The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19414
Title: Стійкість самозапилених ліній кукурудзи до Ustilago zeae sphacelotheca reiliana
Authors: Колісник О.М.
Keywords: кукурудза, селекція, хвороби
Date of publication: 2019-02-06 11:23:00
Last changes: 2019-02-06 11:23:00
Year of publication: 2018
Summary: В Україні кукурудза є однією з провідних зернових культур. Аналіз родоводів сучасних гібридів вітчизняної селекції показав високий ступінь спорідненості їх за вихідними формами. Використаний вихідний матеріал для створення нових самозапилених ліній однорідний, не відзначається різноманіттям основних ознак, які забезпечують високу адаптивність та гетерозис сучасних гібридів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19414.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Органiчне агровиробництво: освiта i наука : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 1 лист. 2018 р.) / ДУ «НМЦ «Агроосвiта». - Київ. - «Агроосвiта», 2018. - С. 30-34.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19414.pdf Size : 2012985 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska