The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19880
Title: Прогноз масового розмноження стовбурових шкідників хвойних порід дерев в Україні та його актуальність
Authors: Логінова С.О.
Keywords: прогноз, стовбурові шкідники, температура, опади
Date of publication: 2019-03-21 09:34:53
Last changes: 2019-03-21 09:34:53
Year of publication: 2018
Summary: В Україні, зокрема на Поліссі, починаючи з 2012 року і до сьогодні
спостерігається загрозливий ріст чисельності стовбурових шкідників. Для
ялини європейської (Picea abies) переважаючим видом є короїд типограф (Ips
typographus). Для сосни звичайної (Pinus silvestris) на чільне місце за
шкодочинністю виходять вершинний короїд (Ips acuminatus), шестизубчастий
короїд – стенограф (Ips sexdentatus) та малий сосновий лубоїд (Blastophagus
minor). Одним з перших етапів у вирішені цієї проблеми в штучних
екосистемах, таких як ліс, є інвентаризація шкідливої і корисної фауни з
метою виявлення просторового розподілу організмів, впровадження механізмів
регулювання їх чисельності, а особливої уваги потребує прогноз масового
розмноження шкідливої ентомофауни та пошуки шляхів припинення поширення цих шкідників.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19880.pdf
Publication type: Статті
Publication: Сільське господарство і лісівництво. - 2018. - № 11. - С. 142-151.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19880.pdf Size : 291508 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska