The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17304
Title: Статистика. Методичні вказівки до виконання практичної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного ступеню «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізація «Логістика» факультету менеджменту та пра
Authors: Польова О.Л., Томашук І.В.
Keywords: Статистичне спостереження, ряди динаміки, кореляція, індекси.
Date of publication: 2018-09-28 15:22:42
Last changes: 2018-09-28 15:22:42
Year of publication: 2018
Summary: Вивчаючи курс статистики, студенти знайомляться з методами збирання, зведення, обробки, аналізу і теоретичного узагальнення масових цифрових даних про явища і процеси суспільного життя, набувають практичні навички в розрахунку статистичних показників, їх застосуванні при аналізі соціально-економічних явищ, побудові та оформленні статистичних таблиць і графіків.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17304.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17304.pdf Size : 854675 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska