The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15685
Title: Соціальна екологія. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім ступенем «Бакалавр»
Authors: Хаєцький Г. С.
Keywords: соціальна еколгія
Date of publication: 2018-03-28 12:37:24
Last changes: 2018-03-28 12:37:24
Year of publication: 2018
Summary: У програмі з навчальної дисципліни «Соціальна екологія» за спеціальністю 101 – «Екологія» галузь знань 10 «Природничі науки» освітнього ступеня «Бакалавр», подано: мету, предмет і завдання викладання дисципліни; вимоги освітньо-професійної програми за якими студенти повинні знати і вміти; зміст програми; список інформаційних джерел.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15685.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15685.pdf Size : 179974 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska