The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15726
Title: Методичні вказівки до виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання другого освітнього рівня магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Authors: Прутська О.О., Польова О.Л.
Keywords: виробнича практика, магістр, фінанси, банківська справа, страхування
Date of publication: 2018-03-28 16:20:11
Last changes: 2018-03-28 16:20:11
Year of publication: 2018
Summary: Методичні матеріали призначено для самостійної роботи студентів освітнього рівня магістр денної та заочної форм навчання спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" з організації виробничої практики.
Подано основні практичні аспекти з організації виробничої практики на підприємствах виробничої і невиробничої сфери, обумовлено вимоги до оформлення звіту та його захисту.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15726.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15726.pdf Size : 631192 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska