The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 14966
Title: Обґрунтування конструктивно- технологічних параметрів пневматичної сівалки
Authors: Шальнєв Олександр Ігорович.
Keywords: висівний апарат, сівалка, насіння, вентилятор, параметри
Date of publication: 2018-02-01 12:39:57
Last changes: 2018-02-01 12:39:57
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр
зі спеціальності 8.10010203 - Механізація сільського господарства. -
Вінницький національний аграрний університет Міністерства освіти і науки
України, Вінниця, 2017.
Робота складається з розрахунково-пояснювальної записки, що містить __
сторінок друкованого тексту та __ аркушів ілюстративної частини.
Метою роботи є підвищення якості сівби насіння зернових культур
пневмосівалкою з розробкою та обґрунтуванням параметрів електричного
приводу апарату висівного і вентилятора.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/14966.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 14966.pdf Size : 979108 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska