The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18476
Title: Гігієна тварин. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ОС «Магістр» із спеціальності - 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».
Authors: Варпіховський Р. Л.
Keywords: умови, утримання, тварина, гігієна, догляд, мікроклімат.
Date of publication: 2018-11-28 08:20:07
Last changes: 2018-11-28 08:20:07
Year of publication: 2018
Summary: Викладений матеріал методичних вказівок до виконання курсової роботи розроблено з метою надання студентам допомоги у самостійному пошуку літературних джерел за темою, використання технологічних і санітарно-гігієнічних норм із виробництва тваринницької продукції та розробці курсової роботи у відповідності до структури.
Методичні рекомендації розроблені для самостійного виконання індивідуальних завдань. Розрахунки здійснюються у відповідності до оцінки умов мікроклімату: освітлення приміщень, швидкості руху повітря та водопостачання тварин. Відпрацювання та засвоєння навчального матеріалу, закріпляє знання, уміння та навички. Курсову роботу студент виконує самостійно.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18476.pdf
Publication type: Методичні вказівки
Publication: ОС "Магістр". Спеціальність - 212 "Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза".
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18476.pdf Size : 1371360 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska