The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17215
Title: Спосіб транспортування і очищення коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід № 117613)
Authors: Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Белоєв Х. І., Кангалов П. Г., Борисов Б. Г., Мітєв Г. В., Ткач З., Крочко В., Коренко М.
Keywords: пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів
Date of publication: 2018-09-13 15:56:58
Last changes: 2018-09-13 15:56:58
Year of publication: 2018
Summary: Об`єкт винаходу: спосіб та пристрій. 2. Галузь застосування: механізація
сільськогосподарського виробництва. 3. Суть винаходу: при вібраційному перетрушуванні вороху здійснюють індивідуальне відбирання з усієї нижньої дугоподібної поверхні перетрушувача і транспортування донизу тіл коренебульбоплодів, яке відбувається в різних напрямах, далі тіла коренебульбоплодів поштучно примусово протягують крізь обтирачі щіткового типу для обривання з них ростків гички та зчісування налиплого ґрунту.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17215.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 117613 UA, МПК A01D 17/08; A01D 17/06; A01D 33/08; B08B 1/02. - № a 2016 09514 ; заявл. 14.09.2016 ; опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16. - 5 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17215.pdf Size : 245031 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska