The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17481
Title: Розробка пневматичної запобіжної системи плуга загального призначення
Authors: Єнік Ігор Русланович
Keywords: кам’янистий ґрунт, оранка, плуг, запобіжна система, пневматичний запобіжник, тяговий опір.
Date of publication: 2018-10-31 08:11:52
Last changes: 2018-10-31 08:11:52
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота складається зі вступу, 4 розділів, висновку, списку
використаної літератури. Повний обсяг роботи 77 сторінок, у тому числі 67
сторінок основного тексту, 42 рисунки та 9 таблиць.
Робота присвячена вирішенню актуально-практичної задачі зниження
енергоємності технологічного процесу обробки кам`янистих ґрунтів за
рахунок розробки пневматичної запобіжної системи плуга загального
призначення.
В процесі огляду існуючих конструкцій плугів із запобіжними
пристроями було вивчено та проаналізовано переваги і недоліки сучасних
конструкцій запобіжних систем плугів для обробки ґрунту, засмічених
камінням і розроблено їх класифікацію та було запропоновано
удосконалений технологічний процес основного обробітку засмічених
камінням ґрунтів і схема раціональної конструкції плуга з пневматичною
запобіжною системою.
Результатом теоретичних досліджень стали аналітичні залежності для
розрахунку: висоти стійки корпусу плуга, призначеного для обробки
кам`янистих ґрунтів; кутових швидкостей і кутових прискорень секції плуга,
що виникають при обході перешкоди різної форми; тиску в пневматичному
запобіжнику і сили його опору.
В ході експериментальних досліджень параметрів плуга з
пневматичною запобіжною системою було встановлено закономірності зміни
сили опору пневматичного запобіжника і тиску всередині нього в залежності
від величини його стиснення. Польові випробування секції, оснащеної
запропонованої пневматичної запобіжної системою підтвердили надійне і
якісне виконання процесів обробки ґрунту і обходу каменів. Термін
окупності капітальних вкладень на впровадження плуга із запропонованою
пневматичною системою становить 1,17 років.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17481.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17481.pdf Size : 2422205 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska