The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19064
Title: Моделювання теплового режиму середовищ неоднорідного складу при мікрохвильовому нагріванні
Authors: Котов Б.І.. Грищенко В.О., Бандура В.М.
Keywords: математична модель, передатна функція, середовище неоднорідного складу, електромагнітне поле НВЧ, НВЧ-нагрівання
Date of publication: 2019-01-28 14:25:01
Last changes: 2019-01-28 14:25:01
Year of publication: 2018
Summary: Розглянуті теоретичні передумови нагрівання рідкого середовища з твердими рослинними включеннями в електромагнітному полі надвисокої частоти. Сформульовано математичні моделі динаміки нагрівання твердої дисперсної фракції у рідкому середовищі в замкненому об’ємі з генератором магнітного поля надвисокої частоти. Розглянуто перехідний процес установки періодичної дії, представлений як двоємнісний об’єкт ідеального змішування. Отримані розрахункові залежності зміни температури обох фаз (твердої і рідкої) в часі. Представлено передавальні функції і структурну схему динаміки установки НВЧ-нагрівання двокомпонентного середовища в замкненому об’ємі.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19064.pdf
Publication type: Статті
Publication: Енергетика і автоматика. - 2018. - №3. - С. 49-60.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19064.pdf Size : 293526 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska