional purpose using vegetable fillers Solomon A. M., Bondar. M. M. Сун Functional products are received by innovative technologies and are considered not only as sources o 337
19990 Порівняльна характеристика показників групової самооцінки і взаємодії спортивних команд спільно-взаємопов’язаного типу взаємодії Войтенко С.М. С Дослідити якісні характеристики спільної діяльності спортивних команд спільно-взаємопов`язаного типу 301
19984 Сырьевой потенциал для формирования конкурентоспособного производства биотоплива в аграрном секторе экономики Климчук А.В. С В статье раскрыты основные направления увеличения производства сельскохозяйственной продукции, а так 744
19983 Нормативно-правові проблеми регулювання розвитку виробництва біопалив в Україні Климчук О.В. Тд Незалежний розвиток вітчизняної енергетики потребує розробки дієвої законодавчої і виконавчої підтри 594
19982 Специфіка становлення та розвитку біопаливного виробництва в Україні Климчук О.В. Тд Економіко-енергетичний розвиток нашої держави має проходити з використанням сучасних найбільш ефекти 334
19981 A model of prospective psychologists’ professional development at a university = Модель професійного розвитку потенційних психологів в університеті Shakhov V., Shakhov V., Lebedieva N. Мвз In order to study the process of a future psychologist’s professional development which has a peculi 235
19980 Іншомовна компетентність як складова професійної комунікації у підготовці фахівців технічних спеціальностей Тимкова В.А.,Лебедєва Н.А. С The article deals with the peculiarities of formation of foreign language competence among future sp 354
19948 Застосування біопрепаратів під час вирощування фізалісу мексиканського в умовах відкритого ґрунту Правобережного Лісостепу України Полутін О. О. Тд У статті досліджено біометричні показники та урожайність плодів фізалісу мексиканського залежно від 305
19947 Біометричні показники фізалісу мексиканського різної селекції за органічної технології вирощування Полутін О. О. Тд У статті проведено аналіз сортових особливостей фізалісу мексиканського у відкритому ґрунті на пок 253
19935 Фотосинтетична і насіннєва продуктивність люпину білого залежно від інокуляції та стимулятору росту в умовах Правобережного Лісостепу України Панцирева Г. В. С Досліджено вплив застосування інокуляції насіння та стимулятору росту на формування фотосинтетичної 573
19931 Ринок автострахування в Україні: тенденції останніх років Прутська О.О., Міщенко А. Тд Висвітлено останні тенденції розвитку ринку автострахування в Україні 316
19930 Удосконалення кредитної політики банку Прутська О. О., Кравчук О. Тд Висвітлено основні напрями удосконалення кредитної політки комерційного банку в сучасних умовах. 274
19929 Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківської системи України Прутська О. О., Татаріна М. Тд Висвітлено основні прояви фінансової глобалізації та її вплив на розвиток банківської системи Україн 195
19928 Напрями вдосконалення системи гарантування вкладів в Україні Прутська О. О., Рудь Н. Тд Висвітлено сутність, етапи становлення та напрями вдосконалення системи гарантування вкладів в Украї 209
19924 Організація і економіка використання біоресурсів. Підручник Калетнік Г. М., Скорук О. П., Токарчук Д. М. П Зміст видання відповідає освітньому ступеню бакалавр галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство 34
19908 Облікова інформація та її якісні характеристики відповідно до облікових стандартів Подолянчук О. А. Сун Метою дослідження є розкриття змісту облікової інформації та класифікаційних ознак у наукових публік 470
19893 Інформаційне забезпечення прогнозування розвитку економічних процесів аграрного підприємства Волонтир Л.О. Тд 329
19888 Проблеми та перспективи впровадження інтеграційних процесів в індустрії гостинності Табенська О. І. Тд Досліджено інтеграційні процеси в індустрії гостинності, діяльність кластерів у сфері туризму. 315
19887 Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності Табенська О. І. Тд Досліджено створення сучасної індустрії туризму, екологічний менеджмент. 230
19886 Сучасні тенденції розвитку сфери туризму Табенська О. І. Тд Досліджено інноваційну діяльність, сучасні тенденції сфери туризму. 199
19885 Застосування інноваційних процесів у господарській діяльності закладів готельно-ресторанного бізнесу Табенська О. І. Тд Досліджено інноваційні процеси, умови діяльності закладів готельно-ресторанного бізнесу. 390
19884 Сучасні тенденції розвитку готельного господарства Табенська О. І. Сун У статті досліджені стратегії активного впливу на зовнішнє середовище (гори- зонтальна інтеграція, 260
19883 Особливості формування системи контролінгу ризиків на підприємствах Алескерова Ю.В., Терещук І.О. С У статті досліджено, що фінансовий менеджмент сьогодні потребує серйозної підтримки щодо контролю, 261
19882 Концептуальні засади управління фінансовими ресурсами державного підприємства Тодосійчук В.Л. С У статті розглянуто питання управління фінансовими ресурсами державного підприємства, роль цих підпр 352
19880 Прогноз масового розмноження стовбурових шкідників хвойних порід дерев в Україні та його актуальність Логінова С. О. Сун В Україні, зокрема на Поліссі, починаючи з 2012 року і до сьогодні спостерігається загрозливий ріст 413
19878 Економіко-організаційні передумови та аспекти виробництва рідких видів біопалив в Україні Климчук О. В. Сун В статті розглядаються процеси світового розподілу і споживання традиційних енергетичних ресурсів та 483
19875 Диференційне внесення добрив – запорука успіху Холодюк О. В. Тд Дослідження показують, що родючість ґрунту та інші її агрохімічні показники змінюються в широких меж 194
19874 Зменшення корисного об’єму рулона при формуванні в ньому отворів Кузьменко В. Ф., Ямпольський С. М., Максіменко В. В., Холодюк О. В. Тд Досушування сировини в рулонах чи тюках (природнє чи активним вентилюванням) пов’язане з труднощами, 259
19869 Вплив зазору у вальцьовому доподрібнювачі силосної маси на вміст цілого зерна кукурудзи Кузьменко В. Ф., Ямпольський С. М., Максіменко В. В., Холодюк О. В. Тд При заготівлі силосу із кукурудзи кормозбиральними комбайнами використовуються вальці різних констру 308
19801 Рукопашний бій: повний курс рукопашної підготовки Чумак І. О., Олійник Н. А. П У посібнику подано рукопашний бій як бойову професійну систему для виживання офіцерів, солдатів і п 9
19774 Діагностика банкрутства у системі антикризового моніторингу на підприємствах АПК Фіщук Н.Ю., Михальчишина Л.Г. С У статті розглянуто питання сутності та об’єктивної необхідності використання підходів антикризового 203
19757 Проблеми та перспективи недержавного фінансування соціально-економічного розвитку Головня О. М. С Метою статті є оцінка можливостей недержавного фінансування соціального розвитку за допомогою нових 490
19755 Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання у ВНЗ Хрипко Т. Є. Тд У даній статті мова йде про розвиток та аналіз пізнавальної активності студентів спрямованої на форм 142
19754 Природа війни в концептах Н. Макіавеллі Слотюк П. В. Сун В статті аналізуються погляди на природу війни як соціального явища і те наскільки вони є актуальним 708
19753 Чесність - норма життя українських банків Ніколайчук В. Я. Тд Система управління кадрами в «МЕГАБАНКУ» будується на тому ж принципі, що і нормальні людські стосу 177
19708 Правові аспекти державної мови як засобу ідентифікації української нації Мельничук О.Ф. Мельничук М.О. С У статті розкрито правові аспекти державної мови як засобу ідентифікації української нації. Проанал 335
19707 Використання бібліометричних показників наукових публікацій та цитувань для порівняльного аналізу публікаційної діяльності країн світу Красиленко В. Г., Нікітотич Д. В., Дубчак В. М. Тд Проведено за допомогою нейропакетів порівняльний аналіз наукової публікаційної діяльності країн світ 367
19702 Аналітичні дослідження результатів математичного та імітаційного моделювання суперпозиції рівномірного і пуассонівського потоків транзакцій Підгурський О. І. Сун У роботі створено та апробовано дві імітаційні моделі неоднорідного гібридного потоку транзакцій, що 263
19701 Роль інформатизації в управлінні ланцюгами постачання сільськогосподарської продукції Зелінська О.В. Тд 255
19699 Проблеми розвитку сільських територіальних громад Вдовенко Л.О., Тітов Д. Тд соціально-економічний розвиток регіонів залежить насамперед від фінансових ресурсів територіальних о 528
19696 Практичні аспект теоретичної підготовки студентів на основі віртуалізації навчання Янчук В.І. Тд Створюючи вірт-підприємство студент вивчає практичну сторону цього питання: Законодавчі акти, алгори 266
19695 Вплив когнітивних технологій на маркетинг Зелінська О.В., Зелінська Ю.С. Тд 230
19694 Формування фінансових ресурсів промислових підприємств Салькова І.Ю. С У статті здійснено дослідження фінансових ресурсів промислових підприємств, визначено основні джерел 330
19689 Теоретичні аспекти банківського кредитування малого та середнього бізнесу Руда О.Л. Турчик М.М. Тд Кредитувпннч малого та середнього бізнесу в Україні. 291
19688 Конкурентоспроможність ринку зерна Руда О.Л. Тд Досліджено ринок зерна та його конкурентоспроможність. 445
19686 Встановлення умов ефективного покриття площею круга площі квадрата та деякі випадки узагальнення Дубчак В.М. С У даній роботі досліджується питання оптимального, екстремального (мінімального) покриття площі одні 343
19685 Інформаційно-комунікаційні послуги в логістиці Качуровський С. Тд 176
19684 Екологічні проблеми малих річок Поділля та заходи щодо їх вирішення Хаєцький Г.С. С Розглянуто особливості екологічних проблем Поділля, причини, що їх зумовлюють. 371
19683 Продуктивність бджолиних сімей за стимулюючої підгодівлі комплексними препаратами Разанова О.П., Голубенко Т.Л. С Медопродуктивність сімей за весняний період була вищою на 26,0% у 2-й групі і на 30,1% - у 3-й гру 659
19682 Сравнительная оценка аминокислотного состава телятины от бычков разного генотипа Голубенко Т. Л. С В статье проведен анализ аминокислотного состава телятины от бычков разного генотипа. Установлено, ч 195
19681 Прогностична валідність конкурсного бала студентів-першокурсників економічного напрямку Шевчук О.Ф. С У роботі вивчаються кореляційні зв’язки між конкурсним балом, балом ЗНО з математики та рейтинговим 182
19680 Ппродуктивність та хімічний склад яловичини різних порід і генотипів з голштинською породою Вознюк О.І. С Світовий імпорт яловичини зростає в  середньому на  8% на  рік, або на 2 млрд. доларів США. Імпорт я 259
19679 Якість молозива і молока таінтенсивність росту телят при згодовуванні коровам силосованих кормів із сумішок однорічних культур Вознюк О.І. С Молозиво – єдиний корм для харчування новонародженої тварини. З молозивом новонароджені телята отрим 203
19678 Особливості навчання майбутніх технічних фахівців розв'язанню прикладних задач методами нарисної геометрії Джеджула О.М. С у статті розглянуто методичний аспект навчання майбутніх технічних фахівців розв`язанню прикладних з 384
19675 Теоретико-методологічні основи депозитної політики комерційного банку Руда О.Л. Маркуш К.Г. Тд Кожен банк визначає свою власну депозитну політику з огляду на економічну, політичну, соціальну сит 227
19674 Prognosis of mass distribution of stem pests in tne Ukrainian Polissya zone and its relevance Loginova S., Kavun E., Khaetskiy G. Тд Прогноз розвитку і поширення стовбурових шкідників 207
19673 Історико-економічні аспекти становлення вітчизняної галузі промислового вирощування сої в кінці ХХ - на поч. ХХІ ст. Муханов В.М. С Метою даної статті є вивчення історико–економічних аспектів формування та розвитку промислового виро 200
19668 Розвиток зеленого туризму в Україні Дюк А.А., Бурлака Н.І. С Держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури. Стандарти ту 434
19667 Мінливість етологічних ознак корів залежно від рівня продуктивності Поліщук Т. В. Сун Досліджено мінливість етологічних ознак корів залежно від рівня продуктивності корів. Встановлено, щ 416
19666 Математична модель роботи мембранного гідроприводного насоса для дозування харчових продуктів Берник І.М., Петрусь В.В. С Приведено результати дослідження насосів для перекачування та дозування рідких харчових продуктів та 374
19665 Проблеми та перспективи розвитку ІТ-технологій на українському туристичному ринку послуг Іващенко А. В. Сун У статті розглядаються питання, пов’язані з роллю та впливом комп’ютерних інформаційних технологій н 266
19664 Якість та екологічна безпека зерна озимої пшениці вирощеної після бобових попередників Разанов С.Ф., Ткачук О.П. С Досліджено екологічний стан зерна пшениці озимої, вирощеної після бобових багаторічних трав, як попе 554
19663 Організаційно-економічні аспекти розвитку аграрного сектору на засадах «зеленої економіки» Білокінна І. Д., Фурман І. В. Сун Мета статті – здійснити теоретико-методичне обґрунтування характеристик і організаційно-економічних 490
19662 Урожайність зеленої маси бобових багаторічних трав, вирощеної на грунтах забруднених важкими металами Разанов С. Ф., Ткачук О. П. Сун Досліджено рівень сформованого урожаю зеленої маси бобових багаторічних трав при їх вирощуванні на з 402
19661 Поживний вміст у зеленій масі багаторічних бобових, вирощених на забруднених грунтах Разанов С. Ф., Ткачук О. П. Сун Досліджено вміст поживних речовин у зеленій масі бобових багаторічних трав, вирощених на грунтах, за 236
19660 Водостійкість грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав Разанов С.Ф., Ткачук О.П. С Вивчено водостійкість грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав. 211
19659 Структурно-логічна модель механізму оцінки, мотивації та стимулювання персоналу підприємства Климчук А. О. С Стаття присвячена формуванню структурнологічної моделі механізму оцінки, мотивації та стимулювання п 348
19658 Сучасний стан та тенденції інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств харчової промисловості Хаєцька О. П., Брояка А. А. Сун У статті висвітлено сучасний стан харчової промисловості України, здійснено аналіз проблем розвитку 1364
19657 Образ Фемиды в античном правосознании Hotsuliak Y., Opolska N. СWeof The article analyzes how the rule of justice was understood in antiquity. This principle was identif 260
19656 Management of soil fertility based on improvement methodological approach to evaluation of arable land: case of Ukraine Ulko Y., Kucher A., Salkova I., Priamukhina N. С The article deals with the issues of the management of soil fertility based on the application of tw 440
19655 Наукове обґрунтування створення Національного природного парку «Центральне Поділля» Мудрак О.В., Овчинникова Ю.Ю., Мудрак Г.В. С На основі комплексного екологічного моніторингу, геоботанічних, зоогеографічних, ландшафтно-екологіч 268
19654 Функціонування регіональної екомережі Східного Поділля Мудрак Г.В. С На основі науково-методичних принципів і підходів та власних польових досліджень запропоновано компл 284
19653 Рекомендації щодо використання суміші дизельного та біодизельного палив з динамічним регулюванням її відсоткового складу в якості палива для дизеля Галущак О.О., Рябошапка В.Б., Комаха В.П. С Використання двигунів внутрішнього згорання призводить до збільшення забрудненості навколишнього сер 205
19651 Економічна наука та теорія систем: міждисциплінарні зв’язки Чорний О.В. С Міждисциплінарна взаємодія між теорією систем та економічною наукою є однією з найперспективніших сф 356
19650 Перспективные лесные заповедные объекты и территории восточного Подолья в структуре региональной экологической сети Елисавенко Ю.А. С В статье представлены данные о состоянии природно-заповедного фонда Восточного Подолья в структуре л 317
19649 Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Східного Поділля як біоцентри регіональної екомережі Єлісавенко Ю.А., Смашнюк Л.В., Василевський О.Г. С Стаття присвячена дослідженню екологічного стану парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Східного 307
19648 Роль сільськогосподарського дорадництва у досягненні цілей політики сталого розвитку Довгань Л.І., Довгань Ю.В. С У статті розглянуто проблеми та нові виклики розвитку сільського господарства та сільських територ 329
19643 Процес формування комунікативної культури майбутніх фахівців аграрної галузі в умовах навчально-виховного процесу Манжос Е. О. С У статті розглянуто психолого-педагогічні умови формування комунікативної культури майбутніх фахівці 210
19642 Формування професійної компетенції студентів у навчальному процесі Манжос Е.О. Тд У статті розглянуто формування професійної компетенції студентів у навчальному процесі. Проаналізова 227
19640 Poль тypизмy в oхopoнi i збеpежeннi нaтypaльних i aнтpoпoгeнних вoдoйм Biнниччини Хаєцький Г.С. Тд Розглянуто роль туризму в охороні і збереженні натуральних і анропогенних водойм Вінниччини. 222
19638 Energy-economic efficiency of growth of grain-crop cultures in conditions of right-bank forest-steppe zone of Ukraine Mazur V. A., Didur I. M., Pantsyreva H. V., Telekalo N. V. СWeof Web of Science. The article aims to develop the theoretical framework and test the practical measure 472
19637 Апарати для сушіння рослинної сировини електромагнітним полем Бандура В. М.,Яровий І.І.,Маренченко О. І., Пилипенко Є.О., С Показано узагальнений аналіз результатів дослідження процесу видалення вологи під впливом електромаг 378
19635 Качественные показатели мяса телят выращенных по системе мясного скотоводства «корова-теленок» Голубенко Т. Л. Суз Изучено влияние условий кормления и содержания на химический состав и качественные показатели мяса у 319
19634 Політико-правові принципи конституційного ладу в Конституції Української Народної Республіки Ковальов Д.В., Пономаренко А.Б. С У статті досліджується закріплення політико-правових принципів конституційного ладу в Конституції Ук 686
19627 Інформаційна логістики в контролінгу аграрного підприємства Волонтир Л.О. Тд 471
19622 Комп’ютерна програма «Рахунки бухгалтерського обліку» О.І. Черешневий, Т.В. Гончарук Спд Програма передбачена, як довідник рахунків бухгалтерського обліку для бухгалтерів бюджетних установ. 324
19621 Мобільні додатки – модернізація системи бюджетного обліку Гончарук Т.В., Черешневий О.І. С У статті розглянуто підходи щодо процесу модернізації системи бюджетного обліку, зокрема шляхом впро 453
19619 Грунтово-регіональні особливості сівби та розробка стенду сівалки Пришляк В.М. С Значна частина площ сільськогосподарських угідь розміщена на схилових землях змінної крутизни. Родюч 351
19618 Ріст і розвиток сортів помідора у відкритому грунті за дії біопрепаратів Карпенко К. М., Герасько Т. В., Вдовенко С. А. С Досліджено використання біопрепаратів азотофіту-р та фітоциду-р при вирощуванні помідора розсадним с 441
19617 Методика навчання майбутніх агроінженерів Олійник Н.А. С Статтю присвячено пошуку ефективних способів підвищення якості вищої аграрної освіти з позицій механ 529
19616 Чинники, що впливають на формування у ВНЗ потреби в здоровому, фізично активному способі життя Бочарова В.Б. С У статті, на основі аналізу результатів анкетного опитування, досліджується значимість чинників, які 213
19615 Influence of the technology of the through study of agricultural machines on the agroengineers’ readiness for the project activity Pryshliak V. Суз Here is presented the influence of pedagogical technology of the through study of agricultural machi 171
19614 Theory of project preparation of agroengineers on tne basis of scientific work on the development of agricultural machinery Pryshliak V. Суз The conducted scientific researches on the theory of project preparation of agroengineers are based 175
19613 Protection of soils and water resources as an important factor in forming preparation to the project activity of future agroengineers in institutions of higher education Pryshliak V. Суз Here are presented the results of scientific researches on the study of the bases of protection of s 189
19612 Виробничі функції агроінженера та технології проектної підготовки у закладах вищої освіти Пришляк В.М. С У статті висвітлюються вимоги ринку праці до сучасного агроінженера, котрі ґрунтуються на його здатн 783
19611 Розвиток дидактичного забезпечення підготовки агроінженерів на початковому етапі навчання Пришляк В.М. Тд На основі розробленого спеціального понятійного апарату, системного підходу до проектної діяльності, 206
19610 Сучасні елементи розвитку логістичного управління ланцюгами постачання Качуровський С.В. С У статті розглядаються сучасні елементи розвитку логістичного управління ланцюгами постачання. Обґру 408
19608 Вплив згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки «Ефіпрот» на продуктивність молодняку свиней Вугляр В. С. Сун У статті представлено аналіз результатів дослідження продуктивності молодняку свиней великої білої п 294
19606 Обліково-аналітичне забезпечення систем економічної безпеки підприємства Волонтир Л., Лоянич Ж. Тд 425
19605 Функціонування вітчизняного фондового ринку Волонтир Л., Мандро А. Тд 411
19604 Фінансово-економічна, кредитна та облікова політика підприємств Волонтир Л., Радовець С Тд 417
19603 Особливості антикризової політики на підприємстві Волонтир Л, Шамрай В. Тд 412
19602 Моделювання впливу факторів виробництва на якість продукції: інформаційне забезпечення Волонтир Л.О. Тд 215
19601 Інформаційні технології в аудиті Волонтир Л.О. Тд 393
19600 Концептуальні засади інформаційної логістики бізнес-структур підприємств АПК Волонтир Л.О. Тд 466
19599 Інформаційна система підприємства: логістичні принципи побудови Волонтир Л.О. Тд 661
19585 Automatic system for modeling vibro-impact unloading bulk cargo on vehicles = Автоматична система моделювання віброударного розвантаження сипучих вантажів на транспортні засоби (Web of Science) Iskovych-Lototsky R. D., Ivanchuk Y. V., Veselovska N. R. СSc This article is devoted to the development of an automated system for the theoretical study of vibro 460
19584 Загальні принципи побудови і дослідження детермінованих моделей вібраційних та віброударних машин з гідроімпульсним приводом Веселовська Н. Р., Зелінська О. В., Іванчук Я. В. Сун Розглянуті принципи побудови і дослідження детермінованих моделей вібраційних та віброударних машин. 354
19583 Розробка штамбового струшувача вібраційного типу Веселовська Н. Р., Руткевич В. С., Яремчук О. А. Сун Запропоновано гідравлічний вібратор, який використовується в якості автономного вузла привода робочи 336
19581 IV Міжнар. наук.-техн. конф. «Машини і пластична деформація металу», 17-18 жовт. 2018. Камянське - Дніпро. Деревенько І.А. Пк 17 - 20 жовтня 2018 року ПРОГРАМА ПРОГРАМА IV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО – ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МА 231
19580 Участь в XVІІІІ Мііжнародній науково-техніічноїй конференції “Віібрації в технііціі та технологііях”, 11-12 жовт. 2018 р. Деревенько І. А. Д XVІІІІ Мііжнародна науково-техніічна конференція “Віібрації в техніці та технологіях” присвячена 140 308
19575 Обгрунтування конструктивних особливостей робочих органів відцентрових граблів-сіноворушилок Кондратюк Д. Г., Паладійчук Ю. Б., Григоришен В. М. Суз З метою збільшення продуктивності відцентрових граблів-сіноворушилок запропоновано удосконалену конс 479
19574 Особливості збирання насіння люцерни Спірін А.В., Твердохліб І.В. Тд 244
19573 Технологія отримання біопалива з курячого посліду Середа Л.П., Паладійчук Ю.Б., Зінєв М.В. С Розглянуто перспективну технологію утилізації пташиного посліду, за допомогою спалювання в суміші з 533
19572 Система приводу активної фрези для обробітку грунту по технології Strip-Till Середа Л. П., Паладійчук Ю. Б. Тд 210
19571 Динаміка руху виконавчих органів машини з приводом просторових коливань Омельянов О. М. Сун У статті розглянута конструкція приводного механізму сепаратора сипкої сільськогосподарської продукц 243
19570 Influence of a material and the technological factors on improvement of operating properties of machine parts by reliefs and film coatings Posviatenko E., Posviatenko N., Budyak R., Shvets L., Paladiichuk Y., Aksom P., Rybak I., Sabadash B., Hryhoryshen V. СSc Розглянуто сумiсний вплив попереднього холодного пластичного деформування i екологiчних мастильних р 434
19569 Суміщення процесів витирання насінників бобових трав із сепарацією насіннєвого вороху Спірін А.В, Твердохліб І.В. Тд 264
19565 Спеціальний електрогідравлічний розподільник Стаднік М. І., Іванов М. І., Моторна О. О., Переяславський О. М. Суз Виконано аналіз застосування сучасних агрегатів з електроуправлінням в різних машинах як агропромисл 380
19564 Оптимізація складу генеруючого обладнання автономного енергопостачання тваринницької ферми при використанні біогазу Стаднік М.І. Сун Запропоновано методику формування складу та вибору потужності когенераційних генераторних установок 616
19562 Исследование тяговых характеристик электромагнитов системы автоматики Стадник Н. И., Иванов Н. И., Моторная О. А., Переяславский А. Н. С Розглядається питання створення низьковольтних електромагнітів малої потужності підвищеної надійност 260
19561 Аналіз надійності роботи агрегатів малої ГЕС та розробка рекомендацій до її підвищення Стаднік М. І., Васильківський В. А. Сун В статті проведено аналіз надійності роботи агрегатів малої ГЕС, запропоновано засоби автоматизації, 236
19560 Повышение энергоеффективности использования ленточных конвейеров при интенсивной угледобыче Семенченко А.К., Стадник Н.И., Белицкий П.В., Семенченко Д.А. С Теоретичні дослідження впливу швидкості стрічкового конвеєра на енергоспоживання транспортування ван 362
19559 Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції» 25-26 жовтня 2018 р. м. Вінниця ВНАУ Пк 237
19558 Вібраційне перемішування сипких технологічних систем переробних та харчових виробництв Полєвода Ю.А., Михальова Ю.О. Тд Однією з найбільш актуальних проблем при впровадженні сучасних високоінтенсивних технологій у переро 186
19556 Продуктивність та динаміка плодоношення сортів та гібридів кабачка в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І.І. С Наведено результати досліджень вивчення продуктивності та динаміки плодоношення різних сортів та гіб 323
19555 Оцінка стійкості системи електропривода вертикально-свердлильного верстата 2А135 для реалізації процесів штампування обкочуванням Видмиш А., Штуць А. Тд Оцінка стійкості системи електропривода. Дослідження системи на стійкість передбачає використання за 291
19554 Наближений метод визначення освітленості під час виконання енергетичного аудиту системи зовнішнього освітлення Бабенко О.В., Видмиш А.А., Штуць А.А. С В статті проаналізовано процес практичного визначення освітленості вітильників зовнішнього освітленн 526
19550 Визначення теоретичної роботи руйнування зерна кукурудзи Купчук Ігор Миколайович Тд 205
19549 Перспективи застосування вібраційних ефектів в сипких технологічних системах харчових і переробних виробництв Полєвода Ю.А., Цуркан О.В., Михальова Ю. Тд Перспективи застосування вібраційних ефектів в сипких технологічних системах харчових і переробних в 555
19548 Розробка вібраційної машини для виробництва високодисперсних сипких матеріалів Полєвода Ю.А., Янович В.П. Тд Розробка вібраційної машини для виробництва високодисперсних сипких матеріалів 623
19547 Перспективи розвитку конструктивних схем віброприводів технологічних та транспортних машин АПК Купчук Ігор Миколайович Пк 233
19546 Соціальне підприємництво: стан та перспективи Потапова Н., Мороз О. Тд Наразі Україна проходить важливий період реалізації своєї цілі щодо підвищення соціального, економі 533
19545 Програма міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції" 25-26 жовтня 2018 року м. Вінниця Солона О.В. Пк Застосування вібротехнологій при виробництві трав`яного борошна 288
19544 Статика взаємодії абсолютно твердих тіл із сипким середовищем Солона О.В., Ковбаса В.П. Пк 250
19543 Состояние и перспективы производства мяса птицы в Украине Царук Л.Л. С В статье исследованы современные тенденции развития отрасли птицеводства в Украине. 246
19542 Вібраційні гомогенізатори молока Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О., Янович В.П. С Виділено визначальний фактор гідродинамічного диспергування молочної емульсії – прискорення потоку, 380
19541 Перспективність створення колекції півоній на базі Ботанічного саду «Поділля» Вінницького національного аграрного університету Мазур В.А, Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. С Проаналізовано сучасний стан напрямків використання трав’янистих видів Paeonia L. та визначено їх п 1138
19540 Вплив сухого «Екстракту ехінацеї блідої» на склад печінки перепелів Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Вознюк О. І. С За результатами досліджень встановлено, що за додаткового уведення до повнораціонного комбі 422
19539 Вплив кліматичних умов на врожайність рослин люпину білого Панцирева Г. В. Тд 213
19538 Продуктивність і динаміка плодоношення рослин кабачка залежно від сортових особливостей та стимулятора росту в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І.І. С Наведено результати експериментальної роботи з вивчення продуктивності та динаміки плодоношення рос 213
19537 Вплив параметрів системи живлення на роботу гідростатичних підшипників насоса PVC 1.63 Іванов М.І., Ковальова І.М. Тд Викладені шляхи усунення відхилень в роботі системи живлення гідростатичних підшипників насоса PVC 264
19536 Вплив мульчування грунту на урожайність плодів кабачка в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І.І. С Проведені дослідження показали, що застосування мульчувальних матеріалів позитивно впливало на форму 548
19535 Вплив строків висаджування та віку розсади на продуктивність фізалісу мексиканського в умовах Правобережного Лісостепу України Вдовенко С. А., Полутін О. О. С Визначити оптимальні строки висаджування розсади фізалісу мексиканського у відкритий ґрунт на продук 214
19534 Продуктивність та гематологічні показники у м’ясних перепелів за дії ферментного препарату «Ксилолад» Чудак Р. А., Побережець Ю. М., Вознюк О. І., Авраменко В. В. Суз Метою наших досліджень було вивчити продуктивну дію ферментного препарату «Ксилолад» у годівлі переп 355
19533 Люцерна посівна як стабілізувальний чинник інтенсифікації кормовиробництва Петриченко В.Ф., Гетман Н.Я., Циганський В.І. С Визначено вплив інокуляції насіння та оптимізації рівня кислотності ґрунту на формування кормової пр 315
19532 Наукова парадигма інформаційного забезпечення управління розвитком біоенергетики в Україні Правдюк Н.Л., Алєксєєнко С.А. С Метою статті є формування контуру наукової парадигми інформаційного забезпечення управління галуззю 342
19530 Дослідження впливу конструктивних параметрів роздільника потоку адаптивної системи гідравлічних приводів відокремлювача на стійкість її роботи Іванов М.І., Руткевич В.С., Ковальова І.М. Тд Проведений аналіз впливу параметрів системи гідроприводів відокремлювача консервованих кормів на сті 290
19529 Strategy of government of menedement state land: foreign experience Samborska O. Суз An author accents attention on the processes of redistribution of the landed lands when after the 268
19526 Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом Іскович-Лотоцький З. Д., Зелінська О. В., Іванчук Я. В. Мвв Визначено високу ефективність технологічного процесу формоутворення заготовок з порошкових матеріалі 211
19525 Якість м’яса перепелів за дії фітобіотика = Phytobiotic effect on quils meat quality Чудак Р. А., Побережець Ю. М., Вознюк О. І., Добронецька В. О. Суз Встановлено, що використання у годівлі перепелів сухого екстракту ехінацеї блідої сприяє більшому на 417
19524 Інформаційна логістика бізнес-структур малих підприємств Волонтир Л.О. С Стаття присвячена аналізу інформаційної логістики малих підприємств. Виділено такі типові підприємст 363
19520 Investigation of oil extraction from the canola and soybean seeds, using a microwave intensifier = Дослідження екстракції олії з насіння ріпаку та сої при використанні мікрохвильового інтенсифікатора (Web of Science) Bandura V., Bulgakov V., Adamchuk V., Ivanovs S. СSc Інтенсифікація технологічних процесів при виробництві рослинних олій є актуальною технологічною зада 173
19519 Формування системи інноваційно-орієнтованого розвитку аграрних підприємств Шаманська О.І. С У статті розглянуто шляхи активізації інноваційного розвитку підприємств аграрної сфери в умовах кон 884
19517 Диверсифікація розвитку виробництва біопалив - основа забезпечення продовольчої, енергетичної, економічної та екологічної безпеки України Калетнік Г.М. С Мета. Провести комплексне дослідження з наукового забезпечення та розробити Концепцію енергетичної а 184
19516 Розвиток конструктивної реалізації вібромеханічного перемішування сипких технологічних мас Михальова Ю.О. С У статті проведено аналіз обладнання для перемішування сипкої сировини. Виконано огляд існуючого обл 414
19515 Генотипні відмінності сортів сої за вмістом та виходом олії для виробництва біодизеля Калетнік Г. М., Браніцький Ю. Ю., Гунько І. В., Мазур О. В. С У результаті проведених досліджень виділено сорти сої, які забезпечували високу урожайність, вміст о 238
19514 Розроблення конструктивної схеми керованого вібраційного приводу для транспортних і технологічних машин АПК Купчук І. М. Тд Одним із перспективних шляхів розширення технологічних можливостей машин, що використовуються в агро 161
19512 Досвід організації та розвитку дистанційного навчання в державних університетах США Гаврилюк Н.М. Тд У статті здійснено огляд досвіду організації та розвитку системи дистанційного навчання в 200
19511 Вирощування ремонтних телиць м'ясного комолого сименталу на Буковині Калинка А., Казьмірук Л, Прусова Г. С Наведено результати досліджень ретроспективних даних на поголів`ї ремонтних теличок. 195
19510 Влияние апивита на жизнеспособность пчелиных семей в период зимовки Разанова Е.П. С Изучено влияние углеводной подкормки с апивитом (биодобавка на основе пчелиного подмора) на жизнесп 341
19509 Ручная картофелесажалка для проросших клубней Томчук В. В. С Изготовить и провести испытания экспериментальной ручной картофелесажалки с полным циклом выполнения 404
19507 Інформаційні ресурси при формуванні собівартості продукції в системі управління підприємством Фостолович Р.С., Фостолович В.А. С Потреба постійної поінформованості управлінського персоналу у фактичних даних про структурні елемент 452
19500 Контроль земельних ресурсів в Україні та шляхи його удосконалення Фабіянська В. Ю. С У статті досліджено сутність контролю земельних ресурсів відповідно до чинного законодавства. На під 250
19499 Факторы определяющие сыропригодность молока Новгородская Н. В. С В статье изучены факторы влияния паратиповых факторов на сыропригодность молока и разработаны меры п 162
19498 Використання рослинної клітковини у м’ясних напівфабрикатах Новгородська Н.В. Сун Об’єктом дослідження були м`ясні напівфабрикати з м’яса яловичини та клітковини насіння льону. 179
19497 Підвищення якості м’яса птиці на стадіях виробництва Новгородська Н.В. Тд Вплив різних стадій виробництва на якість м’яса птиці. 268
19496 Структуризація земель природно-заповідного фонду Центрального Лісостепу України Гальченко Н.П., Ільченко В.В., Мудрак О.В., Мудрак Г.В. Тд У роботі для території Центрального Лісостепу (Вінницької, Черкаської та Полтавської областей) прове 283
19492 Національна специфіка ділової етики в різних країнах світу Ребяк К., Тимкова В.А. Тд 243
19491 Market conditions of feedstock base formation at the processing enterprises of oil and fat industry Dovhan Y. Тд 209
19490 Творчий потенціал майбутнього фахівця як необхідна умова якості його професійної підготовки Бурдейна Л.І. Тд 282
19484 Планувальник поверхні ґрунту (Пат. на корисну модель № 124010) Яропуд В. М., Швець Л. В. Пнк Планувальник поверхні ґрунту містить причіпний пристрій, основну та бічні рами, ходові колеса, вирів 254
19483 Планувальник поверхні ґрунту (Пат. на корисну модель № 127386) Швець Л. В., Труханська О. О. Пнк Планувальник поверхні ґрунту містить причіпний пристрій, основну та бічні рами, ходові колеса, вирів 324
19480 Механізм державного регулювання банківської сфери Ставська Ю.В., Дуля О.В. Тд Державне регулювання банківських послуг являє собою об’єктивний процес, основою якого є вплив держав 256
19479 Current trends of realization of export potential of agricultural sector of Ukraine Salkova I. Тд In terms of economic and political instability in the country, conflict in the east, slow reforms, t 526
19473 Вібророторна дробарка (Пат. на корисну модель № 124326) Солона О. В., Купчук І. М., Янович В. П. Пнк Вібророторна дробарка містить завантажувальну та розвантажувальну горловини, ротор з молотковими бич 213
19472 Побудова конкурентної моделі управління бізнес-процесами в сучасному вищому навчальному закладі Волошина О.В., Молоченко В.В., Дев’ятко В.В. С Концепція згідно якої ВУЗ надає у вигляді набору бізнес-процесів, а управління його діяльністю, як у 221
19471 Пізнавальна активність студента: психологічний аспект Клибанівська Т.М. Тд Пізнавальна активність студента. 317
19470 Маховик "VDMI" (Пат. на корисну модель № 124327) Янович В. П., Купчук І. М. Пнк Маховик "VDMI" містить корпус, основу, поршні-тягарі з можливістю радіального переміщення, 203
19469 Мобільний роздавач-змішувач кормів (Пат. на корисну модель № 126951) Любін М. В., Яропуд В. М., Токарчук О. А. Пнк Мобільний роздавач-змішувач кормів складається з кузова, розміщеного на ходовій частині, і вивантажу 250
19468 Система живлення дизельного двигуна з електронним регулюванням складу суміші (Пат. на корисну модель № 125234) Гунько І. В., Пришляк В. М., Пясецький А. А., Бурлака С. А. Пнк Трипаливна система живлення дизельного двигуна, котра складається з електронного блока керування, да 246
19467 Газогенераторний твердопаливний котел (Пат. на винахід № 117142) Рубаненко О. Є., Рубаненко О. О., Дмитришен О. М., Гунько І. О. Пнв Винахід належить до опалювальної техніки, зокрема до газогенераторних твердопаливних котлів, та може 442
19466 Сертифікат про участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні моделі розвитку агропромислового виробництва: виклики та перспективи» 27 вересня, Глухів, ГАТІ СНАУ Деревенько І. А. Ск Сертифікат. 192
19465 Вібраційний млин (Пат. на корисну модель № 129643) Янович В. П., Солона О. В., Сосновська Л. В. Пнк Вібраційний млин містить тороподібну помольну камеру, завантажувальну та розвантажувальну горловину, 218
19462 Проблеми міграції робочої сили та шляхи їх вирішення у Вінницькій області Кубай О.Г., Страпачук М.Ю. Тд 286
19461 Аграрні розписки в Україні як нові можливості розвитку АПК Кубай О.Г., Басараба В.М. Тд 219
19460 Забезпеченість аграрного сектору України земельними ресурсами Кубай О.Г., Гдадкіх Т.В., Томчук В.І. Тд 184
19459 Інвестиційна діяльність Вінницької області: проблеми та перспективи Кубай О.Г., Омельчук Ю.В., Дідик Ю.А. Тд 194
19458 Інноваційні технології формування професійної компетентності фахівців з менеджменту Мазур К.В. Тд 427
19457 Стан фінансового забезпечення процесів відтворення в аграрній економіці Мазур А.Г., Мазур К.В., Гонтарук Я.В. Тд 248
19456 Матеріально-технічне забезпечення аграрного виробництва Кубай О.Г., Марчик Є.К. Тд 249
19455 Тенденції розвитку ринку органічної агропродовольчої продукції в Україні Логоша Р.В., Хрипко О.Л. Тд В аграрному секторі світової економіки в останні десятиліття зміцнює свої позиції та набуває поширен 196
19450 Граничні умови сушіння насіння гарбуза Цуркан О. В.,Полєвода Ю. А., Присяжнюк Д. В. Тд Визначення граничних умов сушіння насіння гарбуза. 212
19449 Сучасний стан екологічно безпечної продукції в Україні Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М. Тд Застосування при вирощуванні сільськогосподарських культур великої кількості хімічних засобів захис 338
19448 Значення конюшини лучної у біологізації землеробства Забарна Т.А. Тд 249
19447 Кореневі рештки конюшини лучної у вирішенні проблеми родючості ґрунту Забарна Т.А. Тд 272
19446 Конкурентоспроможність моделей технологій вирощування конюшини лучної Забарна Т.А. Тд 251
19445 Ботанико-биологическая характеристика и агротехника выращивания дурмана обыкновенного Телекало Н.В., Бурбело Д.В. Тд Дурман обыкновенный - однолетнее травянистое растение из семейства Пасльованих (Solanaceae) 50-120 с 400
19444 Дослідження способів плавлення ожеледі в розподільчих електричних мережах Рубаненко О., Явдик В. Тд Одним з головних завдань будь-якої енергосистеми є надійне електропостачання споживачів, яке здійсню 209
19443 Heat and power supply of agroindustrial enterprises using bioresources Yavdyk V., Rubanenko O. Тд Creating microgrids, taking into account the experience of other countries, such as India, is a prom 226
19442 Хмарні технології для вирішення бізнес-задач у малому