The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 14968
Title: Дослідження конструктивно- технологічних параметрів плуга загального призначення
Authors: Поборознюк Олександр Анатолійович.
Keywords: плуг, технологічний процес, робочі органи, грунт
Date of publication: 2018-02-01 12:48:28
Last changes: 2018-02-01 12:48:28
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр
зі спеціальності 8.10010203 - Механізація сільського господарства. -
Вінницький національний аграрний університет Міністерства освіти і науки
України, Вінниця, 2017.
Робота складається з розрахунково-пояснювальної записки, що містить __
сторінок друкованого тексту та __ аркушів ілюстративної частини.
Метою роботи є зниження енергоємності технологічного процесу
основної обробки ґрунту, за рахунок розробки плуга загального призначення з
комбінованими робочими органами.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/14968.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 14968.pdf Size : 684389 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska