The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19619
Title: Грунтово-регіональні особливості сівби та розробка стенду сівалки
Authors: Пришляк В.М.
Keywords: грунт, схилові землі, стійкість руху, вчення акад. П.М. Василенка, проектування, пневматична сівалка, насіння, лабораторні умови
Date of publication: 2019-02-25 11:56:15
Last changes: 2019-02-25 11:56:15
Year of publication: 2018
Summary: Значна частина площ сільськогосподарських угідь розміщена на схилових землях змінної крутизни. Родючість ґрунтів на схилах не рівномірна і, переважно, знижується зі зростанням крутизни схилів. Ґрунти на схилах мають також змінні фізико-механічні характеристики, котрі наряду з крутизною схилів та іншими характеристиками впливають на стійкість руху машин. Вчення акад. П.М. Василенка, як фундаментальна методологія дає можливість теоретично описати як рух по поверхнях, із врахуванням сил тертя просторової системи у вигляді посівного МТА, так і рух часток насіннєвого матеріалу, добрив по робочих поверхнях на шляху від насіннєвого ящика до ложа, утвореного сошником у технологіях рівнинних полів і схилового землеробства. Для дослідження в лабораторних умовах якісних показники сівби кукурудзи (соняшнику) на схилових землях, функціонування систем, вузлів і механізмів сівалки точного висіву насіння з пневматичним апаратом усмоктувальної дії, розроблено та виготовлено стенд, адаптований як для умов горизонтальної місцевості так і полів зі змінним рельєфом.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19619.pdf
Publication type: Статті
Publication: Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка Серія: Технічні науки. - 2018. - Вип. 28. - С. 183-190.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19619.pdf Size : 339446 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska