The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18823
Title: Моделювання логістичних процесів на підприємстві
Authors: Бондар Ю.В.
Keywords: логістика, процес, логістичний процес, модель, управління, логістична стратегія, логістична система, прогнозування
Date of publication: 2018-12-17 10:08:20
Last changes: 2018-12-17 10:08:20
Year of publication: 2018
Summary: У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти управління логістичними процесами на підприємстві, а саме, розглянуто економічну сутність та значення логістики для діяльності підприємства, понятійний апарат логістичного процесу підприємства і охарактеризовано концепції та технології логістичних процесів.
У другому розділі розкрито підходи до оцінки розвитку логістики підприємства, здійснено логістичний аналіз управління збутовою діяльністю ПрАТ «Козятинський м’ясокомбінат», розглянуто процес формування ефективної системи логістичного управління на підприємстві.
У третьому розділі вивчено методи моделювання логістичної системи. Визначено сутність логістичних стратегій та їх місце в системі управління переробним підприємством. Означено особливості логістичної стратегії управління витратами переробного підприємства. Здійснено з використанням прогнозних методів оцінку перспективних рішень в логістиці ПрАТ «Козятинський м’ясокомбінат».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18823.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18823.pdf Size : 4080054 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska