The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19292
Title: Оцінка шкодочинності бур'янів на агрофітоценозі ярого ячменю методом спряженої вегетації
Authors: Пелех Л.В.
Keywords: ярий ячмінь, бур’яни, забур’яненість, шкодочинність, урожайність
Date of publication: 2019-02-04 10:48:46
Last changes: 2019-02-04 10:48:46
Year of publication: 2018
Summary: У статті висвітлено результати вивчення впливу рівня забур’яненості
агрофітоценозу ярого ячменю на формування його продуктивності. Проведено
оцінку динамічних особливостей формування рясності бур’янів у посівах
культури з періодизацією у 15 діб з інтервальним періодом обліку від 15 до 90
діб після появи повних сходів культури, що дало можливість вивчити
особливості як кількісно-видового їх наростання так і вагового. Такий
методичний підхід досліджень, в свою чергу, дозволив встановити поетапно
зниження урожайності ярого ячменю у розрізі різнофазових стадій
формування чисельності бур’янів
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19292.pdf
Publication type: Статті
Publication: Сільське господарство та лісівництво. - 2018. - № 9. - С. 59-67.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19292.pdf Size : 984945 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska