The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16151
Title: Наскрізна програма практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 208 «Агроінженерія»
Authors: В.М. Пришляк, В.М. Яропуд, В.П. Комаха, О.В. Холодюк
Keywords: практика, програма, бакалавр, агроінженерія
Date of publication: 2018-04-25 14:12:35
Last changes: 2018-04-25 14:12:35
Year of publication: 2018
Summary: Практична підготовка студентів є невід’ємною складовою частиною навчального процесу. Вона передбачає закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування у студентів професійних умінь та навичок роботи в галузі техніки та енергетики аграрного виробництва. Наскрізною програмою передбачено безперервне практичне навчання майбутніх фахівців освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16151.pdf
Publication type: Наскрізні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16151.pdf Size : 745465 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska