The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17779
Title: «Вплив органічно-мінеральних комплексів на поживну якість та харчові властивості м’яса великої рогатої худоби»
Authors: Криворука Андрій Сергійович
Keywords: фізіологічні, зоотехнічні, клінічні, гематологічні, біохімічні та математичні
Date of publication: 2018-11-12 12:00:08
Last changes: 2018-11-12 12:00:08
Year of publication: 2018
Summary: Вивчити вплив окремих доз метіонатів і лізинатів дефіцитних
мікроелементів (Fe, Co, I, Se) на гематологічні показники дослідних
бугайців.
2. Дослідити вплив хелатів МЕ на кількісні і якісні показники м’яса
(забійні якості, морфологічний і хімічний склад туш) та його біологічну
цінність.
3. Вивчити вплив метіонатів і лізинатів мікроелементів на
продуктивність тварин.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17779.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17779.pdf Size : 722258 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska