The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24552
Title: Проблеми та перспективи розвитку сучасного агросервісу
Authors: Цуркан О. В., Сандуляк А. М.
Keywords: агросервіс
Date of publication: 2020-04-13 15:21:32
Last changes: 2020-04-13 15:21:32
Year of publication: 2018
Summary: Інтенсивний розвиток сільського господарства передбачає відповідний рівень матеріально-технічної бази для організації технічного та технологічного обслуговування техніки. За часів СРСР була створена мережа державних ремонтних підприємств, однак, набуття нових форм господарювання вимагає ґрунтовної економічної оцінки, перегляду цілого ряду позицій щодо техніко-технологічних, організаційно-економічних і ринкових умов функціонування сервісної діяльності в сільському господарстві [1]. Дослідження функціонування існуючого сервісного сектору, сформованого на базі “Сільгосптехнік” й “Агромашів”, свідчить про те, що він не відповідає сьогоднішнім вимогам. Зокрема використовують морально та фізично застаріле
обладнання та технології, відсутні кваліфіковані робітники та достатня
кількість замовлень для завантаження проектних потужностей.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24552.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Всеукраїн. наук.-практ. конф. «Сучасні моделі розвитку агропромислового виробництва: виклики та перспективи» / Глухів. агротехніч. і-т ім. С. А. Ковпака Сумс. НАУ. - Глухів, 2018. - Вип. 1. - С. 198-199.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24552.pdf Size : 2370573 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska