The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17548
Title: Фінансовий інжиніринг. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Authors: Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О.
Keywords: фінансовий інженіринг
Date of publication: 2018-10-31 15:21:23
Last changes: 2018-10-31 15:21:23
Year of publication: 2018
Summary: Викладений матеріал програми містить опис навчальної дисципліни, передмову
(вступ); орієнтовну структуру навчальної дисципліни; зміст самостійної
роботи; критерії та шкалу оцінювання знань і умінь студентів; інформаційний
обсяг навчальної дисципліни; орієнтовний перелік тем практичних занять;
список літератури навчальної дисципліни «Фінансовий інжиніринг».
Призначена для студентів освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07
«Управління та адміністрування» спеціальності 72 «Фінанси, банківська справа
та страхування»
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17548.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17548.pdf Size : 591281 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska