The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19402
Title: Фотосинтетична продуктивність рослин квасолі звичайної в умовах Правобережного Лісостепу
Authors: Шкатула Ю.М.
Keywords: квасоля звичайна, сорт, гербіцид, стимулятор росту, чиста продуктивність фотосинтезу, Вінницький національний аграрний університет, ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум».
Date of publication: 2019-02-06 10:14:52
Last changes: 2019-02-06 10:14:52
Year of publication: 2018
Summary: Розглянуто вплив використання гербіцидів та стимуляторів росту на динаміку формування листкової поверхні, фотосинтетичний потенціал, динаміку чистої продуктивності фотосинтезу агроценозів квасолі звичайної в умовах Лісостепу Правобережного. Встановлено, що найкращі показники по фотосинтетичній продуктивності квасолі сорту Галактика були отримані у варіанті досліду, де застосовувались гербіцид Пульсар в нормі витрат 0,7 л/га та стимулятор росту Емістим С, в нормі витрати 10 мл/га: площа листкової поверхні була на рівні 39,2 тис. м2/дн./га, фотосинтетичний потенціал 0,59 млн. м2/дн./га, а чиста продуктивність фотосинтезу становила 5,3 г/м2 за добу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19402.pdf
Publication type: Статті
Publication: Сільське господарства та лісівництво. - 2018. - № 10. - С. 57-65.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19402.pdf Size : 1048599 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska