The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15257
Title: Управління фінансовими ресурсами підприємства апк (за матеріалами "Козятинхліб")
Authors: Бараболя Т.А., Мазур А.Г.
Keywords: Фінансовіресурси, прибуток, збиток, рентабельність
Date of publication: 2018-02-15 14:41:33
Last changes: 2018-02-15 14:41:33
Year of publication: 2018
Summary: Управління фінансовими ресурсами підприємства є однією з основних функцій фінансового менеджменту.В сучасних умовах, які характеризуються загостренням проблем збуту продукції, обумовлених відсутністю платоспроможного попиту, зниженням купівельної спроможності населення і суб’єктів господарюванн, наростанням інфляційних процесів, життєздатність підприємств напряму залежить від уміння їх керівництва маневрувати обмеженими фінансовими ресурсами для виконання фінансових зобов’язань.Це більш складною проблемою є забезпечення ефективності використання обмежених фінансових ресурсів підприємства. Таким чином, удосконалення системи управління фінансовими ресурсами підприємства є одним з ключових факторів підвищення ефективності всієї виробничо-господарської діяльності.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15257.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15257.pdf Size : 1276760 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska