The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18234
Title: розвиток сучасних технологій надання банківських послуг в україні
Authors: Стефанишина Дарина Валеріївна
Keywords: банківські послуги, сучасні технології наданя банківських послуг, інфраструктура банківського ринку
Date of publication: 2018-11-28 16:39:44
Last changes: 2018-11-28 16:39:44
Year of publication: 2018
Summary: Розв`язання проблем оптимізації функціонування ринку банківських послуг в Україні є одним із ключових напрямів у загальній системі заходів щодо ефективного реформування усіх економічних відносин на ринкових засадах і забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку нашої країни на тлі глобалізації господарських процесів, загострення конкуренції на різних видах міжнародних ринків, включаючи і фінансові та інтеграції вітчизняної економіки у світове господарство.
Роль банків у цих процесах важко переоцінити з огляду на їхнє центральне місце у забезпеченні усіх суб`єктів господарювання та фізичних осіб необхідними послугами, без яких неможливі нормальний перебіг усіх бізнес-процесів на мікроекономічному рівні та неперервність розширеного відтворення на макроекономічному рівні загалом. Відтак цілком очевидною стає актуальність вивчення питань належної організації ринку банківських послуг, включаючи як відповідні теоретичні аспекти, так і практичні напрями його розвитку в контексті безпосереднього розв`язання завдань щодо підвищення якості банківського обслуговування різних груп клієнтів та загального рівня конкурентоспроможності банківських установ.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18234.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: керівник к.е.н. доц. Гуцаленко О.О.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18234.pdf Size : 2352331 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska