The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15947
Title: Обгрунтування параметрів зубової борони
Authors: Торохтій Олег Васильович
Keywords: грунт, гнутоштабовий зуб, борона, обробіток ґрунту, розпушування, кришіння, тяговий опір, енергетична ефективність, економічна ефективність
Date of publication: 2018-05-30 08:05:47
Last changes: 2018-05-30 08:05:47
Year of publication: 2018
Summary: Торохтій Олег Васильович. Обґрунтування параметрів зубової борони. Робота на здобуття освітнього ступеня - магістр за спеціальністю 208 - Агроінженерія. – Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, 2018.

Робота присвячена питанням поверхневого обробітку ґрунту боронами з гнутоштабовими зубами для забезпечення підвищення якості обробітку ґрунту і зменшення енергетичних затрат на процес обробітку. Розроблена математична модель переміщення ґрунту по робочій поверхні гнутоштабового зуба. Обґрунтовані раціональні конструктивні параметри гнутоштабового зуба та борони. Експериментально досліджено вплив конструктивно-технологічних параметрів борони з гнутоштабовими зубами на якісні та енергетичні показники роботи борін під час поверхневого обробітку ґрунту. Перевірено роботоздатність борін з різною кількістю гнутоштабових зубів на різних типах ґрунтів. Проведено виробничі випробування борін з гнутоштабовими зубами під час сівби ранніх зернових та розраховано економічний ефект від їх використання.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15947.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15947.pdf Size : 5023377 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska