The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18578
Title: Підвищення ефективності діючих методів управління підприємством (за матеріалами тов «україна-т»)
Authors: Повх О.С. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.)
Keywords: Управління кадрами, адміністративні, економічні, соціально-психологічні методи управління підприємством, система управління підприємством, ефективність господарської діяльності підприємства
Date of publication: 2018-12-07 14:43:48
Last changes: 2018-12-07 14:43:48
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота: 98 с., 11 рисунків, 9 таблиць, 93 літературних джерела. Об’єктом дослідження даної магістерської роботи є процес забезпечення підвищення ефективності діючих методів управління підприємством ТОВ «Україна-Т». Метою даної магістерської роботи є формування і вдосконалення діючих методів управління підприємством, як економічною системою на основі аналізу різних теоретичних підходів до вирішення даної проблеми і практичного досвіду досліджуваного ТОВ «Україна-Т». Наукова новизна отриманих результатів полягає у комплексній розробці науково-теоретичного обґрунтування та практичних підходів до підвищення ефективності діючих методів управління підприємством. Практичне значення одержаних результатів обумовлено тим, що результати досліджень магістерської роботи можуть бути використані в діяльності ТОВ «Україна-Т» з метою покращання його діяльності.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18578.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18578.pdf Size : 930593 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska