The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20653
Title: Фінансове забезпечення як важливий елемент фінансового механізму діяльності підприємств
Authors: Грищук Н. В., Турчик Т. В.
Keywords: підприємства, фінансові ресурси
Date of publication: 2019-06-11 10:05:47
Last changes: 2019-06-11 10:05:47
Year of publication: 2018
Summary: Питання фінансового забезпечення є невід’ємною складовою будь-якого суб’єкта
підприємництва, так як характеризує рівень стабільності грошових надходжень і
прибутковості, формування фінансових ресурсів, ведення поточної операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, забезпечує виконання фінансових зобов’язань перед діловими партнерами, бюджетом і цільовими фондами.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20653.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку та права : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., (14 трав. 2018 р., м. Полтава). У 5 ч. Ч. 4. - Полтава : ЦФЕНД, 2018. - С. 5-7.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20653.pdf Size : 490416 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska