The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20890
Title: Математична модель взаємодії сипкого матеріалу із вібруючим решетом
Authors: Алієв Е. Б., Яропуд В. М.
Keywords: математична модель, матеріал, решето, динаміка
Date of publication: 2019-07-09 09:56:27
Last changes: 2019-07-09 09:56:27
Year of publication: 2018
Summary: Явища контактної взаємодії є одними з найбільш цікавих проблем досліджень молекулярної динаміки гранульованого газу. Складність проблеми з контактами обумовлена принаймні трьома аспектами. Перший аспект полягає в нелінійному граничному стані в області контакту, обумовленого обмеженням проникності. Параметри області контакту, що включають режим ковзання, розподіл напруги,
форма і розмір області та інші невідомі до аналізу. Другий аспект – це опис фрикційних явищ, які звичайно не мають простих рішень. Третім аспектом є матеріальна та геометрична не лінійність. Зазначені аспекти створюють потребу у визначені фізико-математичного апарата взаємодії в рамках переміщення частинок сипкого матеріалу по вібруючому решету. В зв’язку з цим виникає необхідність у доповненні моделі пружно-демпферної взаємодії поправками, які характеризують решето.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20890.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Вібрації в техніці та технологіях : XVІІ Міжнар. наук.-техн. конф. : тези доп. : [конф. присвяч. 140-річчю випуску інженерів-механіків у Львівській політехніці, (Львів, 11-12 жовт. 2018 р.). - Львів, 2018. - С. 28-29.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20890.pdf Size : 1010024 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska