The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18304
Title: Моделювання вибору стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства
Authors: Древніцька Марина Валеріївна
Keywords: сільськогосподарське підприємство, господарська діяльність, економіко-математичне моделювання, модель
Date of publication: 2018-11-30 16:23:59
Last changes: 2018-11-30 16:23:59
Year of publication: 2018
Summary: В першому розділі досліджуються питання стратегії розвитку підприємства, приводяться основні поняття та визначення. Наводиться економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з питань стратегії розвитку підприємства.
В другому розділі роботи розглянута організаційно-економічна характеристика досліджуваного підприємства, наведена характеристика основних показників його діяльності, включаючи аналіз фінансового стану та платоспроможності.
В третьому розділі розглянуто методи вибору стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства, моделювання вибору стратегій розвитку в умовах невизначеності, здійснено вибір стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства в умовах невизначеності.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18304.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18304.pdf Size : 857712 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska