The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17299
Title: Фінансова статистика. Програма навчальної дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього ступеню, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», факультету економіки та підприє
Authors: Федоришина Л.І., Томашук І.В.
Keywords: Державний бюджет, кредит, інвестиції, грошова маса.
Date of publication: 2018-09-28 15:14:15
Last changes: 2018-09-28 15:14:15
Year of publication: 2018
Summary: Фінанси – один з ключових факторів економіки. В умовах активізації процесів глобалізації та інтеграції України у світове господарство посилалась роль фінансової сфери у розвитку національної економіки. А управлінським кадрам в своїй професійній діяльності для забезпечення відповідності рівня корпоративного управління міжнародним стандартам необхідно володіти сучасними методами і формами досліджень діяльності різних суб’єктів господарювання, зокрема, з використанням правил і методів фінансової статистики.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17299.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17299.pdf Size : 429937 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska