The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 14967
Title: Обґрунтування конструктивно- технологічних параметрів апарату висівного зернової сівалки.
Authors: Радомський Іван Олександрович.
Keywords: сівба, сівалка, котушковий висівний апарат, насіння, показники
Date of publication: 2018-02-01 12:44:40
Last changes: 2018-02-01 12:44:40
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр
зі спеціальності 8.10010203 - Механізація сільського господарства. -
Вінницький національний аграрний університет Міністерства освіти і науки
України, Вінниця, 2017.
Робота складається з розрахунково-пояснювальної записки, що містить 85
сторінок друкованого тексту та 9 аркушів ілюстративної частини.
Метою роботи є удосконалення процесу висіву дрібнонасіннєвих культур
підвищенням якісних показників за рахунок застосування гвинтового
котушкового висівного апарату.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/14967.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 14967.pdf Size : 813687 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska