The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20551
Title: Формування базових професійних компетенцій бакалаврів - завдання сучасної освіти у ВНЗ аграрного профілю
Authors: Лутковська С. М.
Keywords: компетентність, професійна компетентність, професійна діяльність, бакалавр
Date of publication: 2019-06-04 12:05:14
Last changes: 2019-06-04 12:05:14
Year of publication: 2018
Summary: В статті визначено, що професійні компетенції є не лише професійними базовими (науковими) знаннями та вміннями, а й ціннісними орієнтаціями, мотивами діяльності бакалавра, стилем взаємин з людьми, з якими він працює, його загальною культурою, здатністю до розвитку свого творчого потенціалу. Компетентність поєднує знання та здатність безпосередньо застосовувати їх в професійній діяльності.


URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20551.pdf
Publication type: Статті
Publication: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» : зб. наук. пр. - Київ-Вінниця, 2018. - Вип. 52. - С. 337-341.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20551.pdf Size : 769352 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska