The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17377
Title: Машина для очищення рідкої сировини (Пат. на корисну модель № 128837)
Authors: Полєвода Ю. А., Янович В. П., Спірін А. В., Твердохліб І. В., Борисюк Д. В.
Keywords: коливання, вібрація
Date of publication: 2018-10-24 10:27:08
Last changes: 2018-10-24 10:27:08
Year of publication: 2018
Summary: Машина для очищення рідкої сировини містить встановлений на рамі за допомогою пружних елементів корпус із розміщеним у ньому перфорованим барабаном, привідним механізмом перфорованого барабана для створення обертового руху, порожнистим валом для подачі рідини та пристроєм для відокремлення фракцій рідини, віброзбуджувач горизонтальних коливань.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17377.pdf
Publication type: Патенти на корисну модель видані в Україні
Publication: Пат. 128837 UA, МПК B01D 21/06. - № u 2018 03912 ; заявл. 11.04.2018 ; опубл. 10.10.2018, Бюл.№ 19. - 2 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17377.pdf Size : 356353 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska