The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19378
Title: Морфологічні показники крові бугайців за експериментального хронічного кадмієвого токсикозу
Authors: Лавришин Ю.Ю., Гутий Б.В., Паладійчук О.Р., Віщур В.Я.
Keywords: морфологічні, кров, бугайці, кадмій, токсикоз
Date of publication: 2019-02-05 15:33:57
Last changes: 2019-02-05 15:33:57
Year of publication: 2018
Summary: Згодовування бугайцям кадмію хлориду у дозі 0,04 мг/кг тварини сприяло до зниження кількості еритроцитів у їх крові. Так, на 20 добу досліду кількість еритроцитів знизилася на 14% відносно контрольної групи. Зниження кількості еритроцитів у крові молодняку великої рогатої худоби могло бути внаслідок пригнічення їх продукції у кістковому мозку. Важливим морфологічним показником крові є визначення середнього вмісту гемоглобіну в одному еритроциті, який вказує на насичення еритроци-та гемоглобіном. Встановлено, що середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті крові бугайців дослідної групи на 5 і 10 добу зріс на 11,4 і 13,9%. За результатами досліджень виявлено зниження гематокритної величини у бугайців дослідної групи на 10, 15 та 20 доби досліду. Вірогідне збільшення кількості лейкоцитів у крові бугайців дослідної групи виявили на 15 добу досліду, де відповідно до показників контрольної групи вона зросла на 12%.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19378.pdf
Publication type: Статті
Publication: Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. - 2018. - Т. 20, № 88. - С. 108-114.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19378.pdf Size : 380583 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska