The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18175
Title: Облік і аудит платіжних засобів та фінансової стійкості підприємства
Authors: Шумська Марія В'ячеславівна
Keywords: облік, аналіз, аудит, платіжні засоби, безготівкові розрахунки, вексель, акредитив, чек, платіжне доручення, платіжна вимога
Date of publication: 2018-11-26 17:50:39
Last changes: 2018-11-26 17:50:39
Year of publication: 2018
Summary: Для здійснення будь-якої господарської операції підприємство повинно здійснити розрахунки з іншим підприємством за допомогою платіжних засобів. Найшвидший тип розрахунків між юридичними та фізичними особами – безго-тівкові. Банк в цих розрахунках виступає як посередник між клієнтами, що здійснюють платежі.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методично-організаційних та практичних аспектів обліку, аналізу і аудиту платіжних засо-бів підприємства, спрямованих на забезпечення керівників інформацією для управління на мікро- та макрорівнях.
Об’єктом дослідження є облік, аналіз і аудит платіжних засобів у ПСП "Поділля-Агро" с. Бірків, Літинського району Вінницької області.
Мета дипломної роботи полягає у поглибленні теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку і аудиту платіжних засобів підприємства. Для досягнення поставленої мети визначені та реалізовані наступні завдання: - розкрити економічна сутність та роль платіжних засобів в діяльності підприємства, а також їх класифікацію для цілей обліку та аудиту; дослідити су-часний стан обліку, аналізу та аудиту платіжних засобів на підприємстві, зокрема, здійснити аналітичну оцінку фінансової стійкості підприємства; розкрити особли-вості відображення платіжних засобів підприємства в системі бухгалтерського об-ліку, а також висвітлити порядок організації і методики аудиту платіжних засобів; розробити практичні пропозиції з удосконалення обліку і аудиту платіжних засобів підприємства через використання електронних платіжних засобів.
За результатами дослідження розроблено та впроваджено рекомендації щодо вдосконалення діючої організації і методики обліку, аналізу та аудиту платіжних засобів підприємства. Одержані результати можуть бути використа-ні в практичній діяльності сільськогосподарських підприємств.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18175.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18175.pdf Size : 1324456 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska