The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20568
Title: Рівень забур’яненості агрофітоценозу редьки олійної залежно від параметрів його формування
Authors: Цицюра Я. Г.
Keywords: редька олійна, бур’яни, агрофітоценоз, конкуренція, продуктивність
Date of publication: 2019-06-05 12:36:41
Last changes: 2019-06-05 12:36:41
Year of publication: 2018
Summary: Висвітлено результати узагальнення багаторічного вивчення особливостей формування бур’янів в агрофітоценозі редьки олійної з огляду на різну ширину міжрядь. Оцінено кількісний та видовий склад бур’янів на безгербіцидному фоні на фазу зеленого стручка. Розділено бур’яни за видовим та родовим складом з оцінкою особливостей ростових процесів та виділення критичних періодів у рості редьки олійної по відношенню до них. Проаналізовано вплив гідротермічних умов на спряжений ріст рослин у системі бур’ян-культурна рослина. Зроблено висновки щодо оптимальних варіантів ширини міжрядь для досягнення максимального протибур’янового ефекту.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20568.pdf
Publication type: Статті
Publication: Зб. наук. пр. Нац. наук. центру «Інститут землеробства НААН». - Вінниця : Твори, 2018. - Вип. 4. - С. 72-80.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20568.pdf Size : 536932 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska