The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2018

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27684 Предпосылки формирования учения о криминалистической технологии Комісарчук Р. В. Суз 24
27661 Технологічна парадигма криміналістики Комісарчук Р.В. Сун У статті означені окремі технологічні складові частини криміналістики. 22
27660 Идея техники, как предпосылка формирования технологической парадигмы криминалистики Комісарчук Р. В. Суз В статье пределены отдельные компоненты учения о криминалистической технологии. 19
27576 Зміни окремих фізико-хімічних властивостей грунтів у системі біологізації землеробських технологій Мазур В. А., Забарна Т. А. Сун У статті висвітлено результати моніторингу частини балансового землекористування ННВК «Всеукраїнськи 15
27510 Урожайність зерна кукурудзи залежно від обробки насіння та позакореневих підживлень Шевченко Н. В. С Викладено результати досліджень із вивчення впливу передпосівної обробки насіння бактеріальним препа 21
27508 Формування площі листкової поверхні рослин гібридів кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування. Шевченко Н. В. Тд Найвищий показник листкової поверхні середньоранній гібрид "Переяславський 230 СВ" показав 17
27258 Автоматизация проектирования технологических процессов механической обработки и сборки Севостьянов І. В. Сун Объект исследования – технологические процессы механической обработки и сборки в машиностроении. Цел 14
25870 Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Сун Обгрунтовано теоретико-методичні засади й визначено особливості розвитку особистих селянських господ 72
25866 Розвиток і моделювання техніки в агропромисловому виробництві Островський А. Й. Тд Комп’ютерне моделювання деталей сільськогосподарських машин із метою візуалізації напрацьовано у Він 32
25842 Мінеральний вміст яєць за дії пробіотика. Чудак Р. А., Побережець Ю. М. Суз Встановлено, що за використання пробіотичної добавки «Пробіол» у годівлі курок-несучок збільшується 23
25650 Вплив біопрепаратів залежно від природньої водозабезпеченості вегетаційного періоду мексиканського фізалісу в умовах Правобережного Лісостепу України Полутін О. О. Тд Підвищення середньої температури повітря літніх місяців призвело до суттєвого збільшення теплових ре 46
25636 Показники біометрії фізалісу мексиканського залежно від строку садіння Вдовенко С. А., Полутін О. О. Тд Комплексне вивчення закономірностей росту, розвитку та формування врожаю фізалісу можливе лише на 53
25631 Розвиток рослини фізалісу мексиканського залежно від схеми садіння в умовах відкритого ґрунту північної провінції Правобережного Лісостепу Вдовенко С. А., Полутін О. О. Тд Вибір схеми садіння та визначення площі живлення рослин залежить від цілого ряду чинників. Найбільш 25
25436 Смарт-логістика як складова інноваційного розвитку агробізнесу Потапова Н. А. Тд Ключову роль у зростанні ефективності аграрного сектору економіку відіграє електронне сільське госпо 69
25387 Development of Diagnostic Test Systems Using Nanoparticles for Determination of Markers of Ecologically Significant Diseases Stoinova A., Zubkov A., Panchenko V., Stanishevskiy Y. СSc Diseases of animals and humans are largely environmentally related. With the timely detection of the 1
25273 Дослідження впливу параметрів адаптивної системи гідроприводів відокремлювача на діапазон регулювання швидкості робочих органів Іванов М. І., Шаргородський С. А., Руткевич В. С. Тд Сучасний стан розвитку сільськогосподарської техніки передбачає подальше підвищення рівня гідрофікац 70
25112 Біологічні особливості та потенціал урожайності енергетичних культур родини тонконогових в умовах України Курило В. Л., Рахметов Д. Б., Кулик М. І. Сун Обґрунтовано необхідність всебічного вивчення та вирощування енергетичних культур на маргінальних зе 93
25111 Influence of agrotechnical and chemical measures on weediness in sweet Sorghum crops (Sorghum Bicolor) and the output of biogas = Вплив агротехнічних та хімічних заходів на бур’янистість в посівах солодкого сорго (сорго двобічне) та вихід біогазу Grabovskyi M., Fedoruk Yu., Pravdyva L., Grabovska T., Kurylo V., Fedorulc N. Суз The use of agrotechnical and chemical measures for the protection of sweet sorghum crops from weeds 78
25092 Influence of the technology of the through study of agricultural machines on the agroengineers’ readiness for the project activity Pryshliak V. M. Дк Here is presented the influence of pedagogical technology of the through study of agricultural machi 43
25091 Підвищення ефективності механізованого процесу садіння картоплі та обґрунтування конструктивно-технічних параметрів картоплесаджалки Пришляк В. М. Дк В даній статті проводиться дослід для впровадження європейської технології з інноваційною картопляно 70
25090 Theory of project preparation of agroengineers on the basis of scientific work on the development of agricultural = Теорія підготовки проектів агроінженерів на основі наукових робіт з розвитку сільського господарства Pryshliak V. Дк The conducted scientific researches on the theory of project preparation of agroengineers based on s 40
25003 Вплив вологості сировини та доз консерванту Літосил плюс на біохімічний склад та енергетичну цінність люцернового силосу Сироватко К. М., Зотько М. О., Маслоїд А. П. Сун У лабораторних і виробничих умовах досліджено вплив бактеріально-ферментного препарату Літосил плюс 59
24931 Інноваційний розвиток механіко-технологічних процесів сівби біоенергетичних культур на основі вчення академіка П. М. Василенка Пришляк В. М. Дк Велике значення акад. П.М. Василенко приділяв фізико-математичній підготовці майбутніх агроінженерів 116
24910 Розвиток наукових основ механіки немонотонного пластичного деформування і вдосконалення технологічних процесів обробки металів тиском Сивак Р. І. Дк Спрямована головним чином на інтегральну оцінку енергосилових параметрів процесів. Світова тенденція 79
24909 Experimental study of an improved root crop cleaner from admixtures Bulgakov V., Ivanovs S., Nowak J., Bandura V., Nesvidomin A., Ihnatiev Ye. СSc One of the ways to raise the quality of sugar beet harvesting is the use of improved digging tools t 61
24906 Investigation of oil extraction from the canola and soybean seeds, using a microwave intensifier Bandura V., Bulgakov V., Adamchuk V., Ivanovs S. Суз Intensification of the technological processes in the production of vegetable oils is a topical scie 77
24899 Планування багатофакторного експерименту у дослідженні процесу сушіння зерна пшениці Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В. Тд Серед основних критеріїв оцінювання процесу сушіння зернової сировини було обрано кінцеву вологість 147
24898 Формализация колебательного движения сыпучей дискретной среды в колеблющейся емкости Цуркан О. В., Ковбаса В. П. Тд В работе описана формализация колебательного движения сыпучей дискретной среды в колеблющейся емкост 43
24897 Перпективи використання в сільськогосподарському виробництві вібраційного поля при розділенні неоднорідних систем Цуркан О. В., Омельянов О. М. Тд В роботі розглянуті перспективи та області застосування вібраційного поля при розділенні неоднорідни 75
24896 Використання механічних коливань у технологічних процесах агропромислового виробництва Омельянов О. М. Тд Головною відмінною рисою механічних коливань, як одного з видів механічних впливів, є можливість пер 68
24875 Перспективи використання в сільськогосподарському виробництві вібраційного поля при розділенні неоднорідних систем Омельянов О. М. Тд Унікальні можливості вібраційної дії як найбільш загального та ефективного способу керування динаміч 37
24874 Аналіз приводів для збудження механічних коливань Омельянов О. М. Тд Механічні коливання вібраційних робочих органів збуджуються декількома різними способами, серед яких 38
24873 Оценка пластичности металлов при немонотонном деформировании Сивак Р. І. Тд Основной задачей обработки металлов давлением является получение заготовок заданной формы без наруше 54
24872 Особливості оцінки пластичності металів і механіки немонотонного пластичного деформування Сивак Р. І. Тд Основною задачею механіки деформованого твердого тіла за межами пружності є визначення напружено-деф 65
24807 Оцінка граничних деформацій при немонотонному навантаженні Сивак Р. І., Савчинський І. Г. Тд Розроблено розрахунковий апарат, який дозволяє оцінювати напружено-деформований стан в процесах плас 79
24790 Методи дослідження фізико-механічних властивостей матеріалів. Веселовська Н. Р., Посвятенко Е. К., Солона О. В., Будяк Р. В. Нп У навчальному посібнику розглянуті методи дослідження та випробування матеріалів для машинобудування 100
24784 Formation on build-ups in solid deformed bodies Posvyatenko E. K., Posvyatenko N. I., Budyak R. V. Тд Різання сталей на низьких та середніх швидкостях супроводжується наростоутвореннямю Наріст має ту са 68
24783 Прискорення масообмінних процесів - дієвий результат пріоритетного виробництва Будяк Р. В., Жученко Г. А. Тд На теперішній час керівникам кожного підприємства - виробника харчової продукції потрібно чітко усві 80
24771 Obtaining and characteristic of the magnesium organic forms on the basis of products of bifidobacteria processing and their metabolites Budiak R., Kapusian A., Antipina O. Сун The possibility of obtaining bioavailable mixed ligand chelate complexes of Magnesium has been consi 84
24725 Шляхи збільшення продуктивності посівних агрегатів Кондратюк Д. Г. Сун Викладені результати досліджень з обґрунтування шляхів підвищення продуктивності посівних агрегатів, 111
24723 Форсування потужності дизельного двигуна за рахунок використання турбонаддування Рябошапка В. Б., Пясецький А. А., Єленич А. П. Сун проведено аналіз технічних характеристик різних марок двигунів, зокрема тракторних, сучасних та знят 79
24722 Аналіз сегментно-пальцевого ріжучого механізму для контурної підрізки крон дерев Середа Л. П. Тд Сегментно-пальцеві ріжучі механізми широко використовують в сільському господарстві, незважаючи на з 75
24720 Малозатратні технології в рослинництві. Проблеми і перспективи Середа Л. П. Тд Україна, яку з давніх часів вважали житницею Європи, завдяки наявності значної кількості високопроду 46
24716 Садіння пророслих бульб Томчук В. В. Дк Садіння – одна з головних операцій в процесі вирощування картоплі. Садять картоплю картоплесаджалка 58
24697 Методика дослідження енерговитрат механізованих операцій в рослинництві Швець Л. В. Тд У господарствах України технологію Clearfield не використовують, ми зробимо обґрунтування цієї техно 71
24696 Інтенсифікація процесів при переробці олійних культур Бандура В. М. Дк В даній роботі розкрито оптимальні умови сушіння в інфрачервоному та мікрохвильовому опроміненні сон 87
24687 Перспективні технології збирання цукрових буряків Труханська О. О. Тд Механізоване збирання цукрових буряків є найбільш енергозатратним у сільськогосподарському вироб 90
24686 Формування системної єдності техніки та технологій для аграрного сектора Труханська О. О., Спірін А. В. Тд Нинішній ринок сільськогосподарських машин пропонує вітчизняним виробникам широкий спектр різном 61
24678 Вплив вібрації на роботу валу мийної машини при митті коренеплодів Швець Л. В. Дк Обладнання для очищення і сульфітації картоплі. Машини барабанного типу. У лінії для очищення і суль 80
24677 Процес вальцювання, як підготовча операція об’ємного штампування для алюмінієвих сплавів Швець Л. В. Тд Актуальність розробки і впровадження маловідходних технологічних процесів штампування поковок з алюм 71
24673 Технологічні перспективи догляду за садом Труханська О. О., Швець Л. В. Тд Технологічні перспективи догляду за садом. Основною метою обрізання дерев є отримання збаланс 50
24670 Розробка пристрою для очищення та відновлення мастила Швець Л. В. Сун У результаті інтенсивного зростання парку двигунів внутрішнього згорання, а також підвищення уваги д 71
24669 Технічні засоби для поліпшення якості збирання коренеплодів цукрових буряків Труханська О. О. Дк Мехaніко-технологічні принципи і технічні рішення, що застосовуються при конструюванні кор 57
24668 Технічні засоби для поліпшення якості зберігання коренеплодів цукрових буряків Швець Л. В. Дк Самохідний бурякозбиральний комбайн — це спеціальний або універсальний енергетичний засіб, на якому 60
24653 Вплив відновлювальних джерел енергії на технічний стан обладнання розподільних мереж Рубаненко О. Є., Бондаренко Є. А., Гунько І. О., Коваль А. М. С В статті досліджуються перехідні процеси під час увімкнення-вимкнення електричного обладнання розпо 149
24652 Дослідження системи моніторингу параметрів режиму роботи сонячної панелі Рубаненко О. Є., Гунько І. О., Рубаненко О. О. Сун У статті проаналізовано динаміку збільшення потужностей сонячної енергетики у 2017 році в Україні і 87
24651 Інноваційний підхід у використанні універсально-збірних пристосувань Островський А. Й. Сун Вагомим внеском в розширення спектру обслуговування техніки в агропромисловому комплексі є застосува 68
24646 Задачі моделювання технічних систем як обєктів розробки Зелінська О. В. Сун У даній роботі розглянуто завдання моделювання великих технічних систем (ВТС), які розв`язуються апа 101
24644 Біохімічний склад перги Лісостепу України Броварський В. Д., Зотько М. О., Ткаченко О. П. Сун Досліджено біохімічний склад перги отриманої за різних медозборів в умовах Лісостепу України. Вст 98
24643 Вплив стресостійкості на продуктивність свиней Зотько М. О. Дк Світовий досвід переконує, що закономірним процесом для розвинутих країн є розвиток свинарства на пр 67
24637 Socrates VNAU – the new online platform for improving the quality of student learning = Сократ VNAU - нова онлайн-платформа для підвищення якості навчання студентів Matusiak M. Дк Socrates is an electronic system containing the following blocks: Thesaurus and Webmaster Testing an 55
24631 Розробка рецептур та технології отримання спредів Фіалковська Л. В. Суз Метою дослідження є визначення вимог до якості олії як сировини для виробництва спредів та розробка 48
24608 Актуальні проблеми організації живлення курчат бройлерів Огороднічук Г. М. Дк Вивчено вплив пробіотичних препаратів на забійні показники птиці. 51
24600 Механізм пільгового кредитування фермерів та його регіональні програми Алескерова Ю. В. Дк Висвітлено основні аспекти фінансової безпеки підприємства та окреслені основні напрямки удосконален 181
24596 Вплив кліматичних умов на мікроорганізми Соломон А. М. Дк Вода, ґрунт містять органічні та неорганічні речовини, характерні для них, або потрапляють як резуль 70
24594 Вплив кліматичних умов на мікроорганізми Соломон А. М. Тд Повітря, вода, ґрунт є середовищами, в яких знаходиться багато мікроорганізмів. Вода, ґрунт містять 60
24592 Фінансова безпека сільськогосподарського підприємства Гуцаленко О. О. Дк Висвітлено основні аспекти фінансової безпеки підприємства та окреслені основні напрямки удосконален 155
24590 Выбор и обоснование функциональных бифидостимулирующих ингредиентов для десертных ферментированных продуктов Соломон А. М. С Функциональные продукты получают по инновационным технологиям и рассматривают не только как источник 46
24588 Технічні засоби в аквакультурі Кононенко Р. В., Кононенко І. С., Мушит С. О. Нп У посібнику викладено теоретичний матеріал, надані питання для самоперевірки та список рекомендовано 931
24583 Проблеми та перспективи менеджменту внутрішнього туризму Прилуцький А. М. Дк В останні роки туристична галузь стала важливим соціальним і політичним явищем, що здійснює вплив на 87
24577 Організація внутрішньогосподарського контролю в системі управління науково-дослідних установ Козаченко А. Ю. Дк Здійснена оцінка стану внутрішньогосподарського контролю Інституту біоенергетичних культур і цукрови 62
24566 Контроль як функція управління земельними ресурсами в Україні Фабіянська В. Ю. Дк Земельні ресурси України є її національним багатством, а відтак перебувають під особливою охороною з 47
24565 Обсяг застосування та екологічна оцінка хімічних засобів захисту рослин Шевчук О. А., Ткачук О. О., Ходаніцька О. О., Вергеліс В. І. Сун Проаналізувавши літературні дані встановлено, що потреба в застосуванні фунгіцидів нових класів пов’ 83
24563 Statistical express control of the peak values of the differential-thermal analysis of solid materials Semenov A., Baraban S., Semenova O., Voznyak O., Zhahlovska O., Vydmysh A., Yaroshenko l. СSc Increase of the probability of non-destructive control of structural-sensitive parameters of solid m 63
24562 Удосконалення машинних технологій та відповідного обладнання на операції зрізу гички Швець Л. В.,Труханська О. О. Тд Основною сировиною для виробництва цукру в Україні та багатьох європейських країн є цукрові буряки 54
24561 Вплив сортових особливостей на врожайність рослин патисона в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І. І. Дк Грунтово-кліматичні умови Лісостепу Правобережного сприятливі для вирощування плодів патисона сортів 48
24553 Економічна ефективність використання віброозонуючої сушарки в технологічному процесі сушіння зерна Янович В. П., Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В. Тд Економічна ефективність удосконаленого або розробленого зерносушильного обладнання виявляється в пр 116
24552 Проблеми та перспективи розвитку сучасного агросервісу Цуркан О. В., Сандуляк А. М. Тд Інтенсивний розвиток сільського господарства передбачає відповідний рівень матеріально-технічної баз 111
24550 Розвиток незалежного аудиту в Україні в контексті наближення до законодавства СС Фабіянська В. Ю. Дк Внаслідок змін нормативного забезпечення фінансового обліку та аудиторської діяльності, поступово зб 49
24546 Митний пост-аудит Гуцаленко Л. В., Марчук У. О., Фабіянська В. Ю. Нп Розробка навчального посібника є своєчасною та актуальною, оскільки виникає необхідність підвищення 459
24541 Пристрій для вібраційної фінішної обробки внутрішніх поверхонь деталей сільськогосподарської техніки Ярошенко Л. В., Видмиш А. А. Тд Пристрій для вібраційної фінішної обробки внутрішніх поверхонь деталей сільськогосподарської техніки 81
24536 The Influence of Globalization of Society on International of Higher Education in Ukraine and Poland = Вплив глобалізації суспільства на міжнародну вищу освіту в Україні та Польщі Pantsyreva H. V. Дк We are an innovative, forward-thinking university with high standards of teaching, research and su 43
24535 Кут ковзання в різальній парі бітерно-ножового апарату Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф. Тд Взаємодія робочих органів машин з трав’яною масою, якість і енергоєм-ність процесу подрібнення в зна 87
24532 Збереження і відтворення біорізноманіття Східного Поділля – пріоритет збалансованого розвитку регіону Мудрак Г. В. Дк Збереження біорізноманіття (БР) є одним із найважливіших завдань збалансованого розвитку суспільства 180
24531 Екосистемний підхід - основа збалансованого розвитку агролісівництва України Фурдичко О. І., Нагорнюк О. М., Мудрак О. В., Мудрак Г. В. Дк Довкілля, і насамперед лісові екосистеми, завжди впливало на світогляд, господарську діяльність, п 69
24530 Особенности экологического мониторинга агроландшафтов Полесья Мудрак А. В., Тарасенко Г. С., Мудрак Г. В. Тд В статье представлена методика совершенствования экологического мониторинга агроландшафтов П 58
24524 Socrates VNAU - the new online platform for improving the quality of student learning Palamarchuk I. Дк Socrates VNAU. 39
24519 Методи знешкодження непридатних пестицидів у Вінницькій області Матусяк М. В. Дк Непридатні пестициди (НП) – це препарати, що не можна використовувати у сільському господарстві чи п 159
24518 Особливості вирощування садивного матеріалу сосни кримської (pinus pallasiana) із використанням ЕМ-технологій Матусяк М. В. Тд Вирощування та використання для створення штучних лісових насаджень лісового садивного матеріалу із 48
24489 Розробка технологічного комплексу для механічної очистки технічного вуглецю Янович В. П., Полєвода Ю. А. Тд На сьогоднішній день однією з головних технологічних операцій у процесі теплової переробки автомобіл 61
24362 Technological interaction of the roots with the screw surface of the cleaning system Труханська О. О. Сун We have conducted the theoretical and experimental studies of the combined cleaning system (CCS) fun 55
24358 Гідравлічні приводи в системах подрібнення деревини Гунько І. В., Кравець С. М., Служанюк М. О. Сун У статті проведено аналіз сучасних машин для подрібнення деревини, в якому розглянуті приводи робочи 178
24357 Підвищення якості ремонту і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки Труханська О. О. Сун Наведено шляхи підвищення якості ремонту і технічного обслуговування сільськогосподарської т 140
24351 Фотосинтетична продуктивність сої залежно від елементів технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України Циганський В. І., Циганська О. І. Тд Досліджено вплив окремих елементів технології вирощування на величину фотосинтетичної продуктивност 52
24346 Оцінка якості м’яса свиней за згодовування БВМД «Енервік» Білявцева В. В. Дк При аналізі кормових добавок нового покоління, що застосовуються в годівлі тварин, що найбільше розп 59
24345 Вплив інокуляції та позакореневих підживлень на зернову продуктивність нуту в умовах Лісостепу Правобережного Мордванюк М. О. Дк В Україні останніми роками, які були особливо посушливими, перспективними є такі сільськогосподарськ 62
24343 Об'єкт злочину у науці кримінального права Колос С. С. Сун У статті розглянуті основні концепції та теорії об’єкта злочину, що сформувалися на сучасному етапі 103
24336 Баланс важких металів в організмі курей за введення в їх раціон кремнієво-мінеральної витяжки Разанов С. Ф., Кабаченко О. С. Сун Наведені результати досліджень з вивчення балансу свинцю, кадмію, цинку та міді у організмі курей по 54
24326 Формування врожаю плодів кабачка залежно від мульчування грунту в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. Тд Одним із методів полегшення вирощування рослин, створення сприятливих умов, зокрема і для кабачка 58
24318 Вплив сортових особливостей на врожайність та біометричні показники продукції патисона в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. Тд Для вирощування плодів патисона в умовах виробництва використовувати гібрид Санні Делайт та сорт Жен 46
24308 Сезонна оцінка якості м’яса кролів породи каліфорній ці та фланери, вирощених в умовно чистій та другій зоні щодо радіоактивного забруднення Дишкант О. В., Радзиховський М. Л., Льотка Г. І. Сун У статті представлені дані щодо порівняльної оцінки поживності кролятини залежно від пори року, по 140
24305 Сорти квасолі звичайної, як чинник екологізації сільськогосподарського виробництва Мазур О. В. Сун Виділено сортозразки квасолі звичайної, які характеризуються високою стійкістю до ураження хвороба 52
24300 Особливості структури сучасних селитебних ландшафтних комплексів Середнього Придністер'я Мудрак О. В., Мудрак Г. В., Алєксєєв О. О. С На основі картографічного й історико-краєзнавчого матеріалу, комплексного екологічного моніто 67
24296 Аналіз забруднення важкими металами лісових ягід в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О. І. Тд Забруднення важкими металами лісових ягід в умовах Лісостепу Правобережного України. 70
24294 Effect of foliar application of inoculation and seed yield formation and quality indexes of grain chickpea Mordvaniuk M. Дк Chickpea has a wide range of adaptations, an important agricultural value. Today, the main task is t 73
24246 Формування врожаю овочевих рослин залежно від змін погодних умов у Правобережному Лісостепу України Паламарчук І. І. Тд Оптимальні умови для росту, розвитку, формування врожаю досліджувальних рослин створюються у вологі, 81
24245 Вплив сорту та гібрида на продуктивність і динаміку плодоношення кабачка в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. Тд Встановлено вплив сортових особливостей та погодних умов, що складалися в роки проведення досліджен 30
24244 Формування врожаю та динаміка плодоношення рослин кабачка залежно від сортових особливостей та стимуляторів росту в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. Тд За результатами досліджень встановлено, що сорти та стимулятори росту рослин впливали на динаміку п 79
24203 Інвестиційний потенціал регіону як основа забезпечення його сталого розвитку Кришталь Т. М., Лаглер К., Підвальна О. Г. Сун Мета статті полягає в обґрунтуванні необхідності переходу регіону на траєкторію сталого економічного 134
24168 Особливості децентралізації публічної влади в Україні Пронько Л. М. Тд Розглядаються актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права. 42
24164 Інновації - джерело підвищення ефективності діяльності підприємства Гуцол Г. В. Тд Інновації є необхідною умовою розвитку виробництва, підвищення якості і кількості продукції, появи н 108
24163 Оцінка інтенсивності накопичення радіонуклідів у білковій продукції бджільництва за вапнування ґрунтів Гуцол Г. В. Сун Вивчено вплив вапнування ґрунтів медоносних угідь з високим рН середовищем на інтенсивність переходу 83
24145 Корупція в Україні: особливості, проблеми та сучасні тенденції Березюк С. В., Фіщук Н. Ю. Тд Визначення корупції часто пов’язують із сутністю поняття «corruption» – що з латинського означає 49
24144 Rospects for the development of bioenergy in Ukraine = Перспективи розвитку біоенергетики в Україні Бабина О. М. Дк Рrospects for the development of bioenergy in Ukraine = Перспективи розвитку біоенергетики в Україні 56
24125 Управління витратами як засіб забезпечення конкурентоспроможності Фіщук Н. Ю. Тд Розбудова ринкових відносин вимагає від підприємств підвищеної уваги до ефективності господарюванн 43
24121 Генетичний потенціал сортів люпину білого і його реалізація у сільськогосподарське виробництво Панцирева Г. В. Тд Люпин - надзвичайно важлива культура у сучасному аграрному виробництві України та світу. Прогресуюч 83
24117 Господарсько-біологічна оцінка перспективних сортів люпину кормового в Україні Панцирева Г. В. Тд Важливим елементом в організації збалансованої годівлі сільськогосподарських тварин є кормовий білок 38
24039 Financial support of agriculture in the european union Aleskerova Y. Дк В сборник материалов конференции вошли тезисы докладов, которые стали предметом обсуждения участнико 64
24026 Вплив кількості технологічних операцій на фізико-механічні властивості біомаси люцерни при заготівлі сіна Мазур В. А., Балагура О. В., Журенко Ю. І. Сун В науковій статті описано, що однією з умов успішного розвитку тваринництва є забезпечення міцної ко 103
23963 Інформаційна безпека при використанні електронного банкінгу Юрчук Н. П. Тд Сучасні інформаційні технології активно впроваджуються у банківську сферу, а їх застосування стає не 92
23916 Співвідношення документування злочину та контролю за його вчиненням Грібов М. Л., Венедіктов А. А., Венедіктова Ю. Є. С У статті досліджено особливості використання терміну «документування» у теорії та практиці оперативн 115
23911 The Structuring of the Lands Nature Reserve Fund Central Forest-Steppe of Ukraine Halchenko N., Ilchenko V., Mudrak O., Mudrak G. Суз In the work for the territory of the Central Forest-steppe (Vinnitsa, Cherkasy and Poltava regions), 116
23899 Формування інтегрованої соціально відповідальної системи менеджменту в контексті сталого розвитку аграрних підприємств Герасименко Ю. В., Мазур В. А. Сун Обґрунтовано, що соціально-відповідальний бізнес охоплює траєкторію вирішення питань соціального, ек 95
23863 Організація та методика обліку орендних операцій у сільськогосподарських підприємствах Любар О. О., Іщенко Я. П. Сун Розкрито економічну сутність та зміст оренди. З метою впорядкованості, цілеспрямованого й ефективног 597
23815 Мобільний кормороздавач (Пат. на корисну модель № 128759) Грицун А. В., Яропуд В. М. Пнк Мобільний кормороздавач містить двигун внутрішнього згорання, бункер, ходову частину. Містить передн 54
23814 Підвісний кормороздавач (Пат. на корисну модель № 127356) Яропуд В. М., Будяк Р. В. Пнк Підвісний кормороздавач містить бункер, вивантажувальні шнеки, вивантажувальні горловини, шиберні за 63
23806 Мобільний кормороздавач (Пат. на корисну модель № 127354) Яропуд В. М., Ковальчук О. В., Журенко Ю. І. Пнк Мобільний кормороздавач складається з кузова, причіпного пристрою, ходової частини, двох поздовжніх 88
23799 Економічна ефективність та перспективи виробництва біогазу у Вінницькій області Пришляк Н. В., Даровік О. О. Тд Біогаз складається, в основному, з метану та вуглекислого газу, а також із залишкових газів, таких, 73
23796 Екологічна, енергетична та соціально-економічна ефективність виробництва біогазу з відходів сільськогосподарської продукції Пришляк Н., Рижук Ю. Тд Проаналізовано види сировини, що доцільно використовувати задля виробництва біогазу в промислових ма 78
23790 Безробіття як соціально-економічна проблема населення України Киш Л. М., Білоус К. І. Дк Розглянуто безробіття як соціально-економічна проблема населення України. 62
23787 Engineering management of vibrating machines for targeted mechanical activation of premix components (Web of Science) Yanovych V., Honcharuk T., Honcharuk I., Kovalova K. СSc The article shows the technological scheme and the implementation of structural vibration equipment 79
23769 System of measures to increase investment attractiveness in the sphere of biofuel production Prishlyak N. V. Тд One of the innovative energy-saving trends in agricultural enterprises is the use of bioenergy, raw 51
23762 Ріст трудової міграції в Україні та її наслідки Скорук О. П. Дк Вільний вихід України на європейський вектор розвитку супроводжується не лише великою кількістю пол 59
23759 Накопчення Pb і Cd у зерні сільськогосподарських культур під час зберігання в умовах змін клімату Ватаманюк О. В., Яковець Л. А. Тд Метою дослідження було встановити інтенсивність зниження концентрації свинцю і кадмію у зерні пшениц 77
23734 Результати досліджень фотодатчика визначення забрудненості молокопровідної лінії Пришляк В. М., Бабин I. А. Сун Процес промивання молочно-доїльного обладнання є однією з найважливіших технологічних операцій, від 170
23713 On the influence of curvature of the trajectories of deformation of a volume of the material by pressing on its plasticity under the conditions of complex loading Ogorodnikov V. А., Dereven’ko I. А. , Sivak R. I. СSc In the experimental investigations of the plasticity of cylindrical specimens of R9, R12, and R18 st 142
23711 Якість м’яса перепелів за дії фітобіотика Чудак Р. А., Побережець Ю. М., Вознюк О. І., Добронецька В. О. Дк Встановлено, що використання у годівлі перепелів сухого екстракту ехінацеї блідої сприяє більшому н 72
23701 Growth of labor migration in Ukraine and its effects Skoruk E. Суз The paper examines a range of the cause-and-effect re lations of the issues of employment of Ukraine 80
23700 Ріст трудової праці в Україні та її наслідки Скорук О. П. Тд В статті розкривається тема трудової міграції українців до Європи. 35
23698 Аналіз ефективності системи матеріального стимулювання ТОВ “УСТЯ” Киш Л. М., Білоус К. І. Пк Безробіття і зайнятість - найважливіші показники використання людських ресурсів у виробничому проце 67
23654 Перспективні напрями організації фермерської кооперації Скорук О. П., Зубар І. В. Сун У статті розглянуто світовий досвід організації перспективних напрямків фермерської кооперації та 117
23628 Дослідження коефіцієнта згасання ультразвуку в кавітуючому рідинному середовищі Берник І. М. Дк Розглянуто сутність уявлення протікання технологічного процесу під дією кавітації. Зазначено вплив 70
23619 Обґрунтування параметрів приводу лоткової вібросушаки для сушіння сипучої сільськогосподарської продукції Стаднік М. І., Ярошенко Л. В., Омельянов О. М. Сун Запропоновано конструкцію вібраційної сушарки принцип роботи якої ґрунтується на переміжному нагріва 89
23612 Мінеральний вміст яєць за дії пробіотика Чудак Р. А., Побережець Ю. М. Дк Останнім часом підвищення якості яєць стало актуальною проблемою. Це обумовлено тим, що донедавна пе 70
23599 Сутність еколого-економічної безпеки та її роль в сталому розвитку АПК Лутковська С. М. Сун У статті досліджено сутність еколого-економічної безпеки як платформи для формування сталого розвит 68
23554 Біопаливо: перспективи виробництва і використання в Україні Бабина О. М. Тд Для України біоенергетика є одним із стратегічних напрямків розвитку сектору відновлюваних джерел 45
23546 Способи утримання корів та їх вплив на сухостійний та дійний періоди Вознюк О. І. С Представлені матеріали різних способів утримання сухостійних та лактуючих корів з використанням майд 69
23525 Structural characteristics of the future specialist competencies Lutsiak V. V. Тд The global educational crisis caused by the inadequate paradigm based on knowledge and on the interp 88
23521 Критерії і показники проектувальної майстерності майбутніх фахівців з туризму Волошина О. В. Сун У статті розглядаются критерії і показники проектувальної майстерності майбутніх фахівців з туризму 64
23520 Використання інтерактивних технологій для формування естетичного смаку у студентів ВНЗ засобами іноземних мов Волошина О. В. Сун У статті висвітлено досвід застосування інтерактивних технологій у процесі формування естетичного 61
23498 Спосіб виготовлення вісесиметричних виробів з днищами і горловинами штампуванням обкочуванням (Пат. на винахід 116672) Матвійчук В. А., Явдик В. В., Штуць А. А. Пнв Винахід відноситься до обробки металів тиском і може бути використаний для виготовлення трубчастих в 38
23497 Підготовка фахівця для захисту рослин від шкідливих організмів Окрушко С. Є. Тд Обгрунтована підготовка фахівця для захисту рослин від шкідливих організмів. 131
23494 Дослідження напружено-деформовного стану матеріалу заготовок при прямому витискуванні методом штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Колісник М. А., Штуць А. А. Сун кільцевої заготовки зі складним профілем торцевої частини, який отримано шляхом прямого витискування 150
23313 Management of Soil Fertility Based on Improvement Methodological Approach to Evaluation of Arable Land: Case of Ukraine Ulko Y., Kucher A., Salkova I., Priamukhina N. СSc The article deals with the issues of the management of soil fertility based on the application of tw 65
23250 Управління розвитком сільських територій у контексті децентралізації влади Томашук І. В., Мулик М. В. Тд Управління розвитком сільських територій у контексті децентралізації влади. 74
23249 Методологічні основи дослідження управління земельно-ресурсним потенціалом сільських територій Томашук І. В., Горінська В. М. Тд Організація процесів управління земельно-ресурсним потенціалом сільських територій характеризується 43
23248 Сучасні підходи до управління кадровим потенціалом підприємств Томашук І. В., Грабар В. С. Тд Кадровий потенціал підприємства — це загальна характеристика персоналу як одного з видів ресурсів, 50
23247 Теоретичні аспекти ділової активності Вашківська Ю. Ю. Тд Актуальність даної теми полягає в аналізі теоретичних підходів до визначення сутності ділової активн 70
23242 Посівні якості насіння сої залежно від погодних умов у Правобережному Лісостепу Рудська Н. О. Сун Соя – одна з найцінніших сільськогосподарських культур. Її висока цінність зумовлена не тільки широ 77
23239 Технологические свойства молока и продуктивность коров в условиях летнего содержания Полищук Т. В. С Исследованиями установлено, что разработаны технологические элементы предложенной технологии поэтапн 63
23205 Аналіз розвитку банківських інновацій та нових каналів продажу банківських послуг Гуцаленко О. О., Стефанишина Д. В. Тд Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональн 94
23138 Податкове регулювання реального сектору економіки Гарбар Ж. В., Кондукоцова Н. В. Сун У статті визначено основні засади формування бюджетної політики як інструменту соціально-економічног 441
23020 Особливості міжнародних розрахунків та валютних операцій органічних операторів України Гуцаленко О. О., Гончарук І. В. Тд Відображено особливості розрахунків операторів ринку органічної продукції при експортно-імпортних о 94
22970 Інтеграція математичної та фахової підготовки студентів на агрономічному факультеті Левчук О. В. Сун В статті піднімаються проблеми трансформації математичних курсів на агрономічному факультеті в умова 94
22937 Вдосконалення дизайну самохідної косарки Малаков О. І., Веселовська Н. Р. Тд Вдосконалення дизайну самохідної косарки. 98
22936 Побудова та впровадження інтегрованого інформаційного середовища технологічної підготовки машинобудівного виробництва Веселовська Н. Р. Тд Побудова та впровадження інтегрованого інформаційного середовища технологічної підготовки машинобуді 231
22920 Облік і місце фінансових результатів у звітності підприємства Гудзенко Н. М., Григораш М. В. Сун За результатами здійснених теоретичних досліджень розглянуто, уточнено сутність фінансового результа 264
22799 Математичне моделювання технологічного процесу завантаження судна вібраційним конвеєром : Mathematical modeling of technological processes of ship loading with a vibrating conveyor Іванчук Я. В., Іскович-Лотоцький Р. Д., Коц І. В., Севостьянов І. В. Сун Визначено високу ефективність технологічного процесу вантажно-розвантажувальних робіт на морському т 219
22753 Дослідження і розробка технології збагаченого молока Фіалковська Л. В. Сун В статті представлені дослідження і розробка технології молока, збагаченого вітамінами. 197
22192 Стратегічне управління, як основна частина менеджменту підприємства Киш Л. М. С У статті розглянуто поняття стратегічного управління. Розкрито реальний стан цієї проблематики. По 226
22190 Фінансова стійкість компанії в сучасних умовах Киш Л. М. С У статті розглянуто поняття фінансової стійкості компанії в сучасних умовах. Розкрито реальний ста 184
22189 Системні характеристики логістичного забезпечення аграрного сектору економіки Киш Л. М. Сун Досліджено систему логістики як складову сучасного суспільства. Логістику визначено як частину лан 69
22000 Майбутнє аграрного сектору України: погляд молодих вчених Жукотанська В. В., Козак М. М., Волошина О. В. Пк Майбутнє аграрного сектору України: погляд молодих вчених. 263
21275 Особливості формування кормової та насін­нєвої продуктивності колекційних зразків люцерни різного еколого-географічного похо­дження Бугайов В. Д., Горенський В. М., Мамалига В. С. С Отримано інформаційну базу даних вихідного матеріалу люцерни посівної за кормовою та насіннєвою прод 164
21244 Ефективність використання у тваринництві біологічно активних добавок на основі підмору бджіл Разанова О. П., Чудак Р. А. Мвв У монографії викладено теоретичний та експериментальний матеріал з використання кормових біологічно 484
21096 Шляхи зменшення повторної ферментації в силосованих кормах Зелінська І. П. Пк Консервуюча ефективність хімічних речовин залежить від строку та кількості обробок ними кормів, біол 318
21091 Вміст і перетравність поживних речовин кукурудзяного силосу новими бактеріями Зелінська І. П. Пк В доповіді оглянуто інноваційні досягнення при заготівлі кормів, оптимальні умови та фактори загот 138
21047 Вплив ефірних олій у годівлі поросят Вугляр В. С. Пк Чим інтенсивніше розвивається промисловість в умовах науково- технічної революції, тим складніші в 92
21045 Вплив згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки «Ефіпрот» на продуктивність молодняку свиней Вугляр В. С. Пк Стимулюючим фактором розвитку галузі свинарства в Україні є дефіцит у раціонах мінеральних речовин 151
21044 Ефірні олії у раціонах відлучених поросят Вугляр В. С. Пк Антибіотики часто використовують там, де умови утримання тварин та птахів далекі від ідеальних й і 106
21042 Загальна фітопатологія Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М., Окрушко С. Є. Мвв В навчальному посібнику подаються відомості про хвороби рослин, подана характеристика фітопатогенних 9220
21027 Забезпечення ефективності роботи двигунів внутрішнього згорання працюючих на різних видах біопалива шляхом розробки змішувача з електронним керуванням чутливим до навантажувально-швидкісних режимів (проміжний 1 етап) Калетнік Г. М., Мазур В. А., Гунько І. В., Браніцький Ю. Ю., Галущак О. О., Бурлака С. А. Нз Проведено аналіз альтернативних видів палива. Визначено, що біодизельне паливо є одним з найбільш пе 456
21026 Методика визначення потенціалу джерел відновлювальної енергії на прикладі Сандракської ГЕС у Вінницькій області Рубаненко О. О., Гончарук І. В., Гончарук Т. В., Бандура В. М., Видмиш А. А., Матвійчук В. А., Янович В. П., Колісник М. А., Прутська Т. Ю., Бурко К. В. Нз Методика визначення потенціалу джерел відновлювальної енергії на прикладі Сандракської ГЕС у Вінни 239
21019 Динаміка забруднення атмосферного повітря Ковка Н. С. Пк Атмосферне повітря є одним з визначальних чинників, що впливає на стан здоров’я людини. Завдяки ін 520
21016 State and ways to improve of rural development in Ukraine Костюченко Д. Л. Пк The strategic direction of development of Ukrainian economy predetermines a need to transform the ag 141
21015 Аграрні розписки як стимулюючий фактор розвитку сільських територій Костюченко Д. Л. Пк стан сільського господарства знаходиться у нерозривному зв’язку із розвитком сільських територій. Ос 110
21014 Аналіз підходів до оцінювання рівня бідності сільських територій в Україні Костюченко Д. Л. Пк Для України забезпечення зайнятості населення можливо за рахунок формування збалансованого ринку пра 95
21011 Прогноз масового поширення стовбурових шкідників зони Українського Полісся та його актуальність Логінова С. О. Пк Одним з перших етапів у вирішені проблеми збереження і раціонального використання ресурсів природн 188
21010 Особливості ураження стовбуровими шкідниками хвойних порід дерев у Вінницькиій області Логінова С. О. Пк Всихання основних лісоутворюючих порід у північній півкулі мають подібні ознаки перебігу процесу і в 335
21007 Методи збереження біотичного різноманіття Східного Поділля при формуванні екологічної мережі регіону Ковка Н. С. Пк Для отримання оптимального балансу між територіями, які використовуються інтенсивно і такими, що під 244
21002 Органічне сільське господарство: екологічно чиста технологія, її важливість та можливість у формуванні продовольчої безпеки Вдовиченко І. П., Мудрак Г. В. Тд Органічне сільське господарство: екологічно чиста технологія, її важливість та можливість у формуван 143
20993 Методи збереження біотичного різноманіття Східного Поділля при формуванні екологічної мережі регіону Ковка Н. С., Мудрак Г. В. Тд Для отримання оптимального балансу між територіями, які використовуються інтенсивно і такими, що під 161
20990 Еколого-освітня діяльність щодо створення національної екологічної мережі Ковка Н. С. Пк Важливе місце серед комплексу заходів, спрямованих на забезпечення екологічної безпеки, охорони до 91
20989 Формування фізико-механічних властивостей сірого лісового грунту залежно від вирощуваної культури Вдовиченко І. П., Забарна Т. А. Сун Висвітлено результати оцінки впливу різних полезаймаючих культур на формування механічного та агре 199
20984 Вплив державної підтримки на розвиток підприємницької діяльності в аграрній сфері Охота Ю. В. Пк Аграрний сектор економіки держави, яка була і є аграрною, є одним із найважливіших сфер виробницт 116
20982 Strategy of government of menedement state land: foreign experience Samborska O. Суз Стратегія управлінням державною землею. Іноземний досвід. 68
20975 Мотиваційний складник налагодження партнерських відносин із персоналом як внутрішніми стейкхолдерами підприємства Герасименко Ю. В. С Статтю присвячено питанню налагодження партнерських відносин із персоналом як внутрішніми стейкхолде 87
20962 Вплив застосування біологічних препаратів на посівах люцерни посівниї як засіб забезпечення грунту азотом Врадій О. І. Тд Досліджено питання застосування біологічних препаратів при вирощуванні бобових культур та роль азотф 87
20959 Аналіз забруднення важкими металми їстівних грибів Вінницького району Врадій О. І., Вергеліс В. І. Тд Досліджено інтенсивність забруднення важкими металами грибів різної кулінарної обробки. Виявлено, щ 112
20942 Дослідження доцільності зміни складу суміші дизельного та біодизельного палив в процесі роботи автономних енергетичних установок Гунько І. В., Галущак О. О., Браніцький Ю. Ю. Сун У статті проведено дослідження доцільності використання біодизельного палив, а саме динамічного регу 138
20941 Визначення факторів впливу біопалива на глобальні зміни клімату Гунько І. В., Галущак О. О., Бурлака С. А. Сун У статті проведено аналіз використання викопних видів палива, що призводить до забруднення навколишн 165
20939 Лексико-семантичне поле «час» у мові повісті Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять» Горобець Г. С У статті досліджено особливості лексико-семантичного поля «час», вивчено його структуру, здійснено а 239
20921 Вплив конюшини лучної на підвищення родючості грунтів Забарна Т. А. С Конюшина лучна є однією з найбільш поширених високобілкових культур. В працях історика Феофаста (317 88
20918 Моноблочний електрогідравлічний розподільник Стаднік М. І., Іванов М. І., Моторна О. О., Переяславский O. M. Тд Для управління виконавчими двигунами в сучасних самохідних технологічних машинах як сільськогосподар 99
20917 Создание специального электрогидравлического распределителя Стадник Н. И., Иванов Н. И., Моторная О. О., Переяславский А. Н. Тд Современные мобильные машины, которые используются в технологических процессах различных отраслей на 125
20913 Методичні підходи до оцінки сталості розвитку регіону Чечетова Н. Ф., Бондаренко В. М., Підвальна О. Г. Сун Стаття присвячена проблемам оцінки сталого розвитку регіону. Розглянуто підходи до оцінки сталого ро 203
20911 Сталий економічний розвиток регіону: інвестиційна складова Балахова О. В., Лаглер К., Підвальна О. Г. Сун У статті розглянуто базові механізми активізації інвестиційної діяльності та визначено необхідність 167
20910 Характеристика маркетингової політики сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалива Семчук І. А. Сун Питання енергетичної залежності України в останні роки постає дуже гостро, адже розвиток ринку біопа 177
20907 Особливості стратегічного управлінського обліку в Україні Бурко К. В., Бельдій А. М. Тд Дослідження особливостей стратегічного управлінського обліку в Україні. 162
20903 Дослідження впливу соскової гуми на дійки вимені корів Грицун А. В., Бабин І. А., Севостьянов І. В. Сун Проаналізовані і оцінені теоретичні дослідження роботи виконавчого механізму доїльного апарату попар 230
20902 Дослідження метрологічних характеристик пристрою для вимірювання вакууметричних параметрів лінії промивки доїльної установки Бабин І. А. Сун В науковій статті на основі критичного аналізу відомих технічних засобів для діагностики стану доїль 183
20900 Особливості організації бухгалтерського обліку в агрохолдингах Любар О. О., Цуркан А. О. С У статті обґрунтовано необхідність застосування особливого підходу до організації обліку в агропроми 188
20899 Організаційні основи побудови обліку витрат операційної діяльності на підприємстві Любар О. О., Григораш М. В. С У статті досліджено організаційні основи побудови обліку витрат операційної діяльності на підприємст 174
20898 Долслідження напружено-деформованого стану матеріалу заготовок при прямому витискуванні методом штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Колісник М. А., Штуць А. А. Сун Проаналізовано характер формозміни та розв’язана задача визначення напружено-деформованого стану кіл 157
20897 Дослідження ауску стрічкових конвеєрів Стаднік М. І., Видмиш А. А. Сун В статті досліджено ефективність використання однодвигунних, дводвигунних, тридвигунних електроприво 259
20896 Особливості формування кластерів в туристичному секторі регіональної економіки Підвальна О. Г. С В статті розглянуто відмінності регіонального туристичного кластера від кластерів в інших секторах е 116
20895 Сталий соціально-економічний розвиток регіону: проблеми, цілі, завдання Кришталь Т. М., Бондаренко В. М., Підвальна О. Г. С У статті обгрунтовано наукові засади формування концепції соціально- економічного розвитку регіонів 217
20894 Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів вібраційного зневоложувача Зозуляк І. А., Зозуляк О. В. Тд Овочеві та баштанні культури посідають одну з провідних позицій серед культур, що використовуються в 122
20892 Біогаз - в домогосподарствах - запорука енергонезалежності сільських територій Калетнік Г. М., Здирко Н. Г., Фабіянська В. Ю. С У статті окреслено переваги використання домогосподарствами біогазових установок для забезпечення ї 233
20891 Дослідження ефективності застосування різних способів подрібнення кормів Яропуд В. М., Бабин І. А. Тд Подрібнення твердих матеріалів широко використовується у різних галузях агропромислового комплексу. 88
20890 Математична модель взаємодії сипкого матеріалу із вібруючим решетом Алієв Е. Б., Яропуд В. М. Тд Явища контактної взаємодії є одними з найбільш цікавих проблем досліджень молекулярної динаміки гран 239
20889 Бізнес-аналіз як базис розвитку цифрової економіки Коляденко С. В., Ушкаленко І. М. С Встановлено, що в сучасному світі неможливо уявити розвиток економіки окремих країн, галузей, компан 267
20881 Статистика та динаміка взаємодії абсолютно твердих конкрецій із сипучим середовищем Солона О. В., Ковбаса В. П. Сун Дана частина статті є продовженням першої частини однойменної статті. У цій частині виведені рівнянн 160
20870 Установка для виготовлення паливних брикетів Алієв Е. Б., Яропуд В. П., Гаврильченко О. С., Іванченко О. В., Пацула О. М. Сун За рахунок удосконалення технологій переробки макух можливе виділення лушпиної фракції, яка містить 178
20868 Рентабельність операційної діяльності підприємств обліково-аналітичний аспект Правдюк Н. Л. С Методологічною основою пізнання об’єкта дослідження обрано наукові постулати системного розв’язанн 1180
20867 Розробка і дослідження процесів штампування обкочуванням складно профільних заготовок Матвійчук В. А., Колісник М. А., Любін М. В. Сун В статті проведено розробку і дослідження різних технологічних схем процесу штампування обкочуванням 233
20866 Аналіз конструктивних і технологічних рішень, спрямованих на ефективність виробництва при виготовленні різьбових отворів в нержавіючих сталях Любін М. В., Токарчук О. А. Сун Внаслідок інтенсивного розвитку галузей машинобудування конструкції сучасних виробів включають значн 245
20863 Особливості симбіотичної продуктивності квасолі в умовах Лісостепу Правобережного Гайдай Л. С. С Розглянуто результати трирічних наукових досліджень з визначення впливу факторів передпосівної іноку 171
20859 Обгрунтування параметрів пристрою для доподрібнення зерна при загоешвлі кукурудзяного силосу Гунько І. В., Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф. Сун Наведено значення кукурудзяного силосу серед стеблових кормів в раціоні ВРХ. Фаза розвитку кукурудзи 233
20858 Розробка кінематичної схеми причіпного комбайна для збирання енергетичної верби Калетнік Г. М., Шаргородський С. А., Браніцький Ю. Ю. Сун Публікація присвячена питанням розробки кінематичної схеми причіпної машини для збирання ен 475
20857 Prospects for management and development of property relations in business partnerships = Перспективи управління та розвитку відносин власності в ділових партнерствах Pronko L. M., Mazur K. V. Мвз The article deals with topical issues concerning the development o f property relations in economic 96
20855 Development of mulchers branch of fruit trees between the rows of an intensive garden Руткевич В. С. Сун A constructive-technological scheme of a technical tool for shredding cut branches in the garden row 237
20852 Оптимізація технологічних прийомів вирощування проса лозовидного в умовах Лісостепу Правобережного Браніцький Ю. Ю. Сун У статті встановлено оптимальну ширину міжрядь рослин проса лозовидного, що забезпечує одержання най 114
20851 Удосконалення технологічних прийомів вирощування проса лозовидного в умовах лісостепу правобережного Браніцький Ю. Ю. Сун У статті доведено, що найоптимальним строком сівби проса лозовидного є перша декада травня, що заб 84
20847 Універсальне енергозберігаюче пастеризаційне обладнання для виробництва жирових продуктів Гунько І. В., Майборода Ю. В., Зозуляк І. А. С Проаналізовані недоліки відомого обладнання для пастеризації молока, в результаті чого установлено, 227
20837 Науково-методичні підходи до розробки маркетингової стратегії підприємства та світове господарство Савіна С. С. С У статті розглядаються підходи до розроблення маркетингової стратегії підприємства. Наведено умови, 349
20836 Стратегії та технології інноваційного розвитку корпорацій Полінкевич О. М., Юдіна М. І., Ющишина Л. О., Лазановський П. П., Стеців Л. П. Мвв В третьому розділі наведено результати досліджень щодо стратегічного маркетингового планування, проа 3187
20835 Формування системи фінансового планування підприємства в умовах невизначеності Савіна С.С. С У статті розглядаються проблеми фінансового планування підприємства. Особливу увагу приділено сутнос 202
20834 Управління прибутком в системі фінансововго менеджменту підприємства Савіна С. С., Гиренко Ю. В. С У статті розглянуто актуальне питання управління прибутком підприємства. Наведено сутність прибутку, 259
20833 Особливості формування міжрегіонального економічного простору в Україні: можливості та перешкоди Прямухіна Н. В., Салькова І. Ю. Сун Статтю присвячено дослідженню особливостей формування міжрегіонального економічного простору, що суп 182
20832 Сравнительная характеристика химического состава длиннейшей мышцы спины телят выращенных по системе мясного скотарства «корова-теленок» Голубенко Т. Л. Суз Скот породы шароле широко используют для промышленного скрещивания с коровами молочных и молочно-мяс 119
20827 Якісні характеристики насіння бобів кормових залежно від передпосівної обробки регуляторами росту рослин Шевчук О., Кравчук Г., Вергеліс В. Сун У статті представлені результати досліджень по вивченню якісних характеристик насіння бобів кормов 304
20787 Особливості управління фінансовим потенціалом аграрних підприємств в умовах трансформаційних змін в економіці Мазур В. А., Кубай О. Г., Мельник А. В. Сун У статті висвітлено питання сутності, ролі й значення управління фінансовим потенціалом аграрних пі 134
20778 Економічна ефективність виробництва біодизелю з олійних культур Паламаренко Я. В. Тд У теперішній час, виробництво біопалива та його зв’язок із забезпеченням енергетичної безпеки для Ук 103
20756 Вирощування бугайців різник порід та їх помісей з використанням цілорічної однотипної годівлі при вирорбництві якісної та дешевої яловичини в умовах покуття Казьмірук Л. В., Калинка А. К., Лесик О. Б., Шпак Л. В. Сун Стаття присвячена аналізу вирощування бугайців різних порід та їх помісей жуйних із використанням од 219
20753 Продуктивність озимого ріпаку залежно від рівня удобрення та строку посіву в умовах Правобережного Лісостепу України Мацера О. О. С У статті наведено результати впливу різних строків посіву та норм добрив на формування елементів стр 98
20748 Розробка технології і рецептур напоїв з сироватки для дієтичного харчування Фіалковська Л. В. Сун Метою дослідження є визначення вимог до якості молочної сироватки як сировини для виробництва квасу 191
20744 Впровадження моделі саморегулювання підприємницької та професійної діяльності як напрям реалізації державної політики дерегуляції в Україні Гарбар Ж. В., Гарбар В. А. Сун У статті наведено ознаки, критерії, цілі саморегулювання та інструменти, які використовуються в проц 278
20737 Підвищення конкурентоспроможності підприємств Вінницької області при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Красняк О. П., Глуха А. О. С У статті досліджено сучасний стан та тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємст 159
20736 Обґрунтування впливу температури компонентів сумішевого палива на роботу двигуна Галущак О. О., Бурлака С. А., Галущак Д. О., Малаков О. І. С Визначено показники технологічних, хімічних, фізичних і теплотворних властивостей, виконано математи 249
20731 Розвиток молокопродуктового підкомплексу в Україні Петриченко О. А. Мвв Доведено складність природи розвитку складних відкритих систем. Досліджено особливості та проблеми р 353
20718 Забезпечення спроможності вітчизняних агропродовольчих підприємств до коменціалізації нових видів харчових олій Луцяк В. В., Амонс С. Е. Сун Статтю присвячено дослідженню питань забезпечення спроможності вітчизняних підприємств до комерціалі 514
20716 Уточнення аналітичних виразів для встановлення інерційно-жорсткісних параметрів двомасових резонансних вібраційних машин Ланець О. С., Боровець В. М., Деревенько І. А. С Отримано низку аналітичних виразів, в яких враховано взаємовплив жорсткісних параметрів в системі. П 216
20701 Туризм - запорука соціально-економічного розвитку сільських територій Табенська О. І. Тд Досліджено сучасні глобальні проблеми людства, значний попит на природні ресурси, ефективний розвито 392
20700 Особливості природокористування в межах Дністровської сполученої території регіональної екологічної мережі Мудрак Г. В., Слободянюк О. В. Тд Враховуючи науково-методичні підходи і власні польові дослідження розглянуто особливості природокори 206
20699 Харчові добавки та їх функціональна роль Соломон А. М., Віштак І. В., Войціцька О. М., Бондар М. М. Сун У виробництві молочних продуктів у сучасній харчовій промисловості використовуються різноманітні ха 579
20698 Розробка рецептур дитячих варених сосисок Войціцька О. М. Сун Неякісного дитячого харчування в Україні вистачає. За даними органів у справах захисту прав споживач 273
20697 Експрес діагностика адаптивних форм мікобактерій туберкульозу Войціцька О. М. С Стаття присвячена всебічному дослідженню анатомо-морфологічних та мікробіологічних механізмів розвит 146
20696 Інноваційна діяльність як запорука розвитку підприємництва Табенська О. І. Тд На сучасному етапі розвитку людства необхідно досліджувати механізми збереження ресурсного пoтeнцiaл 88
20684 Зерно тритикале як фактор стимулювання обмінних процесів в годівлі свиней Овсієнко С. М. Сун У роботі висвітлено результати дослідження ефективності використання зерна тритикале як кормової д 473
20679 Цифрова економіка як базис формування позитивного потенціалу іміджу регіону України Коляденко С. В. Сун У статті висвітлені питання змін, що викликані в економіці процесами глобалізації та призводять до 227
20678 Інноваційна діяльність як запорука ефективного підприємництва Табенська О. І. Тд На сучасному етапі розвитку людства необхідно досліджувати механізми збереження ресурсного потенці 181
20669 Діагностика підприємства під час фінансової кризи як складник антикризової політики Мулик Т. О., Григораш М. В. С У статті досліджено методику діагностики підприємства під час фінансової кризи, причини фінансової к 71
20665 Інституціональні аспекти трансформації земельних відносин Коляденко Д. Л. Сун Проаналізовано стан економічного регулювання земельних відносин в умовах сучасного розвитку аграрно 390
20664 Формування соціальної інфраструктури як найважливішого фактору соціально-економічних перетворень Коляденко С. В., Проскура В. Ф. Сун У статті скомпоновано та проаналізовано основні чинники, що є причинами соціально-економічної нерів 484
20663 Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів інфрачервоної вібраційної сушарки Зозуляк І. А., Токарчук О. А., Зозуляк О. В. Тд Одним з перспективних способів сушіння сипучих матеріалів є спосіб сушіння в віброкиплячому шарі, як 111
20662 Вплив міжнародної логістики на продуктові ринки Потапова Н. А. Тд Логістика забезпечує процес зниження витрат в частині координації та інтеграції процесів управління 91
20661 Формування професійної компетенції майбутніх економістів в процесі вивчення іноземної мови Манжос Е. О. С У статті розглянуто формування професійної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення і 151
20660 Розробка конструктивно-технологічної схеми дробильно-сушильного агрегату для виробництва пелет Янович В. П., Сосновська Л. В., Чуйко С. Л. Тд Розвиток біоенергетики пов`язано з постійним зростанням цін на невідновні види енергоресурсів. Світо 97
20653 Фінансове забезпечення як важливий елемент фінансового механізму діяльності підприємств Грищук Н. В., Турчик Т. В. Тд Питання фінансового забезпечення є невід’ємною складовою будь-якого суб’єкта підприємництва, так як 66
20645 Аналіз господарської діяльності. Мулик Т.О., Материнська О.А., Пльонсак О.Л. Нп Навчальний посібник містить методичні матеріали до вивчення лекційного курсу, навчальні завдання для 17
20632 Землі України природний потенціал забезпечення виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції Коляденко С. В., Коляденко Д. Л. Сун У статті розглянуто особливості земельних ресурсів як засобу виробництва у сільському господарстві: 181
20576 Розробка вібраційного млина кутових коливань для виробництва кормів Янович В. П., Сосновська Л. В. Тд В Україні поступово відновлюється тваринництво. Забезпечення галузі достатньою кількістю якісних к 109
20569 Особливості формування сходів редьки олійної залежно від застосування варіантів коткування в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я. Г. Сун У статті висвітлено результати вивчення ефективності та доцільності застосування коткувань при форму 254
20568 Рівень забур’яненості агрофітоценозу редьки олійної залежно від параметрів його формування Цицюра Я. Г. С Висвітлено результати узагальнення багаторічного вивчення особливостей формування бур’янів в агрофіт 138
20567 Врахування деяких мотиваційних аспектів діяльності суб’єктів господарювання АПК у моделюванні та прийнятті рішень Бурдейна Л. І. Сун У статті розглянуто деякі моделі планування господарської діяльності підприємства, що будуть мати 125
20551 Формування базових професійних компетенцій бакалаврів - завдання сучасної освіти у ВНЗ аграрного профілю Лутковська С. М. С В статті визначено, що професійні компетенції є не лише професійними базовими (науковими) знаннями т 1828
20548 Використання інноваційних педагогічних технологій при вивченні природничо-наукових дисциплін у ЗВО аграрного профілю Лутковська С. М. С У статті розглянуто основні принципи розвитку інноваційної діяльності на прикладі викладання науково 184
20544 Механізми ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва Бурлака Н. І., Мирошніченко О. В. С У статті представлені процеси і механізми ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва. Д 115
20513 Управління активами як засіб реалізації стратегічних завдань фінансового менеджменту в страховій компанії Марценюк-Розарьонова О. В., Музиченко К. В. Тд Особливий характер кругообігу коштів страхових компаній дозволяє їм нагромаджувати значні фінансові 140
20506 Аналіз стану та ефективності використання активів страхової компанії Марценюк-Розарьонова О. В., Музиченко К. В. Тд Складність процесу управління активами страховиків пов’язана з ризиковим характером їх діяльності, н 150
20502 Сучасний стан та перспективи розвитку страхування туристів Марценюк-Розарьонова О. В., Нечипорук В. М. Тд На сьогоднішній день користується попитом туристичне страхування, адже за останній рік спостерігає 361
20501 Поняття ринку аграрної продукції України в системі міжнародної торгівлі Польова О., Гусонька Д. С Наведено визначення поняття ринку аграрної продукції України. Визначено концепцію цього ринку в мова 245
20500 Формування фінансового потенціалу страхової компанії Марценюк-Розарьонова О. В., Бондар А. В. Тд Страхові компанії як специфічні підприємства створюються задля отримання прибутку, та водночас предм 141
20498 Роль іноземних банків на національному ринку банківських послуг Марценюк-Розарьонова О. В., Кошульнікова О. О. Тд Процеси глобалізації світової економіки не оминають банківську систему України. Іноземний капітал 359
20497 Стан та перспективи розвитку ринку банківських послуг в Україні Марценюк-Розарьонова О. В., Шмігельська В. В. Тд Банківська система є однією із найважливіших складових фінансового ринку, а її стабільність та розв 1587
20496 Сучасний стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування Марценюк-Розарьонова О. В., Озвенчук О. А. Тд Україна формує класичну трирівневу пенсійну систему. Третій рівень створено у вигляді добровільного 110
20484 Features of insurance in the field of tourism Martsenyuk-Rozaryonova O. V. Сун Rest is one of the essential conditions of preservation and strengthening of health, maintenance of 151
20473 Фактори підвищення конкурентоспроможності підприємства АПК на основі інноваційних перетворень Чіков І. А. С У статті досліджено фактори підвищення конкурентоспроможності, інноваційного розвитку та умов іннова 172
20449 Апарат нечіткої логіки в задачах стратегічного менеджменту корпорації Рузакова О. В. Тд Основою для розробки стратегії розвитку промислового підприємства є стратегічний аналіз. Він перед 163
20444 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117071) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Іванове С., Белоєв Х. І., Кангалов П. Г., Пенчева В. І. Пнв В пристрої для транспортування та очистки коренебульбоплодів під нижнім вихідним отвором решітчастог 199
20443 Контролінг процесів управління в логістичних ланцюгах аграрного сектору Потапова Н. А. Тд Український аграрний сектор позиціонується як один із базових точок розвитку національної економік 96
20435 Газоенергетичний обмін у телиць нової популяції м’ясного комолого сименталу жуйних за різних технологій утримання в умовах регіону Буковини Калинка А. К., Лесик О. Б., Довгань-Мартинюк М. Б., Казьмірук Л. В. С На основі матеріалів досліджень висвітлено газоенергетичний обмін у телиць м’ясного сименталу велико 121
20433 Вплив регулятора росту Марс EL на урожайність буряка столового Окрушко С. Є., Пінчук Н. В., Голюк Ю. В. С Представлено результати досліджень урожайності коренеплодів та їх товарності у столових буряків при 74
20428 Інформаційно-логістичні системи управління аграрним підприємством Волонтир Л. О., Зелінська О. В. Сун У статті здійснено аналітичний огляд інформаційних систем управління аграрним підприємство 291
20425 Особливості функціонування розподільчої логістики АПК Потапова Н. А. Тд Збут сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки посідає одне із ключових місць в ла 80
20420 Методичні підходи до формування ефективного механізму управління економічною діяльністю сільськогосподарських підприємств: футурологічні аспекти Бурєннікова Н. В., Завгородній І. В. С Мета статті полягає у дослідженні методичних підходів до формування ефективного механізму управління 93
20416 Increasing the reliability of agricultural machinery work Spirin A., Polievoda Y., Tverdokhlib I. С Improving the planning and management of its maintenance and repair on the basis of modern technical 107
20415 Безробіття як соціально-економічна проблема населення України Киш Л. М., Білоус К. І. Тд Безробіття і зайнятість - найважливіші показники використання людських ресурсів у виробничому процес 108
20414 Транспортна логістика в агарному секторі: реалії та перспективи розвитку Киш Л. М. Сун Досліджено роль логістики в розвитку аграрного сектора економіки. Проаналізовано особливості транс 243
20409 Фінансова стабільність як основний індикатор ефективності національної економіки Киш Л. М. С У статті розглянуто основні аспекти фінансової стабільності, розкрито реальний стан цієї проблематик 291
20381 Формування професійної компетенції майбутніх агроінженерів на основі інтегративного підходу Джеджула О. М. Тд Обгрунтовано основні принципи інтеграційного підходу при вивченні інженерних дисциплін: принцип суб` 209
20351 Обліково-нормативне забезпечення управління витратами на біологічні перетворення у тваринництві Правдюк М. В., Правдюк А. Л. С Досліджено особливості відображення обліку витрат на біологічні перетворення у тваринництві. 225
20349 Вплив елементів технології на функціонування асиміляційного апарату люпину білого Панцирева Г. В. С Формування продуктивності в результаті фотосинтетичної діяльності рослин в посівах визначається функ 141
20346 Вплив режиму доїння на склад та властивості молока корів української чорно-рябої молочної породи Варпіховський Р. Л. Сун Встановлено, що реконструюючи тваринницькі ферми, сьогодення вимагає оптимальних підходів щодо дотри 226
20337 Лексико-семантичне поле "час" у складі метафори (на матеріалі мови художніх творів Михайла Стельмаха) Горобець А. С У статті проаналізовано елементи лексико-семантичного поля "час", ужиті в метафоричному зн 239
20336 Контрактний підхід у контексті сучасних економічних досліджень ринку Логоша Р. В., Мазур К. В., Підвальна О. Г. Сун У статті розкрито еволюцію поглядів на сутність і роль категорії «контракт» у контексті сучасних еко 314
20335 Податковий контроль як основний елемент податкової системи Алескерова Ю. В., Бельдій А. М. С У статті розглянуто податковий контроль, його трактування у вітчизняній та зарубіжній літературі, ме 111
20327 Providing Dialogue of Educational Interaction with Students for Formation the Readiness to Partnership Молоченко В. В. Суз Summary: The article analyzes the theoretical conditions of providing dialogical character of educat 209
20321 Взаємодія природи і культури в епоху екологічної кризи Тарасенко Г., Мудрак О., Мудрак Г., Балтремус К. Тд Межа між природою і культурою не є абсолютною. Вона є відносною, оскільки не протиставляє їх, а розр 167
20291 Математичне та імітаційне моделювання процесів функціонування вузла концентрації гібридних логістичних потоків транзакцій Підгурський О. І. Сун У роботі описано результати математичного та імітаційного моделювання вузла концентрації (розподілу) 280
20290 Імітаційне моделювання процесів обслуговування потоків повідомлень оперативної, довідкової та регламентної інформації вузлом комп’ютерної мережі науково-дослідної установи Підгурський О. І., Присяжнюк О. І. Сун У роботі описано результати реалізації розробленої автором імітаційної моделі процесів обслуговуванн 257
20289 Eastern podilia as structural-functional system of european environmental network Mudrak O., Ovchynnykova Y., Mudrak G., Nagorniuk O. Тд Biodiversity conservation is one of the most importan t tasks of the human community to achieve its 93
20249 Особливості вантажоперевезень зернових культур морським транспортом Потапова Н. А., Ушкаренко І. М., Качуровський С. В. Сун Обґрунтовано необхідність дослідження рівня логістичної інфраструктури для покращення показників екс 249
20247 Виробництво та використання біопалив в Україні: економетричні підходи, моделювання Калетнік Г. М., Бурєннікова Н. В., Потапова Н. А. Сун У статті досліджено тенденції у виробництві й споживанні енергоресурсів в Україні та світі за останн 317
20246 Організація єдиного електронного науково-освітнього простору сучасного університету Гончарук І. В., Юрчук Н. П. Сун У статті обґрунтовано доцільність створення єдиного електронного науково-освітнього простору в закла 551
20172 Кредитні аспекти державної підтримки розвитку аграрного сектору України Алескерова Ю. В., Радченко О. Д., Тодосійчук В. Л. Сун Досліджено особливості кредитування аграрного сектору, у тому числі пільгового, яке визнано найбіль 341
20171 Прогностична валідність конкурсного відбору до магістратури за спеціальністю 081 “Право” Шевчук О. Ф. Сун У статті вперше вивчаються кореляційні зв’язки між складовими конкурсного відбору до магістратури за 260
20168 Викладання «Спеціальної генетики сільськогосподарських культур» у вищому аграрному навчальному закладі Мамалига В. С. С Подано структуру дисципліни та методику її викладання у ВНАУ. 143
20151 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117071) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Івановс С., Белоєв Х. І., Кангалов П. Г., Пенчева В. І. Пнв Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, що складається з рами, подавального транс 221
20150 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 118322) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Янович В. П., Борис М. М. Пнв Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, який складається з рами, подавального тра 156
20149 Методи оцінки рівня екологічної безпеки в агросфері України Нагорнюк О. М., Мудрак О. В., Собчик В. Т., Мудрак Г. В. Тд Усвідомлення важливості екологічної безпеки агросфери як основного джерела життя людей дає можливіст 128
20146 Program-target educational project “Eсоschool - school for future”: the state, problems and prospects of implementation Mudrak G. V., Mudrak O. V. Тд Подано програму проекту формування і функціонування екошколи 117
20138 Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва в Україні Хаєцька О. П. С Розглянуто особливості функціонування підприємництва в Україні. Зазначено, що підприємництво є рушіє 250
20100 Особливості впливу аграрного сектору Східноподільського регіону на сучасний стан біорізноманіття та зміни агрофітоценозів унаслідок застосування гербіцидів Тітаренко О. М. С У статті розглянуто питання впливу сільськогосподарської діяльності на стан біорізноманіття Східного 130
20087 Моделювання стану та перспектив розвитку сільських територій в контексті трансформації земельних відносин в Україні Томашук І. В. Тд Трансформаційні процеси в сільській місцевості України обумовлені широким колом факторів-погіршенням 130
20086 Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Томашук І. В., Томчук О. Ф. Тд Оцінка ресурсного потенціалу, структурних зрушень і особливостей взаємодії складових елементів, перс 158
19991 Fermented desserts of functional purpose using vegetable fillers Solomon A. M., Bondar. M. M. Сун Functional products are received by innovative technologies and are considered not only as sources o 183
19990 Порівняльна характеристика показників групової самооцінки і взаємодії спортивних команд спільно-взаємопов’язаного типу взаємодії Войтенко С.М. С Дослідити якісні характеристики спільної діяльності спортивних команд спільно-взаємопов`язаного типу 169
19984 Сырьевой потенциал для формирования конкурентоспособного производства биотоплива в аграрном секторе экономики Климчук А.В. С В статье раскрыты основные направления увеличения производства сельскохозяйственной продукции, а так 262
19983 Нормативно-правові проблеми регулювання розвитку виробництва біопалив в Україні Климчук О.В. Тд Незалежний розвиток вітчизняної енергетики потребує розробки дієвої законодавчої і виконавчої підтри 393
19982 Специфіка становлення та розвитку біопаливного виробництва в Україні Климчук О.В. Тд Економіко-енергетичний розвиток нашої держави має проходити з використанням сучасних найбільш ефекти 155
19981 A model of prospective psychologists’ professional development at a university = Модель професійного розвитку потенційних психологів в університеті Shakhov V., Shakhov V., Lebedieva N. Мвз In order to study the process of a future psychologist’s professional development which has a peculi 110
19980 Іншомовна компетентність як складова професійної комунікації у підготовці фахівців технічних спеціальностей Тимкова В.А.,Лебедєва Н.А. С The article deals with the peculiarities of formation of foreign language competence among future sp 246
19948 Застосування біопрепаратів під час вирощування фізалісу мексиканського в умовах відкритого ґрунту Правобережного Лісостепу України Полутін О. О. Тд У статті досліджено біометричні показники та урожайність плодів фізалісу мексиканського залежно від 225
19947 Біометричні показники фізалісу мексиканського різної селекції за органічної технології вирощування Полутін О. О. Тд У статті проведено аналіз сортових особливостей фізалісу мексиканського у відкритому ґрунті на пок 104
19935 Фотосинтетична і насіннєва продуктивність люпину білого залежно від інокуляції та стимулятору росту в умовах Правобережного Лісостепу України Панцирева Г. В. С Досліджено вплив застосування інокуляції насіння та стимулятору росту на формування фотосинтетичної 427
19931 Ринок автострахування в Україні: тенденції останніх років Прутська О.О., Міщенко А. Тд Висвітлено останні тенденції розвитку ринку автострахування в Україні 181
19930 Удосконалення кредитної політики банку Прутська О. О., Кравчук О. Тд Висвітлено основні напрями удосконалення кредитної політки комерційного банку в сучасних умовах. 173
19929 Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківської системи України Прутська О. О., Татаріна М. Тд Висвітлено основні прояви фінансової глобалізації та її вплив на розвиток банківської системи Україн 103
19928 Напрями вдосконалення системи гарантування вкладів в Україні Прутська О. О., Рудь Н. Тд Висвітлено сутність, етапи становлення та напрями вдосконалення системи гарантування вкладів в Украї 129
19924 Організація і економіка використання біоресурсів. Підручник Калетнік Г. М., Скорук О. П., Токарчук Д. М. П Зміст видання відповідає освітньому ступеню бакалавр галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство 31
19908 Облікова інформація та її якісні характеристики відповідно до облікових стандартів Подолянчук О. А. Сун Метою дослідження є розкриття змісту облікової інформації та класифікаційних ознак у наукових публік 285
19893 Інформаційне забезпечення прогнозування розвитку економічних процесів аграрного підприємства Волонтир Л.О. Тд 177
19888 Проблеми та перспективи впровадження інтеграційних процесів в індустрії гостинності Табенська О. І. Тд Досліджено інтеграційні процеси в індустрії гостинності, діяльність кластерів у сфері туризму. 205
19887 Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності Табенська О. І. Тд Досліджено створення сучасної індустрії туризму, екологічний менеджмент. 135
19886 Сучасні тенденції розвитку сфери туризму Табенська О. І. Тд Досліджено інноваційну діяльність, сучасні тенденції сфери туризму. 108
19885 Застосування інноваційних процесів у господарській діяльності закладів готельно-ресторанного бізнесу Табенська О. І. Тд Досліджено інноваційні процеси, умови діяльності закладів готельно-ресторанного бізнесу. 188
19884 Сучасні тенденції розвитку готельного господарства Табенська О. І. Сун У статті досліджені стратегії активного впливу на зовнішнє середовище (гори- зонтальна інтеграція, 130
19883 Особливості формування системи контролінгу ризиків на підприємствах Алескерова Ю.В., Терещук І.О. С У статті досліджено, що фінансовий менеджмент сьогодні потребує серйозної підтримки щодо контролю, 140
19882 Концептуальні засади управління фінансовими ресурсами державного підприємства Тодосійчук В.Л. С У статті розглянуто питання управління фінансовими ресурсами державного підприємства, роль цих підпр 128
19880 Прогноз масового розмноження стовбурових шкідників хвойних порід дерев в Україні та його актуальність Логінова С. О. Сун В Україні, зокрема на Поліссі, починаючи з 2012 року і до сьогодні спостерігається загрозливий ріст 193
19878 Економіко-організаційні передумови та аспекти виробництва рідких видів біопалив в Україні Климчук О. В. Сун В статті розглядаються процеси світового розподілу і споживання традиційних енергетичних ресурсів та 250
19875 Диференційне внесення добрив – запорука успіху Холодюк О. В. Тд Дослідження показують, що родючість ґрунту та інші її агрохімічні показники змінюються в широких меж 104
19874 Зменшення корисного об’єму рулона при формуванні в ньому отворів Кузьменко В. Ф., Ямпольський С. М., Максіменко В. В., Холодюк О. В. Тд Досушування сировини в рулонах чи тюках (природнє чи активним вентилюванням) пов’язане з труднощами, 122
19869 Вплив зазору у вальцьовому доподрібнювачі силосної маси на вміст цілого зерна кукурудзи Кузьменко В. Ф., Ямпольський С. М., Максіменко В. В., Холодюк О. В. Тд При заготівлі силосу із кукурудзи кормозбиральними комбайнами використовуються вальці різних констру 170
19801 Рукопашний бій: повний курс рукопашної підготовки Чумак І. О., Олійник Н. А. П У посібнику подано рукопашний бій як бойову професійну систему для виживання офіцерів, солдатів і п 9
19774 Діагностика банкрутства у системі антикризового моніторингу на підприємствах АПК Фіщук Н.Ю., Михальчишина Л.Г. С У статті розглянуто питання сутності та об’єктивної необхідності використання підходів антикризового 102
19757 Проблеми та перспективи недержавного фінансування соціально-економічного розвитку Головня О. М. С Метою статті є оцінка можливостей недержавного фінансування соціального розвитку за допомогою нових 300
19755 Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання у ВНЗ Хрипко Т. Є. Тд У даній статті мова йде про розвиток та аналіз пізнавальної активності студентів спрямованої на форм 76
19754 Природа війни в концептах Н. Макіавеллі Слотюк П. В. Сун В статті аналізуються погляди на природу війни як соціального явища і те наскільки вони є актуальним 423
19753 Чесність - норма життя українських банків Ніколайчук В. Я. Тд Система управління кадрами в «МЕГАБАНКУ» будується на тому ж принципі, що і нормальні людські стосу 104
19708 Правові аспекти державної мови як засобу ідентифікації української нації Мельничук О.Ф. Мельничук М.О. С У статті розкрито правові аспекти державної мови як засобу ідентифікації української нації. Проанал 208
19707 Використання бібліометричних показників наукових публікацій та цитувань для порівняльного аналізу публікаційної діяльності країн світу Красиленко В. Г., Нікітотич Д. В., Дубчак В. М. Тд Проведено за допомогою нейропакетів порівняльний аналіз наукової публікаційної діяльності країн світ 138
19702 Аналітичні дослідження результатів математичного та імітаційного моделювання суперпозиції рівномірного і пуассонівського потоків транзакцій Підгурський О. І. Сун У роботі створено та апробовано дві імітаційні моделі неоднорідного гібридного потоку транзакцій, що 176
19701 Роль інформатизації в управлінні ланцюгами постачання сільськогосподарської продукції Зелінська О.В. Тд 115
19699 Проблеми розвитку сільських територіальних громад Вдовенко Л.О., Тітов Д. Тд соціально-економічний розвиток регіонів залежить насамперед від фінансових ресурсів територіальних о 345
19696 Практичні аспект теоретичної підготовки студентів на основі віртуалізації навчання Янчук В.І. Тд Створюючи вірт-підприємство студент вивчає практичну сторону цього питання: Законодавчі акти, алгори 150
19695 Вплив когнітивних технологій на маркетинг Зелінська О.В., Зелінська Ю.С. Тд 137
19694 Формування фінансових ресурсів промислових підприємств Салькова І.Ю. С У статті здійснено дослідження фінансових ресурсів промислових підприємств, визначено основні джерел 206
19689 Теоретичні аспекти банківського кредитування малого та середнього бізнесу Руда О.Л. Турчик М.М. Тд Кредитувпннч малого та середнього бізнесу в Україні. 185
19688 Конкурентоспроможність ринку зерна Руда О.Л. Тд Досліджено ринок зерна та його конкурентоспроможність. 215
19686 Встановлення умов ефективного покриття площею круга площі квадрата та деякі випадки узагальнення Дубчак В.М. С У даній роботі досліджується питання оптимального, екстремального (мінімального) покриття площі одні 204
19685 Інформаційно-комунікаційні послуги в логістиці Качуровський С. Тд 99
19684 Екологічні проблеми малих річок Поділля та заходи щодо їх вирішення Хаєцький Г.С. С Розглянуто особливості екологічних проблем Поділля, причини, що їх зумовлюють. 163
19683 Продуктивність бджолиних сімей за стимулюючої підгодівлі комплексними препаратами Разанова О.П., Голубенко Т.Л. С Медопродуктивність сімей за весняний період була вищою на 26,0% у 2-й групі і на 30,1% - у 3-й гру 339
19682 Сравнительная оценка аминокислотного состава телятины от бычков разного генотипа Голубенко Т. Л. С В статье проведен анализ аминокислотного состава телятины от бычков разного генотипа. Установлено, ч 100
19681 Прогностична валідність конкурсного бала студентів-першокурсників економічного напрямку Шевчук О.Ф. С У роботі вивчаються кореляційні зв’язки між конкурсним балом, балом ЗНО з математики та рейтинговим 99
19680 Ппродуктивність та хімічний склад яловичини різних порід і генотипів з голштинською породою Вознюк О.І. С Світовий імпорт яловичини зростає в  середньому на  8% на  рік, або на 2 млрд. доларів США. Імпорт я 151
19679 Якість молозива і молока таінтенсивність росту телят при згодовуванні коровам силосованих кормів із сумішок однорічних культур Вознюк О.І. С Молозиво – єдиний корм для харчування новонародженої тварини. З молозивом новонароджені телята отрим 108
19678 Особливості навчання майбутніх технічних фахівців розв'язанню прикладних задач методами нарисної геометрії Джеджула О.М. С у статті розглянуто методичний аспект навчання майбутніх технічних фахівців розв`язанню прикладних з 219
19675 Теоретико-методологічні основи депозитної політики комерційного банку Руда О.Л. Маркуш К.Г. Тд Кожен банк визначає свою власну депозитну політику з огляду на економічну, політичну, соціальну сит 122
19674 Prognosis of mass distribution of stem pests in tne Ukrainian Polissya zone and its relevance Loginova S., Kavun E., Khaetskiy G. Тд Прогноз розвитку і поширення стовбурових шкідників 105
19673 Історико-економічні аспекти становлення вітчизняної галузі промислового вирощування сої в кінці ХХ - на поч. ХХІ ст. Муханов В.М. С Метою даної статті є вивчення історико–економічних аспектів формування та розвитку промислового виро 104
19668 Розвиток зеленого туризму в Україні Дюк А.А., Бурлака Н.І. С Держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури. Стандарти ту 255
19667 Мінливість етологічних ознак корів залежно від рівня продуктивності Поліщук Т. В. Сун Досліджено мінливість етологічних ознак корів залежно від рівня продуктивності корів. Встановлено, щ 227
19666 Математична модель роботи мембранного гідроприводного насоса для дозування харчових продуктів Берник І.М., Петрусь В.В. С Приведено результати дослідження насосів для перекачування та дозування рідких харчових продуктів та 229
19665 Проблеми та перспективи розвитку ІТ-технологій на українському туристичному ринку послуг Іващенко А. В. Сун У статті розглядаються питання, пов’язані з роллю та впливом комп’ютерних інформаційних технологій н 137
19664 Якість та екологічна безпека зерна озимої пшениці вирощеної після бобових попередників Разанов С.Ф., Ткачук О.П. С Досліджено екологічний стан зерна пшениці озимої, вирощеної після бобових багаторічних трав, як попе 338
19663 Організаційно-економічні аспекти розвитку аграрного сектору на засадах «зеленої економіки» Білокінна І. Д., Фурман І. В. Сун Мета статті – здійснити теоретико-методичне обґрунтування характеристик і організаційно-економічних 297
19662 Урожайність зеленої маси бобових багаторічних трав, вирощеної на грунтах забруднених важкими металами Разанов С. Ф., Ткачук О. П. Сун Досліджено рівень сформованого урожаю зеленої маси бобових багаторічних трав при їх вирощуванні на з 236
19661 Поживний вміст у зеленій масі багаторічних бобових, вирощених на забруднених грунтах Разанов С. Ф., Ткачук О. П. Сун Досліджено вміст поживних речовин у зеленій масі бобових багаторічних трав, вирощених на грунтах, за 129
19660 Водостійкість грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав Разанов С.Ф., Ткачук О.П. С Вивчено водостійкість грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав. 122
19659 Структурно-логічна модель механізму оцінки, мотивації та стимулювання персоналу підприємства Климчук А. О. С Стаття присвячена формуванню структурнологічної моделі механізму оцінки, мотивації та стимулювання п 202
19658 Сучасний стан та тенденції інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств харчової промисловості Хаєцька О. П., Брояка А. А. Сун У статті висвітлено сучасний стан харчової промисловості України, здійснено аналіз проблем розвитку 1188
19657 Образ Фемиды в античном правосознании Hotsuliak Y., Opolska N. С The article analyzes how the rule of justice was understood in antiquity. This principle was identif 135
19656 Management of soil fertility based on improvement methodological approach to evaluation of arable land: case of Ukraine Ulko Y., Kucher A., Salkova I., Priamukhina N. С The article deals with the issues of the management of soil fertility based on the application of tw 325
19655 Наукове обґрунтування створення Національного природного парку «Центральне Поділля» Мудрак О.В., Овчинникова Ю.Ю., Мудрак Г.В. С На основі комплексного екологічного моніторингу, геоботанічних, зоогеографічних, ландшафтно-екологіч 174
19654 Функціонування регіональної екомережі Східного Поділля Мудрак Г.В. С На основі науково-методичних принципів і підходів та власних польових досліджень запропоновано компл 154
19653 Рекомендації щодо використання суміші дизельного та біодизельного палив з динамічним регулюванням її відсоткового складу в якості палива для дизеля Галущак О.О., Рябошапка В.Б., Комаха В.П. С Використання двигунів внутрішнього згорання призводить до збільшення забрудненості навколишнього сер 119
19651 Економічна наука та теорія систем: міждисциплінарні зв’язки Чорний О.В. С Міждисциплінарна взаємодія між теорією систем та економічною наукою є однією з найперспективніших сф 200
19650 Перспективные лесные заповедные объекты и территории восточного Подолья в структуре региональной экологической сети Елисавенко Ю.А. С В статье представлены данные о состоянии природно-заповедного фонда Восточного Подолья в структуре л 183
19649 Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Східного Поділля як біоцентри регіональної екомережі Єлісавенко Ю.А., Смашнюк Л.В., Василевський О.Г. С Стаття присвячена дослідженню екологічного стану парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Східного 171
19648 Роль сільськогосподарського дорадництва у досягненні цілей політики сталого розвитку Довгань Л.І., Довгань Ю.В. С У статті розглянуто проблеми та нові виклики розвитку сільського господарства та сільських територ 174
19643 Процес формування комунікативної культури майбутніх фахівців аграрної галузі в умовах навчально-виховного процесу Манжос Е. О. С У статті розглянуто психолого-педагогічні умови формування комунікативної культури майбутніх фахівці 111
19642 Формування професійної компетенції студентів у навчальному процесі Манжос Е.О. Тд У статті розглянуто формування професійної компетенції студентів у навчальному процесі. Проаналізова 130
19640 Poль тypизмy в oхopoнi i збеpежeннi нaтypaльних i aнтpoпoгeнних вoдoйм Biнниччини Хаєцький Г.С. Тд Розглянуто роль туризму в охороні і збереженні натуральних і анропогенних водойм Вінниччини. 115
19638 Energy-economic efficiency of growth of grain-crop cultures in conditions of right-bank forest-steppe zone of Ukraine Mazur V. A., Didur I. M., Pantsyreva H. V., Telekalo N. V. СWeof Web of Science. The article aims to develop the theoretical framework and test the practical measure 283
19637 Апарати для сушіння рослинної сировини електромагнітним полем Бандура В. М.,Яровий І.І.,Маренченко О. І., Пилипенко Є.О., С Показано узагальнений аналіз результатів дослідження процесу видалення вологи під впливом електромаг 183
19635 Качественные показатели мяса телят выращенных по системе мясного скотоводства «корова-теленок» Голубенко Т. Л. Суз Изучено влияние условий кормления и содержания на химический состав и качественные показатели мяса у 171
19634 Політико-правові принципи конституційного ладу в Конституції Української Народної Республіки Ковальов Д.В., Пономаренко А.Б. С У статті досліджується закріплення політико-правових принципів конституційного ладу в Конституції Ук 345
19627 Інформаційна логістики в контролінгу аграрного підприємства Волонтир Л.О. Тд 315
19622 Комп’ютерна програма «Рахунки бухгалтерського обліку» О.І. Черешневий, Т.В. Гончарук Ас Програма передбачена, як довідник рахунків бухгалтерського обліку для бухгалтерів бюджетних установ. 147
19621 Мобільні додатки – модернізація системи бюджетного обліку Гончарук Т.В., Черешневий О.І. С У статті розглянуто підходи щодо процесу модернізації системи бюджетного обліку, зокрема шляхом впро 244
19619 Грунтово-регіональні особливості сівби та розробка стенду сівалки Пришляк В.М. С Значна частина площ сільськогосподарських угідь розміщена на схилових землях змінної крутизни. Родюч 195
19618 Ріст і розвиток сортів помідора у відкритому грунті за дії біопрепаратів Карпенко К. М., Герасько Т. В., Вдовенко С. А. С Досліджено використання біопрепаратів азотофіту-р та фітоциду-р при вирощуванні помідора розсадним с 297
19617 Методика навчання майбутніх агроінженерів Олійник Н.А. С Статтю присвячено пошуку ефективних способів підвищення якості вищої аграрної освіти з позицій механ 376
19616 Чинники, що впливають на формування у ВНЗ потреби в здоровому, фізично активному способі життя Бочарова В.Б. С У статті, на основі аналізу результатів анкетного опитування, досліджується значимість чинників, які 117
19615 Influence of the technology of the through study of agricultural machines on the agroengineers’ readiness for the project activity Pryshliak V. Суз Here is presented the influence of pedagogical technology of the through study of agricultural machi 78
19614 Theory of project preparation of agroengineers on tne basis of scientific work on the development of agricultural machinery Pryshliak V. Суз The conducted scientific researches on the theory of project preparation of agroengineers are based 80
19613 Protection of soils and water resources as an important factor in forming preparation to the project activity of future agroengineers in institutions of higher education Pryshliak V. Суз Here are presented the results of scientific researches on the study of the bases of protection of s 80
19612 Виробничі функції агроінженера та технології проектної підготовки у закладах вищої освіти Пришляк В.М. С У статті висвітлюються вимоги ринку праці до сучасного агроінженера, котрі ґрунтуються на його здатн 520
19611 Розвиток дидактичного забезпечення підготовки агроінженерів на початковому етапі навчання Пришляк В.М. Тд На основі розробленого спеціального понятійного апарату, системного підходу до проектної діяльності, 114
19610 Сучасні елементи розвитку логістичного управління ланцюгами постачання Качуровський С.В. С У статті розглядаються сучасні елементи розвитку логістичного управління ланцюгами постачання. Обґру 231
19608 Вплив згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки «Ефіпрот» на продуктивність молодняку свиней Вугляр В. С. Сун У статті представлено аналіз результатів дослідження продуктивності молодняку свиней великої білої п 129
19606 Обліково-аналітичне забезпечення систем економічної безпеки підприємства Волонтир Л., Лоянич Ж. Тд 260
19605 Функціонування вітчизняного фондового ринку Волонтир Л., Мандро А. Тд 239
19604 Фінансово-економічна, кредитна та облікова політика підприємств Волонтир Л., Радовець С Тд 268
19603 Особливості антикризової політики на підприємстві Волонтир Л, Шамрай В. Тд 234
19602 Моделювання впливу факторів виробництва на якість продукції: інформаційне забезпечення Волонтир Л.О. Тд 126
19601 Інформаційні технології в аудиті Волонтир Л.О. Тд 287
19600 Концептуальні засади інформаційної логістики бізнес-структур підприємств АПК Волонтир Л.О. Тд 293
19599 Інформаційна система підприємства: логістичні принципи побудови Волонтир Л.О. Тд 466
19585 Automatic system for modeling vibro-impact unloading bulk cargo on vehicles = Автоматична система моделювання віброударного розвантаження сипучих вантажів на транспортні засоби (Web of Science) Iskovych-Lototsky R. D., Ivanchuk Y. V., Veselovska N. R. СSc This article is devoted to the development of an automated system for the theoretical study of vibro 233
19584 Загальні принципи побудови і дослідження детермінованих моделей вібраційних та віброударних машин з гідроімпульсним приводом Веселовська Н. Р., Зелінська О. В., Іванчук Я. В. Сун Розглянуті принципи побудови і дослідження детермінованих моделей вібраційних та віброударних машин. 219
19583 Розробка штамбового струшувача вібраційного типу Веселовська Н. Р., Руткевич В. С., Яремчук О. А. Сун Запропоновано гідравлічний вібратор, який використовується в якості автономного вузла привода робочи 199
19580 Участь в XVІІІІ Мііжнародній науково-техніічноїй конференції “Віібрації в технііціі та технологііях”, 11-12 жовт. 2018 р. Деревенько І. А. Д XVІІІІ Мііжнародна науково-техніічна конференція “Віібрації в техніці та технологіях” присвячена 140 194
19575 Обгрунтування конструктивних особливостей робочих органів відцентрових граблів-сіноворушилок Кондратюк Д. Г., Паладійчук Ю. Б., Григоришен В. М. Суз З метою збільшення продуктивності відцентрових граблів-сіноворушилок запропоновано удосконалену конс 326
19574 Особливості збирання насіння люцерни Спірін А.В., Твердохліб І.В. Тд 130
19573 Технологія отримання біопалива з курячого посліду Середа Л.П., Паладійчук Ю.Б., Зінєв М.В. С Розглянуто перспективну технологію утилізації пташиного посліду, за допомогою спалювання в суміші з 302
19572 Система приводу активної фрези для обробітку грунту по технології Strip-Till Середа Л. П., Паладійчук Ю. Б. Тд 98
19571 Динаміка руху виконавчих органів машини з приводом просторових коливань Омельянов О. М. Сун У статті розглянута конструкція приводного механізму сепаратора сипкої сільськогосподарської продукц 115
19570 Influence of a material and the technological factors on improvement of operating properties of machine parts by reliefs and film coatings Posviatenko E., Posviatenko N., Budyak R., Shvets L., Paladiichuk Y., Aksom P., Rybak I., Sabadash B., Hryhoryshen V. СSc Розглянуто сумiсний вплив попереднього холодного пластичного деформування i екологiчних мастильних р 241
19569 Суміщення процесів витирання насінників бобових трав із сепарацією насіннєвого вороху Спірін А.В, Твердохліб І.В. Тд 125
19565 Спеціальний електрогідравлічний розподільник Стаднік М. І., Іванов М. І., Моторна О. О., Переяславський О. М. Суз Виконано аналіз застосування сучасних агрегатів з електроуправлінням в різних машинах як агропромисл 268
19564 Оптимізація складу генеруючого обладнання автономного енергопостачання тваринницької ферми при використанні біогазу Стаднік М.І. Сун Запропоновано методику формування складу та вибору потужності когенераційних генераторних установок 367
19562 Исследование тяговых характеристик электромагнитов системы автоматики Стадник Н. И., Иванов Н. И., Моторная О. А., Переяславский А. Н. С Розглядається питання створення низьковольтних електромагнітів малої потужності підвищеної надійност 96
19561 Аналіз надійності роботи агрегатів малої ГЕС та розробка рекомендацій до її підвищення Стаднік М. І., Васильківський В. А. Сун В статті проведено аналіз надійності роботи агрегатів малої ГЕС, запропоновано засоби автоматизації, 128
19560 Повышение энергоеффективности использования ленточных конвейеров при интенсивной угледобыче Семенченко А.К., Стадник Н.И., Белицкий П.В., Семенченко Д.А. С Теоретичні дослідження впливу швидкості стрічкового конвеєра на енергоспоживання транспортування ван 205
19559 Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції» 25-26 жовтня 2018 р. м. Вінниця ВНАУ Пк 149
19558 Вібраційне перемішування сипких технологічних систем переробних та харчових виробництв Полєвода Ю.А., Михальова Ю.О. Тд Однією з найбільш актуальних проблем при впровадженні сучасних високоінтенсивних технологій у переро 96
19556 Продуктивність та динаміка плодоношення сортів та гібридів кабачка в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І.І. С Наведено результати досліджень вивчення продуктивності та динаміки плодоношення різних сортів та гіб 211
19555 Оцінка стійкості системи електропривода вертикально-свердлильного верстата 2А135 для реалізації процесів штампування обкочуванням Видмиш А., Штуць А. Тд Оцінка стійкості системи електропривода. Дослідження системи на стійкість передбачає використання за 182
19554 Наближений метод визначення освітленості під час виконання енергетичного аудиту системи зовнішнього освітлення Бабенко О.В., Видмиш А.А., Штуць А.А. С В статті проаналізовано процес практичного визначення освітленості вітильників зовнішнього освітленн 366
19550 Визначення теоретичної роботи руйнування зерна кукурудзи Купчук Ігор Миколайович Тд 101
19549 Перспективи застосування вібраційних ефектів в сипких технологічних системах харчових і переробних виробництв Полєвода Ю.А., Цуркан О.В., Михальова Ю. Тд Перспективи застосування вібраційних ефектів в сипких технологічних системах харчових і переробних в 304
19548 Розробка вібраційної машини для виробництва високодисперсних сипких матеріалів Полєвода Ю.А., Янович В.П. Тд Розробка вібраційної машини для виробництва високодисперсних сипких матеріалів 455
19547 Перспективи розвитку конструктивних схем віброприводів технологічних та транспортних машин АПК Купчук Ігор Миколайович Пк 145
19546 Соціальне підприємництво: стан та перспективи Потапова Н., Мороз О. Тд Наразі Україна проходить важливий період реалізації своєї цілі щодо підвищення соціального, економі 381
19545 Програма міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції" 25-26 жовтня 2018 року м. Вінниця Солона О.В. Пк Застосування вібротехнологій при виробництві трав`яного борошна 133
19544 Статика взаємодії абсолютно твердих тіл із сипким середовищем Солона О.В., Ковбаса В.П. Пк 115
19543 Состояние и перспективы производства мяса птицы в Украине Царук Л.Л. С В статье исследованы современные тенденции развития отрасли птицеводства в Украине. 109
19542 Вібраційні гомогенізатори молока Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О., Янович В.П. С Виділено визначальний фактор гідродинамічного диспергування молочної емульсії – прискорення потоку, 225
19541 Перспективність створення колекції півоній на базі Ботанічного саду «Поділля» Вінницького національного аграрного університету Мазур В.А, Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. С Проаналізовано сучасний стан напрямків використання трав’янистих видів Paeonia L. та визначено їх п 692
19540 Вплив сухого «Екстракту ехінацеї блідої» на склад печінки перепелів Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Вознюк О. І. С За результатами досліджень встановлено, що за додаткового уведення до повнораціонного комбі 256
19539 Вплив кліматичних умов на врожайність рослин люпину білого Панцирева Г. В. Тд 119
19538 Продуктивність і динаміка плодоношення рослин кабачка залежно від сортових особливостей та стимулятора росту в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І.І. С Наведено результати експериментальної роботи з вивчення продуктивності та динаміки плодоношення рос 120
19537 Вплив параметрів системи живлення на роботу гідростатичних підшипників насоса PVC 1.63 Іванов М.І., Ковальова І.М. Тд Викладені шляхи усунення відхилень в роботі системи живлення гідростатичних підшипників насоса PVC 163
19536 Вплив мульчування грунту на урожайність плодів кабачка в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І.І. С Проведені дослідження показали, що застосування мульчувальних матеріалів позитивно впливало на форму 346
19535 Вплив строків висаджування та віку розсади на продуктивність фізалісу мексиканського в умовах Правобережного Лісостепу України Вдовенко С. А., Полутін О. О. С Визначити оптимальні строки висаджування розсади фізалісу мексиканського у відкритий ґрунт на продук 131
19534 Продуктивність та гематологічні показники у м’ясних перепелів за дії ферментного препарату «Ксилолад» Чудак Р. А., Побережець Ю. М., Вознюк О. І., Авраменко В. В. Суз Метою наших досліджень було вивчити продуктивну дію ферментного препарату «Ксилолад» у годівлі переп 222
19533 Люцерна посівна як стабілізувальний чинник інтенсифікації кормовиробництва Петриченко В.Ф., Гетман Н.Я., Циганський В.І. С Визначено вплив інокуляції насіння та оптимізації рівня кислотності ґрунту на формування кормової пр 189
19532 Наукова парадигма інформаційного забезпечення управління розвитком біоенергетики в Україні Правдюк Н.Л., Алєксєєнко С.А. С Метою статті є формування контуру наукової парадигми інформаційного забезпечення управління галуззю 189
19530 Дослідження впливу конструктивних параметрів роздільника потоку адаптивної системи гідравлічних приводів відокремлювача на стійкість її роботи Іванов М.І., Руткевич В.С., Ковальова І.М. Тд Проведений аналіз впливу параметрів системи гідроприводів відокремлювача консервованих кормів на сті 147
19529 Strategy of government of menedement state land: foreign experience Samborska O. Суз An author accents attention on the processes of redistribution of the landed lands when after the 113
19526 Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом Іскович-Лотоцький З. Д., Зелінська О. В., Іванчук Я. В. Мвв Визначено високу ефективність технологічного процесу формоутворення заготовок з порошкових матеріалі 142
19525 Якість м’яса перепелів за дії фітобіотика = Phytobiotic effect on quils meat quality Чудак Р. А., Побережець Ю. М., Вознюк О. І., Добронецька В. О. Суз Встановлено, що використання у годівлі перепелів сухого екстракту ехінацеї блідої сприяє більшому на 258
19524 Інформаційна логістика бізнес-структур малих підприємств Волонтир Л.О. С Стаття присвячена аналізу інформаційної логістики малих підприємств. Виділено такі типові підприємст 170
19520 Investigation of oil extraction from the canola and soybean seeds, using a microwave intensifier = Дослідження екстракції олії з насіння ріпаку та сої при використанні мікрохвильового інтенсифікатора (Web of Science) Bandura V., Bulgakov V., Adamchuk V., Ivanovs S. СSc Інтенсифікація технологічних процесів при виробництві рослинних олій є актуальною технологічною зада 86
19519 Формування системи інноваційно-орієнтованого розвитку аграрних підприємств Шаманська О.І. С У статті розглянуто шляхи активізації інноваційного розвитку підприємств аграрної сфери в умовах кон 500
19517 Диверсифікація розвитку виробництва біопалив - основа забезпечення продовольчої, енергетичної, економічної та екологічної безпеки України Калетнік Г.М. С Мета. Провести комплексне дослідження з наукового забезпечення та розробити Концепцію енергетичної а 93
19516 Розвиток конструктивної реалізації вібромеханічного перемішування сипких технологічних мас Михальова Ю.О. С У статті проведено аналіз обладнання для перемішування сипкої сировини. Виконано огляд існуючого обл 260
19515 Генотипні відмінності сортів сої за вмістом та виходом олії для виробництва біодизеля Калетнік Г. М., Браніцький Ю. Ю., Гунько І. В., Мазур О. В. С У результаті проведених досліджень виділено сорти сої, які забезпечували високу урожайність, вміст о 137
19514 Розроблення конструктивної схеми керованого вібраційного приводу для транспортних і технологічних машин АПК Купчук І. М. Тд Одним із перспективних шляхів розширення технологічних можливостей машин, що використовуються в агро 85
19512 Досвід організації та розвитку дистанційного навчання в державних університетах США Гаврилюк Н.М. Тд У статті здійснено огляд досвіду організації та розвитку системи дистанційного навчання в 111
19511 Вирощування ремонтних телиць м'ясного комолого сименталу на Буковині Калинка А., Казьмірук Л, Прусова Г. С Наведено результати досліджень ретроспективних даних на поголів`ї ремонтних теличок. 101
19510 Влияние апивита на жизнеспособность пчелиных семей в период зимовки Разанова Е.П. С Изучено влияние углеводной подкормки с апивитом (биодобавка на основе пчелиного подмора) на жизнесп 163
19509 Ручная картофелесажалка для проросших клубней Томчук В. В. С Изготовить и провести испытания экспериментальной ручной картофелесажалки с полным циклом выполнения 229
19507 Інформаційні ресурси при формуванні собівартості продукції в системі управління підприємством Фостолович Р.С., Фостолович В.А. С Потреба постійної поінформованості управлінського персоналу у фактичних даних про структурні елемент 273
19500 Контроль земельних ресурсів в Україні та шляхи його удосконалення Фабіянська В. Ю. С У статті досліджено сутність контролю земельних ресурсів відповідно до чинного законодавства. На під 128
19499 Факторы определяющие сыропригодность молока Новгородская Н.В. С В статье изучены факторы влияния паратиповых факторов на сыропригодность молока и разработаны меры п 71
19498 Використання рослинної клітковини у м’ясних напівфабрикатах Новгородська Н.В. Сун Об’єктом дослідження були м`ясні напівфабрикати з м’яса яловичини та клітковини насіння льону. 107
19497 Підвищення якості м’яса птиці на стадіях виробництва Новгородська Н.В. Тд Вплив різних стадій виробництва на якість м’яса птиці. 179
19496 Структуризація земель природно-заповідного фонду Центрального Лісостепу України Гальченко Н.П., Ільченко В.В., Мудрак О.В., Мудрак Г.В. Тд У роботі для території Центрального Лісостепу (Вінницької, Черкаської та Полтавської областей) прове 146
19492 Національна специфіка ділової етики в різних країнах світу Ребяк К., Тимкова В.А. Тд 102
19491 Market conditions of feedstock base formation at the processing enterprises of oil and fat industry Dovhan Y. Тд 122
19490 Творчий потенціал майбутнього фахівця як необхідна умова якості його професійної підготовки Бурдейна Л.І. Тд 173
19484 Планувальник поверхні ґрунту (Пат. на корисну модель № 124010) Яропуд В. М., Швець Л. В. Пнк Планувальник поверхні ґрунту містить причіпний пристрій, основну та бічні рами, ходові колеса, вирів 86
19483 Планувальник поверхні ґрунту (Пат. на корисну модель № 127386) Швець Л. В., Труханська О. О. Пнк Планувальник поверхні ґрунту містить причіпний пристрій, основну та бічні рами, ходові колеса, вирів 155
19480 Механізм державного регулювання банківської сфери Ставська Ю.В., Дуля О.В. Тд Державне регулювання банківських послуг являє собою об’єктивний процес, основою якого є вплив держав 116
19479 Current trends of realization of export potential of agricultural sector of Ukraine Salkova I. Тд In terms of economic and political instability in the country, conflict in the east, slow reforms, t 321
19473 Вібророторна дробарка (Пат. на корисну модель № 124326) Солона О. В., Купчук І. М., Янович В. П. Пнк Вібророторна дробарка містить завантажувальну та розвантажувальну горловини, ротор з молотковими бич 102
19472 Побудова конкурентної моделі управління бізнес-процесами в сучасному вищому навчальному закладі Волошина О.В., Молоченко В.В., Дев’ятко В.В. С Концепція згідно якої ВУЗ надає у вигляді набору бізнес-процесів, а управління його діяльністю, як у 132
19471 Пізнавальна активність студента: психологічний аспект Клибанівська Т.М. Тд Пізнавальна активність студента. 200
19470 Маховик "VDMI" (Пат. на корисну модель № 124327) Янович В. П., Купчук І. М. Пнк Маховик "VDMI" містить корпус, основу, поршні-тягарі з можливістю радіального переміщення, 111
19469 Мобільний роздавач-змішувач кормів (Пат. на корисну модель № 126951) Любін М. В., Яропуд В. М., Токарчук О. А. Пнк Мобільний роздавач-змішувач кормів складається з кузова, розміщеного на ходовій частині, і вивантажу 118
19468 Система живлення дизельного двигуна з електронним регулюванням складу суміші (Пат. на корисну модель № 125234) Гунько І. В., Пришляк В. М., Пясецький А. А., Бурлака С. А. Пнк Трипаливна система живлення дизельного двигуна, котра складається з електронного блока керування, да 127
19467 Газогенераторний твердопаливний котел (Пат. на винахід № 117142) Рубаненко О. Є., Рубаненко О. О., Дмитришен О. М., Гунько І. О. Пнв Винахід належить до опалювальної техніки, зокрема до газогенераторних твердопаливних котлів, та може 267
19466 Сертифікат про участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні моделі розвитку агропромислового виробництва: виклики та перспективи» 27 вересня, Глухів, ГАТІ СНАУ Деревенько І. А. Ск Сертифікат. 96
19465 Вібраційний млин (Пат. на корисну модель № 129643) Янович В. П., Солона О. В., Сосновська Л. В. Пнк Вібраційний млин містить тороподібну помольну камеру, завантажувальну та розвантажувальну горловину, 114
19462 Проблеми міграції робочої сили та шляхи їх вирішення у Вінницькій області Кубай О.Г., Страпачук М.Ю. Тд 158
19461 Аграрні розписки в Україні як нові можливості розвитку АПК Кубай О.Г., Басараба В.М. Тд 134
19460 Забезпеченість аграрного сектору України земельними ресурсами Кубай О.Г., Гдадкіх Т.В., Томчук В.І. Тд 110
19459 Інвестиційна діяльність Вінницької області: проблеми та перспективи Кубай О.Г., Омельчук Ю.В., Дідик Ю.А. Тд 109
19458 Інноваційні технології формування професійної компетентності фахівців з менеджменту Мазур К.В. Тд 272
19457 Стан фінансового забезпечення процесів відтворення в аграрній економіці Мазур А.Г., Мазур К.В., Гонтарук Я.В. Тд 143
19456 Матеріально-технічне забезпечення аграрного виробництва Кубай О.Г., Марчик Є.К. Тд 124
19455 Тенденції розвитку ринку органічної агропродовольчої продукції в Україні Логоша Р.В., Хрипко О.Л. Тд В аграрному секторі світової економіки в останні десятиліття зміцнює свої позиції та набуває поширен 115
19450 Граничні умови сушіння насіння гарбуза Цуркан О. В.,Полєвода Ю. А., Присяжнюк Д. В. Тд Визначення граничних умов сушіння насіння гарбуза. 78
19449 Сучасний стан екологічно безпечної продукції в Україні Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М. Тд Застосування при вирощуванні сільськогосподарських культур великої кількості хімічних засобів захис 223
19448 Значення конюшини лучної у біологізації землеробства Забарна Т.А. Тд 124
19447 Кореневі рештки конюшини лучної у вирішенні проблеми родючості ґрунту Забарна Т.А. Тд 154
19446 Конкурентоспроможність моделей технологій вирощування конюшини лучної Забарна Т.А. Тд 119
19445 Ботанико-биологическая характеристика и агротехника выращивания дурмана обыкновенного Телекало Н.В., Бурбело Д.В. Тд Дурман обыкновенный - однолетнее травянистое растение из семейства Пасльованих (Solanaceae) 50-120 с 183
19444 Дослідження способів плавлення ожеледі в розподільчих електричних мережах Рубаненко О., Явдик В. Тд Одним з головних завдань будь-якої енергосистеми є надійне електропостачання споживачів, яке здійсню 121
19443 Heat and power supply of agroindustrial enterprises using bioresources Yavdyk V., Rubanenko O. Тд Creating microgrids, taking into account the experience of other countries, such as India, is a prom 129
19442 Хмарні технології для вирішення бізнес-задач у малому та середньому бізнесі Бахарєва Я. В. Тд Використання вітчизняними підприємствами хмарних технологій здійснюється для різних додатків, баз да 169
19441 Периферійна організація як структурний компонент лексико-семантичного поля "час" у мові повісті Михайла Стельмаха Горобець А. Тд 198
19440 Вплив біопрепарату на формування симбіотичного потенціалу квасолі овочевої (Phaseolus vulgaris l.) в умовахПравобережного Лісостепу України Литвинюк Г.В. Тд 224
19439 Маркетингова політика комунікацій у системі розвитку підприємництва Джеджула О.М. Тд Маркетингова політика розглядається як система дій підприємства, спрямована на забезпечення взаємоді 152
19438 Стратегія і тактика антикризового управління підприємством Прилуцький А.М., Артенюк В.С. Тд Проведення стратегічних і тактичних антикризових заходів є створення таких суб`єктів підприємницької 406
19437 Проблеми та перспективи розвитку ринку банківських послуг в Україні Прилуцький А.М., Гунців В.А. Тд Залучені кошти банку є головним джерелом для кредитних, фінансових і інвестиційних продуктів, тому п 276
19436 Вплив електромагнітного поля на ріст та розвиток мікобактерій туберкульозу Войціцька О.М. Тд Бурхливий розвиток науково-технічного прогресу за останні десятиліття призводить до збільшення техно 369
19435 Стратегічні орієнтири розвитку аграрного сектору економіки України Гарбар Ж.В. Тд З’ясовані стратегічні цілі, завдання та орієнтири розвитку аграрного сектору економіки України. 150
19434 Меманізми антикризового фінансового управління на підприємстві Прилуцький А.М., Артенюк В.С. Тд Узагальнення сучасних теоретичних положень та методологічних аспектів фінансового механізму антикриз 131
19433 Методичні підходи щодо оцінки фінансового стану підприємства Прилуцький А. М., Тимченко О. В. Тд Залежно від мети та завдань аналізу в кожному конкретному випадку вибирають оптимальний саме для цьо 167
19432 Встановлення раціонального рівня енергії та оптимальних параметрів ультразвукової кавітаційної обробки технологічних середовищ Берник І.М. Тд The necessity of research and establishment of conditions for the intensification of processes of ul 426
19431 Роль цифрової економіки в процесі інтеграції освіти України в європейський простір Коляденко С.В. Тд Підготовки спеціалістів будь-якого напряму в нових умовах функціонування економіки в глобалізованому 131
19427 Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті України та інших країн світу Ушкаленко І.М. Тд Рівень розвитку країни значною мірою визначається рі-внем розвитку освіти, яка повинна на нинішньому 121
19426 Облікова ставка НБУ та макроекономічні ризики Прилуцький А.М. Тд Одна з найголовніших причин для підвищення облікової ставки – це девальваційні ризики. Такий крок НБ 120
19422 Вирівнювач поверхні грунту (Пат. на корисну модель № 127353) Бабин І. А. Пнк Вирівнювач поверхні ґрунту, що містить причіпний пристрій, раму, ходові колеса, вирівнювальні пристр 166
19420 Мова, культура та освіта Пк 231
19419 Тритрубний теплоутилізатор (Пат. № на корисну модель № 126074) Яропуд В. М., Бабин І. А. Пнк Теплоутилізатор містить три коаксіально встановлені труби (внутрішню, середню і зовнішню), трубку дл 104
19417 Інфрачервона вібраційна сушарка для дисперсних матеріалів Зозуляк І. А., Зозуляк О. В. Тд Сушарки з киплячим шаром являються одними з найбільш прогресивними апаратами для сушіння. Про 164
19416 Оцінка якості дистракторів у математичних тестах Найко Д.А. Тд 86
19415 Вплив строків сівби на стійкість гібридів кукурудзи до вилягання Колісник О.М. Тд Кукурудза в Україні за останні роки набула вагомого значення для зернового балансу країни і за оста 104
19414 Стійкість самозапилених ліній кукурудзи до Ustilago zeae sphacelotheca reiliana Колісник О.М. Тд В Україні кукурудза є однією з провідних зернових культур. Аналіз родоводів сучасних гібридів вітчиз 112
19413 Поширення амброзії полинолистої залежно від кліматичних умов Ватаманюк О.В. Тд амброзія полинолиста, клімат 122
19406 Бізнес-аналітичні системи в управлінні логістикою Потапова Н. А. Тд Стрімкий розвиток сучасної економічної науки зумовив появу нових течій та напрямів досліджень. Одним 105
19405 Економетричне обгрунтування оцінок якості продукції в логістичних ланцюгах Потапова Н. А. Тд Основним принципом логістичного менеджменту є управління процесами діяльності направлене на максимал 226
19404 Корпоративний розвиток в Україні Потапова Н., Андрощук М. Тд Корпорація - це акціонерне товариство, що поєднує діяльність декількох фірм для досягнення їхніх за 244
19403 Перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні Потапова Н., Білявська А. Тд Соціальне підприємництво поєднує ділову винахідливість з власними матеріальними ресурсами, виступаюч 305
19402 Фотосинтетична продуктивність рослин квасолі звичайної в умовах Правобережного Лісостепу Шкатула Ю.М. С Розглянуто вплив використання гербіцидів та стимуляторів росту на динаміку формування листкової пове 232
19401 Оцінка рівня забур'яненості агрофітоценозів основних сільськогосподарських культур в умовах дослідного поля ВНАУ Пелех Л.В. С У статті розглянуто загальні особливості формування типів забур`яненості основних сільськогосподарсь 198
19400 Проблема практичної підготовки випускників ВНЗ аграрного спрямування Шевчук О.Ф. Тд 154
19399 Використання теорії корисності при прийнятті управлінських рішень в інноваційній діяльності підприємства Бурдейна Л.І., Шевчук О.Ф. Тд 123
19397 Механізм пільгового кредитування фермерів та його регіональні програми Алескерова Ю.В. Тд У системі державної підтримки пільгове кредитування займає особливе місце. 173
19396 Джерела формування та оцінка внутріщніх фінансових потоків підприємства Вільчинська Н. Л., Алескерова Ю. В. Тд Для того щоб забезпечити високий рівень розвитку, необхідно визначити джерела, які б забезпечити дія 151
19395 Розвиток експортного потенціалу харчової галузі в умовах глобалізації Брояка А.А. Тд Харчове виробництво посідає вагоме місце у національній економіці, адже воно задовольняє першочергов 97
19394 Развитие продовольственного рынка Украины в контексте евроинтеграции Брояка А.А. Тд В условиях активного формирования интеграционных связей со странами Европейского Содружества, станов 73
19393 Дослідження стійкості адаптивної системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму Руткевич В. С. Сун Розглядаються проблеми зменшення енергоємності процесу відокремлення консервованих кормів з траншейн 263
19390 Мясная продуктивность бычков при коррекции рациона дефицитными микроэлементами Фарионик Т.В. Трачук Е.Г. С В статье проанализированы современные данные биологической роли некоторых микроэлементов на мясную п 79
19389 Особливості логістичних процесів аграрних підприємств Потапова Н., Бурмій В. Тд Логістичні процеси 187
19388 Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств Потапова Н., Колодій Ю. Тд Проблематика активізації інноваційної діяльності вітчизняних підприємств набуває принципового значе 235
19385 Банківська криза: сутність, причини та шляхи подолання Вдовенко Л.О., Думбровський В. Тд Банківська система України впродовж років виявилась найбільш піддатливою до впливу фінансових 121
19384 Інноваційно-інвестиційний розвиток як рушійний фактор економічного успіху підприємства Потапова Н., Топіна Р. Тд Для забезпечення успішної діяльності підприємств важливого значення набуває розвиток інноваційно-ін 449
19383 Особливості страхування сільськогосподарських підприємств Дзюбенко О. Б., Алескерова Ю.В Тд До збірника матеріалів конференції увійшли тези доповідей, що стали предметом обговорення учасників 135
19380 Вплив сортових особливостей на урожайність та якість продукції кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Паламарчук І.І. С Наведено результати досліджень вивчення урожайності та якості продукції кабачка залежно від сорту та 197
19378 Морфологічні показники крові бугайців за експериментального хронічного кадмієвого токсикозу Лавришин Ю.Ю., Гутий Б.В., Паладійчук О.Р., Віщур В.Я. Сун Згодовування бугайцям кадмію хлориду у дозі 0,04 мг/кг тварини сприяло до зниження кількості еритроц 263
19372 Фінансові ресурси страхових компаній та їх оподаткування Томчук М. О., Льовкіна О. В., Алескерова Ю.В. Тд Репутація страхової компанії, її реальні можливості надати страховий захист, політика компанії стос 118
19371 Сутність міжнародної конкурентоспроможності аграрного підприємства в умовах сьогодення Санцевич В. О., Алескерова Ю. В. Тд В теперішній час умови господарювання характеризуються тим, що виробники продукції чи надавачі послу 131
19367 Економічна ефективність технології вирощування квасолі Мазур В.А., Гайдай Л.С. С Наведено результати наукових досліджень за 2014-2016 роки з вивчення впоиву передпосівної інокуляції 205
19365 Вплив харчування на здоров'я студентської молоді Олійник Н.А., Віннік Ю.В. С У статті розглядається вплив харчування на здоров`я студентської молоді. 829
19364 Інноваційні підходи до кредитування аграрного підприємства Лесько Л. М., Алескерова Ю. В. Тд Розвиток та удосконалення кредитування аграрного підприємства є однією з передумов ефективної, прибу 210
19363 Проблеми банківської системи в контексті фінансового забезпечення підприємств аграрного сектору Вдовенко Л.О. Тд Позиція аграрного сектора економіки в майбутньому залежить від рівня довготермінових інвестицій та й 196
19360 Особливості страхування сільськогосподарських культур в аграрному секторі та перспективи його розвитку Якубовська Я. Р., Алескерова Ю. В. Тд Найбільш ризиковим в сільськогосподарському виробництві є вирощування урожаю сільськогосподарських 197
19353 Independent extracurricular work at the agrarian coplleges of the USA Тимощук Н.М. Тд The undoubted advantage of American higher education is its extraordinary flexibility in methods, f 182
19351 Темарій голоду в малій прозі Миколи Понеділка Тимощук Н.М. Тд Проаналізовано особливості моделювання штучного голоду у малій прозі маловідомого українського діасп 186
19348 Контролінг фінансових ризиків підприємств Терещук І. О., Алескерова Ю. В. Тд У збірнику представлені матеріали ІII Міжнародної науково-практичної конференції «Новий погляд на р 121
19338 Проксемічні особливості невербального спілкування менеджера Тимкова В.А. Тд У статті розглянуті питання невербальних засобів спілкування, що недостатньо висвітлені в науковій л 123
19314 Дослідження математичної моделі вібраційного млина для подрібнення мінералів Друкований М.Ф., Янович В.П., Дишкант Л.В., Ольшевський А.І. Сун В статті наведено кінематичний аналіз математичної моделі вібраційного млина і наведено дослідження 100
19313 Трансформація ідеї університету в епоху постмодерну Лечук К.І. Тд Розвиток університету як суспільної інституції. 87
19312 Структура потребления и индекс потребительских цен в Украине Хаецкая О. П. Тд Отмечено что в структуре потребления важное место занимает изменение цен на товары и услуги. Проанал 67
19311 Перспективи розвитку зовнішньекономічної діяльності агропромислових ринків Хаєцька О.П. Тд Зовнішньоекономічна діяльність агропромислових ринків є формою господарської діяльності, яка пов’язу 129
19310 Food supply chain development in Ukraine as a way to agricultural sector growth Кірєєва Е.А. Тд Agricultural sector as a base of the national and international food security is the most important 87
19307 Освітньо-виховний потенціал екологічної естетики в епоху глобальних трансформацій Тарасенко Г. С., Мудрак О. В., Мудрак Г. В., Хаєцький Г. С. Тд У контексті гуманітаризації екологічного знання цілком об’єктивно виникла тенденція створення концеп 268
19306 Виробництво органічної продукції як один із шляхів розвитку «зеленої економіки» в Україні Білокінна І.Д. Тд 120
19305 Роль саморегулівних організацій у розвитку аграрного сектору за принципами «зеленої економіки» Білокінна І.Д. Тд 145
19304 Продовольча безпека та економічні основи виробництва біопалива в Україні Фурман І.В. Тд Виробництво біопалива завжди залишається в полі зору науковців та викликає дискусії між його прихиль 187
19303 Роль та значення ОТГ у активізації розвитку сільських територій Костюченко Д. Л. Тд 189
19302 Інтеріоризація як складова формування цінності знань у процесі підготовки майбутнього фахівця аграрія Лебедєва Н.А. Тд Інтеріоризація як складова формування цінності знань у процесі підготовки майбутнього фахівця аграрі 103
19301 Modern Trends in Bankruptsy of Enterprises in Ukraine and their Solutions Shcherbaniuk O., Mazun V., Matiienko O.S. Тд 97
19300 What Is Insurance Korchun V., Marchuk Yu., Matiienko O.S. Тд 80
19299 Теоретичні основи конкурентоспроможності підприємств Грищук Н.В., Білоус К. Тд 137
19297 Кредит як балансуюче джерело формування оборотних фондів Семенюк Р. Тд Впродовж останніх років банківська система України розвивається динамічно, забезпечуючи високі темп 90
19295 Проблеми поєднання фундаментальних та спеціалізованих аспектів курсу фізики у підготовці студентів аграрних ВНЗ Хомяковський Ю.Л. Тд Курс фізики як навчальна дисципліна також створює фундамент для наступного засвоєння загальнопрофесі 132
19294 Створювана буковинська породна група червоно-рябої молочної худоби нової популяції на молочних фермах Буковини Калинка А.К., Лесик О.Б., Казьмірук Л.В. С У статті висвітлено питання господарської практики й теоретичних узагальнень процесів, яуі відбувают 181
19293 Моніторинг забруднення важкими метелами лісових ягід в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О.І. С